เนื้อเพลง Me Against The World คำอ่านไทย 2Pac feat Dramacydal

[2Pac]
([ 2Pac ])
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Oooohhh, oooohhh
(อู~ , อู~)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Nuttin to lose..
(นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Oahhhh, oahhhahh
(Oahhhh , oahhhahh)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I got nuttin to lose
(ไอ ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Oh-hahhh
(โอ hahhh)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Stuck in the game
(ซทัค อิน เดอะ เกม)
Me against the world baby
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Can you picture my prophecy?
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ มาย พรอฟอิซิ)
Stress in the city, the cops is hot for me
(สเทรสส ซิน เดอะ ซิ๊ที่ , เดอะ ค็อพ ซิส ฮอท ฟอร์ มี)
The projects is full of bullets, the bodies is droppin
(เดอะ โพร๊เจ็คท ซิส ฟูล อ็อฝ บัลเล่ , เดอะ บอดีสฺ ซิส ดรอพปิน)
There ain’t no stoppin me
(แดร์ เอน โน สตอปพิน มี)
Constantly movin while makin millions
(คอนสแท็นทลิ มูฝวิน ไวล์ เมกิน มิ๊ลเลี่ยน)
Witnessin killings, leavin dead bodies in abandoned buildings
(Witnessin คีลลิง , เลวิน เด้ด บอดีสฺ ซิน อะแบ๊นดั้น บีลดิง)
Carries to children cause they’re illin
(แคร์รี่ ทู ชีลดเร็น ค๊อส เดรว illin)
Addicted to killin and the appeal from the cap peelin
(แอ๊ดดิคท ทู คิลลิน แอนด์ ดิ แอพพีล ฟรอม เดอะ แค๊พ peelin)
Without feelin, but will they last or be blasted?
(วิธเอ๊าท ฟีลิน , บั๊ท วิล เด ล๊าสท ออ บี บลาสทํ)
Hard headed bastard
(ฮาร์ด เฮด แบซเทิด)
Maybe he’ll listen in his casket — the aftermath
(เมบี เฮ็ลล ลิ๊สซึ่น อิน ฮิส แคซเค็ท ดิ แอฟเตอร์แมท)
More bodies being buried — I’m losing my homies in a hurry
(โม บอดีสฺ บีอิง เบ๊อรี่ แอม โรซิง มาย โฮมี ซิน อะ เฮ๊อร์รี่)
They’re relocating to the cemetary
(เดรว relocatings ทู เดอะ cemetary)
Got me worried, stressin, my vision’s blurried
(ก็อท มี ว๊อร์รี่ , สเตสซิน , มาย ฝิ๊ชั่น บลูรี)
The question is will I live? No one in the world loves me
(เดอะ เคว๊สชั่น อีส วิล ไอ ไล้ฝ โน วัน อิน เดอะ เวิลด ลัฝ มี)
I’m headed for danger, don’t trust strangers
(แอม เฮด ฟอร์ แด๊งเจ้อร์ , ด้อนท์ ทรัสท ซทเรนเจอะ)
Put one in the chamber whenever I’m feelin this anger
(พุท วัน อิน เดอะ เชมเบอะ ฮเว็นเอฝเออะ แอม ฟีลิน ดิส แอ๊งเก้อร)
Don’t wanna make excuses, cause this is how it is
(ด้อนท์ วอนนา เม้ค เอ็กซคิ้วส , ค๊อส ดิส ซิส ฮาว อิท อีส)
What’s the use unless we’re shootin no one notices the youth
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อันเล๊ซ เวีย ชูดทิน โน วัน โน๊ทิซ เดอะ ยู๊ธ)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)

[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]
([ 2Pac ])
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Ooooh yeah, ooo-hooo
(อู้ เย่ , อู้ hooo)
[2Pac]
([ 2Pac ])
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Cause it’s just me against the world baby
(ค๊อส อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Hey!!
(เฮ ! !)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Ooooh yeah
(อู้ เย่)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I got nuttin to lose
(ไอ ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I got nothing to lose
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)

[Verse Two: Dramacydal]
([ เฝิซ ทู : Dramacydal ])

Could somebody help me? I’m out here all by myself
(เคิด ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี แอม เอ๊าท เฮียร ออล บาย ไมเซลฟ)
See ladies in stores, Baby Capone’s, livin wealthy
(ซี เลดิส ซิน สโทร์ , เบ๊บี้ Capones , ลีฝอิน เวลธิ)
Pictures of my birth on this Earth is what I’m dreamin
(พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มาย เบริ๊ท ออน ดิส เอิร์ทร อีส ว๊อท แอม ดรีมมิน)
Seein Daddy’s semen, full of crooked demons, already crazy
(ซีอิน แดดดิ ซีเม็น , ฟูล อ็อฝ ครุค ดีมัน , ออลเร๊ดี้ คเรสิ)
and screamin I guess them nightmares as a child
(แอนด์ สครีมมิน นาย เกสส เด็ม ไนท์แมร์ แอส ซา ชายลํดํ)
had me scared, but left me prepared for a while
(แฮ็ด มี ซคา , บั๊ท เล๊ฟท มี พรีแพร์ ฟอร์ รา ไวล์)
Is there another route? For a crooked Outlaw
(อีส แดร์ อะน๊าเทร่อร์ รู๊ท ฟอร์ รา ครุค เอาทลอ)
Veteran, a villian, a young thug, who one day shall fall
(เฝ๊ทเทอรัน , อะ เวียวเรียน , อะ ยัง ธัก , ฮู วัน เดย์ แชลล์ ฟอลล์)

Everday there’s mo’ death, and plus I’m dough-less
(Everday แดร์ โม เด้ท , แอนด์ พลัส แอม โด เลซ)
I’m seein mo’ reasons for me to proceed with thievin
(แอม ซีอิน โม รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู โพรซี๊ด วิธ thievin)
Scheme on the scheming and leave they peeps grieving
(สคีม ออน เดอะ ซาคีมมิง แอนด์ ลี๊ฝ เด พีพ กรีฝวิ่ง)
Cause ain’t no bucks to stack up, my nuts is backed up
(ค๊อส เอน โน บั๊ค ทู ซแท็ค อั๊พ , มาย นัท ซิส แบ็ค อั๊พ)
I’m bout to act up, go load the Mac up, now watch me klacka
(แอม เบาท ทู แอ๊คท อั๊พ , โก โหลด เดอะ แมค อั๊พ , นาว ว๊อทช มี klacka)
Tried makin fat cuts, but yo it ain’t workin
(ทไร เมกิน แฟท คัท , บั๊ท โย อิท เอน เวิคกิน)
And Evil’s lurking, I can see him smirking
(แอนด์ อี๊ฝิ่ล เลอคิง , ไอ แคน ซี ฮิม smirkings)
when I gets to pervin, so what?
(เว็น นาย เก็ท ทู pervin , โซ ว๊อท)
Go put some work in, and make my mail, makin sales
(โก พุท ซัม เวิ๊ร์ค อิน , แอนด์ เม้ค มาย เมล , เมกิน เซล)
Risking 25 with a ‘L’, but oh well
(ริกคิง 25 วิธ อะ แอล , บั๊ท โอ เวลล)

[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]
([ 2Pac ])
With nuttin to lose
(วิธ นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Ooh yeah.. oooh-ooooh
(อู้ เย่ อู้ อู้)
[2Pac]
([ 2Pac ])
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I got nuttin to lose
(ไอ ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Oahhhohh
(Oahhhohh)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Ha ha
(ฮา ฮา)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Ha-ahh, HA-AHH!
(ฮา อา , ฮา อา !)
[2Pac]
([ 2Pac ])
With nuttin to lose
(วิธ นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world, hoahhh
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด , hoahhh)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
I got nuttin to lose
(ไอ ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Ha-hahh [hehe] heyy!
(ฮา hahh [ ฮี้ฮี ] heyy !)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

With all this extra stressin
(วิธ ออล ดิส เอ๊กซทร่า สเตสซิน)
The question I wonder is after death, after my last breath
(เดอะ เคว๊สชั่น นาย วั๊นเด้อร อีส แอ๊ฟเท่อร เด้ท , แอ๊ฟเท่อร มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ)
When will I finaly get to rest? Through this supression
(เว็น วิล ไอ finaly เก็ท ทู เรสท ทรู ดิส supression)
they punish the people that’s askin questions
(เด พันนิ๊ช เดอะ พี๊เพิ่ล แด้ท แอสกิน เคว๊สชั่น)
And those that possess, steal from the ones without possesions
(แอนด์ โฑส แดท โพเซสส , สทีล ฟรอม ดิ วัน วิธเอ๊าท possesions)
The message I stress: to make it stop study your lessons
(เดอะ เม๊สเสจ ไอ สเทรสส : ทู เม้ค อิท สท๊อพ สทีดดี้ ยุร เล๊ซซั่น)
Don’t settle for less – even the genius asks-es questions
(ด้อนท์ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ เลซ อี๊เฝ่น เดอะ จี๊เนียส อาสคฺ es เคว๊สชั่น)
Be grateful for blessings
(บี เกร๊ทฟุล ฟอร์ บเลซซิง)
Don’t ever change, keep your essence
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ , คี๊พ ยุร เอ๊สเซ่นซ์)
The power is in the people and politics we address
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อีส ซิน เดอะ พี๊เพิ่ล แอนด์ พอลอิทิค วี แอ๊ดเดรส)
Always do your best, don’t let the pressure make you panic
(ออลเว ดู ยุร เบ๊สท์ , ด้อนท์ เล็ท เดอะ พเรฌเออะ เม้ค ยู แพ๊หนิค)
And when you get stranded
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท สแทรนด)
And things don’t go the way you planned it
(แอนด์ ทริง ด้อนท์ โก เดอะ เวย์ ยู แพลน ดิท)
Dreamin of riches, in a position of makin a difference
(ดรีมมิน อ็อฝ ริชอิส , อิน อะ โพซิ๊ชั่น อ็อฝ เมกิน อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Politicians and hypocrites, they don’t wanna listen
(พอลิทีฌแอ็น แซน ฮีพโอะคริท , เด ด้อนท์ วอนนา ลิ๊สซึ่น)
If I’m insane, it’s the fame made a brother change
(อิ๊ฟ แอม อินเซน , อิทซ เดอะ เฟม เมด อะ บร๊าเท่อรํ เช้งจํ)
It wasn’t nuttin like the game
(อิท วอสซึ้น นัทดิน ไล๊ค เดอะ เกม)
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)

[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Nuttin to lose
(นัทดิน ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[2Pac]

([ 2Pac ])
Got me stuck in the game
(ก็อท มี ซทัค อิน เดอะ เกม)
It’s just me against the world
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Oahahhhh
(Oahahhhh)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I’d be ashamed to lose
(อาย บี อะเชมดฺ ทู ลู้ส)
It’s just me against the world baby
(อิทซ จั๊สท มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)

[Outro: 2Pac]
([ เอ๊าโต : 2Pac ])

Heh, hahahahahahah
(เอฮ , hahahahahahah)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
I know it seem hard sometimes but uhh
(ไอ โนว์ อิท ซีม ฮาร์ด ซัมไทม์ บั๊ท อา)
Remember one thing
(รีเม๊มเบ่อร์ วัน ทริง)
Through every dark night, there’s a bright day after that
(ทรู เอ๊เฝอร์รี่ ด๊าร์ค ไน๊ท , แดร์ ซา ไบร๊ท เดย์ แอ๊ฟเท่อร แดท)
So no matter how hard it get, stick your chest out
(โซ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดิท เก็ท , สทิ๊ค ยุร เชสทํ เอ๊าท)
Keep your head up, and handle it
(คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ , แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล อิท)

[girl]
([ เกิร์ล ])
Me against the world [3X]
(มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด [ 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me Against The World คำอ่านไทย 2Pac feat Dramacydal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น