เนื้อเพลง Extasy คำอ่านไทย Ja Rule

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah.. yeah..
(เย่ เย่)
Uhh, uhh, you don’t want it
(อา , อา , ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
You one of them jokers there
(ยู วัน อ็อฝ เด็ม โจคเออะ แดร์)
Split it in half n*gga
(สพลิ๊ท ดิธ อิน ฮาล์ฟ เอ็น *gga)
Gimme that vodka water too.. yeah..
(กีมมิ แดท ฝอดคะ ว๊อเท่อร ทู เย่)

World get on one, if you not afraid to fly
(เวิลด เก็ท ออน วัน , อิ๊ฟ ยู น็อท อะเฟรด ทู ฟลาย)
You need to get on a flight and fly tonight
(ยู นี๊ด ทู เก็ท ออน อะ ฟไลท แอนด์ ฟลาย ทูไน๊ท)
Run up in the hottest clubs so high
(รัน อั๊พ อิน เดอะ ฮอทเดว คลับ โซ ไฮฮ)
That tonight for these hoes is nuttin but love
(แดท ทูไน๊ท ฟอร์ ฑิส โฮ ซิส นัทดิน บั๊ท ลัฝ)
I’m feelin extra extraordinary freaky
(แอม ฟีลิน เอ๊กซทร่า เอ็คซทรอดิเนริ ฟรีคกี้)
And I know you hoes wanna roll with me
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู โฮ วอนนา โรลล วิธ มี)
I shoot by the bar – place my order
(ไอ ชู๊ท บาย เดอะ บาร์ เพลส มาย อ๊อร์เด้อร์)
Big baller orderin all that damn water
(บิ๊ก บอลเลอ orderin ออล แดท แดมนํ ว๊อเท่อร)
I head up to VIP thug-style
(ไอ เฮด อั๊พ ทู วีไอพี ธัก สไทล์)
like WOW; nobody sippin on cristal?
(ไล๊ค เวา ; โนบอดี้ ซิบปิ่น ออน คิดเตว)
They all got a Evian or OJ
(เด ออล ก็อท ดา Evian ออ OJ)
And shorty that I just met name was Candy
(แอนด์ ชอร์ทดิง แดท ไอ จั๊สท เม็ท เนม วอส แค๊นดี้)
Said she let this true candy to bring it up
(เซ็ด ชี เล็ท ดิส ทรู แค๊นดี้ ทู บริง อิท อั๊พ)
I said that’s cool with me as ya ass I touch
(ไอ เซ็ด แด้ท คูล วิธ มี แอส ยา อาซ ซาย ทั๊ช)
She said rule you scandalous lick the lips
(ชี เซ็ด รูล ยู ซแคนแดะลัซ ลิค เดอะ ลิพ)
Popped another one and grabbed my nuts
(พอพทฺ อะน๊าเทร่อร์ วัน แอนด์ แกรบเบด มาย นัท)
I said i f*ck so fabulous on ex’ all night
(ไอ เซ็ด ดาย เอฟ *ck โซ แฟบอิวลัซ ออน เอ็คซ ออล ไน๊ท)
Nothin but sweat and rough sex
(นอทติน บั๊ท สเว็ท แอนด์ รั๊ฟ เซ็กซ)
Now ya know what’s next
(นาว ยา โนว์ ว๊อท เน๊กซท)
We up to high noonin
(วี อั๊พ ทู ไฮฮ noonin)
Schlep Yed and girls its so good
(Schlep Yed แอนด์ เกิร์ล อิทซ โซ กู๊ด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I don’t wanna control ya
(ไอ ด้อนท์ วอนนา คอนโทรล ยา)
Just wanna make ya mine
(จั๊สท วอนนา เม้ค ยา ไมน์)
And when your life’s outta order
(แอนด์ เว็น ยุร ไล๊ฟ เอ๊าตา อ๊อร์เด้อร์)
Just have a good time
(จั๊สท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And ex-ta-sy I wanna fly
(แอนด์ เอ็คซ ทา ซี ไอ วอนนา ฟลาย)
And bring ya sex-in me I feel right
(แอนด์ บริง ยา เซ็กซ อิน มี ไอ ฟีล ไร๊ท)
Ex-ta-sy I’m whirrin high
(เอ็คซ ทา ซี แอม whirrin ไฮฮ)
When ya sex-in me i feel right
(เว็น ยา เซ็กซ อิน มี ไอ ฟีล ไร๊ท)
Ex-ta-sy I’m gonna fly
(เอ็คซ ทา ซี แอม กอนนะ ฟลาย)
And when ya sex-in me i feel right
(แอนด์ เว็น ยา เซ็กซ อิน มี ไอ ฟีล ไร๊ท)
Ex-ta-sy I’m flyin high
(เอ็คซ ทา ซี แอม ฟายอิน ไฮฮ)
And when ya sex-in me its so right
(แอนด์ เว็น ยา เซ็กซ อิน มี อิทซ โซ ไร๊ท)

Yea yea b*tch c’mon
(เย เย บี *tch ซีมอน)
We fly high baby
(วี ฟลาย ไฮฮ เบ๊บี้)
Just you and I baby
(จั๊สท ยู แอนด์ ดาย เบ๊บี้)
Gotta flight that leaves
(กอททะ ฟไลท แดท ลี๊ฝ)
At a quarter to nine
(แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ไนน)
Anybody boardin? c’mon then
(เอนอิบอดิ boardin ซีมอน เด็น)
We ballin WOW and full of ‘ribean
(วี บอลลิน เวา แอนด์ ฟูล อ็อฝ ribean)
Hard to keep my balance
(ฮาร์ด ทู คี๊พ มาย บ๊าล่านซ์)
So when I’m in mo all of you hoes got the talent
(โซ เว็น แอม อิน โม ออล อ็อฝ ยู โฮ ก็อท เดอะ แท๊เล้นท)
High feelin like its all love and no valin
(ไฮฮ ฟีลิน ไล๊ค อิทซ ซอร์ ลัฝ แอนด์ โน valin)
Full of sweat, bloodshot eyes, and large pupils, X-men
(ฟูล อ็อฝ สเว็ท , บลูดชอท อาย , แอนด์ ลาร์จ พิ๊วพิ่ล , เอ๊กซฺ เม็น)
This is some sh*t that i could get used to
(ดิส ซิส ซัม ฌะ *ที แดท ไอ เคิด เก็ท ยู๊ส ทู)
I usually blow weed with intentions to OD
(ไอ ยูฉัวลิ โบลว์ วี วิธ อินเทนฌัน ทู OD)
Drink ” evian ” slowly when I’m on E
(ดริ๊งค ” evian ” ซโลลิ เว็น แอม ออน อี)
And only those who feel me
(แอนด์ โอ๊นลี่ โฑส ฮู ฟีล มี)
Are gonna hear me
(อาร์ กอนนะ เฮียร มี)
Especially hoes -n- extasy
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ โฮ เอ็น extasy)

We got the murder man that’s the spot to chill
(วี ก็อท เดอะ เม๊อร์เด้อร์ แมน แด้ท เดอะ สพอท ทู ชิล)
Got b*tches pop the pill feelin hot for real
(ก็อท บี *tches พ็อพ เดอะ พิลล์ ฟีลิน ฮอท ฟอร์ เรียล)
Take that shirt off take that skirt off
(เท้ค แดท เชิ๊ร์ท ออฟฟ เท้ค แดท สเคิ๊ร์ท ออฟฟ)
Cuz my d*ck is hard and your ass is soft
(คัซ มาย ดี *ck อีส ฮาร์ด แอนด์ ยุร อาซ ซิส ซ๊อฟท)
Now that’s a freaky combination
(นาว แด้ท ซา ฟรีคกี้ คอมบิเนฌัน)
And freaky conversations
(แอนด์ ฟรีคกี้ คอนเฝอะเซฌัน)
Lead into freaky situations
(ลี๊ด อิ๊นทู ฟรีคกี้ ซิ๊ทูเอชั่น)
Like me tastin your sexuality
(ไล๊ค มี เทสติน ยุร เซคฌุแอลอิทิ)
Sexy you ever took extasy?
(เซคซิ ยู เอ๊เฝ่อร์ ทุค extasy)
And have you wildin in a club
(แอนด์ แฮ็ฝ ยู วิวดิน อิน อะ คลับ)
Smilin at a thug
(สไมลิน แอ็ท ดา ธัก)
Express your hugs
(เอ็กซเพรส ยุร ฮัก)
With one f*ckin all of us
(วิธ วัน เอฟ *ckin ออล อ็อฝ อัซ)
That’s right we freakin off for life
(แด้ท ไร๊ท วี ฟริกคิน ออฟฟ ฟอร์ ไล๊ฟ)
Pass the OJ we gettin high tonight, On
(เพซ ดิ oJ วี เกดดิน ไฮฮ ทูไน๊ท , ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Deutsche Deutsche
(Deutsche Deutsche)
Before i start the Porsche
(บีฟอร์ ไอ สท๊าร์ท เดอะ โพช)
I keep them pumpin off the Calvin Kleins, Boodo’s
(ไอ คี๊พ เด็ม พัมปิน ออฟฟ เดอะ Calvin Kleins , Boodos)
And the Nike swoosh
(แอนด์ เดอะ นายกี้ สวูช)
And party saggin like two loose socks
(แอนด์ พ๊าร์ที่ แซคกิน ไล๊ค ทู ลู้ส ซ๊อค)
Invest the money in stocks
(อินเฝ๊สท เดอะ มั๊นนี่ อิน สท๊อค)
We gettin the orange juice crops
(วี เกดดิน ดิ อ๊อเร้นจ จู้ยซ ครอพ)
We ready to get outta hear
(วี เร๊ดี้ ทู เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
Disappear
(ดิสแอ๊พเพียร์)
The b*tch get like David Copperfield
(เดอะ บี *tch เก็ท ไล๊ค เดหวิด Copperfield)
When she pop a pill
(เว็น ชี พ็อพ อะ พิลล์)
Wanna do it in the high heels
(วอนนา ดู อิท อิน เดอะ ไฮฮ ฮีล)
On top of a high hill
(ออน ท๊อพ อ็อฝ อะ ไฮฮ ฮิลล์)
Cause my n*gga ain’t tryin to run up then i will
(ค๊อส มาย เอ็น *gga เอน ทายอิน ทู รัน อั๊พ เด็น นาย วิล)
Hit it from behind that’s how i polly wit mines
(ฮิท ดิธ ฟรอม บีฮายน์ แด้ท ฮาว ไอ พอวลี วิท ไมน์)
Man we up all night f*ckin by the Hollywood sign
(แมน วี อั๊พ ออล ไน๊ท เอฟ *ckin บาย เดอะ ฮอลิวูด ซายน)
Yea got smacked up
(เย ก็อท ซแม็ค อั๊พ)
Everytime she backed up
(เอ๊รี่ไทม์ ชี แบ็ค อั๊พ)
Didn’t know there was room in the back
(ดิ๊นอิน โนว์ แดร์ วอส รูม อิน เดอะ แบ็ค)
Of the lack truck
(อ็อฝ เดอะ แล๊ค ทรั๊ค)
I pass her the job then he
(ไอ เพซ เฮอ เดอะ จ๊อบ เด็น ฮี)
Passed it back
(พาสส ดิท แบ็ค)
Hope my girl to find a magnum raps
(โฮพ มาย เกิร์ล ทู ไฟนด์ อะ แมกนัม แร็พ)
You need a shoe shine job
(ยู นี๊ด อะ ชู ไชน์ จ๊อบ)
The way you polish a knob
(เดอะ เวย์ ยู โพ๊ลิช อะ น็อบ)
Backstage panties down eat d*ck
(แบคสเตจ แพนดีสฺ เดาน อี๊ท ดี *ck)
Good-bye Biotch!!
(กู๊ด ไบ Biotch ! !)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yea b*tch c’mon!!
(เย บี *tch ซีมอน ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Extasy คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น