เนื้อเพลง Ride Wit Me (Remix) คำอ่านไทย Nelly feat John Mayer

Hey yo now that Im a fly guy and I fly high
(เฮ โย นาว แดท แอม มา ฟลาย กาย แอนด์ ดาย ฟลาย ไฮฮ)
n*ggaz wanna now why, why I fly by
(เอ็น *ggaz วอนนา นาว วาย , วาย ไอ ฟลาย บาย)
but yo its all good Range Rover all wood
(บั๊ท โย อิทซ ซอร์ กู๊ด เร๊นจ โรฝเออะ ออล วู๊ด)
do me like you should f*ck me good, s*ck me good
(ดู มี ไล๊ค ยู เชิด เอฟ *ck มี กู๊ด , เอส *ck มี กู๊ด)
we be them stunt n*ggaz, wishin you was n*ggaz
(วี บี เด็ม ซทันท เอ็น *ggaz , วิซชิน ยู วอส เอ็น *ggaz)
poppin like we drug dealers, simply cause she b*tt-naked
(พอพปิน ไล๊ค วี ดรัก ดีลเออะ , ซีมพลิ ค๊อส ชี บี *tt เน๊คเค่ด)
honey in the club, me in the Benz
(ฮั๊นนี่ อิน เดอะ คลับ , มี อิน เดอะ เบนซฺ)
Icy grip, tellin me to live with two of your friends
(ไอซิ กริพ , เทลลิน มี ทู ไล้ฝ วิธ ทู อ็อฝ ยุร เฟรน)

[remix!]
([ รีมิก ! ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I wanna know if you wanna ride
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยู วอนนา ไรด์)
wanna go and take a ride with me
(วอนนา โก แอนด์ เท้ค เก ไรด์ วิธ มี)
I know a place where we can just chill girl
(ไอ โนว์ อะ เพลส แวร์ วี แคน จั๊สท ชิล เกิร์ล)
and don’t worry, I got plenty money
(แอนด์ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ไอ ก็อท เพล๊นที่ มั๊นนี่)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)

[Hey!]
([ เฮ ! ])
We on the club on the late night
(วี ออน เดอะ คลับ ออน เดอะ เหลท ไน๊ท)
we feelin right
(วี ฟีลิน ไร๊ท)
Lookin for a couple of shorties thats gon’ do me right
(ลุคกิน ฟอร์ รา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ shorties แด้ท ก็อน ดู มี ไร๊ท)
they can be 21 or 20 years old
(เด แคน บี 21 ออ 20 เยียร์ โอลด์)
long as they got I.D.
(ลอง แอส เด ก็อท ไอ ดี)
Man I dont need no troubles
(แมน นาย ด้อนท์ นี๊ด โน ทรั๊บเบิ้ล)
there might be two walkin over nice and real slow
(แดร์ ไมท บี ทู วอคกิน โอ๊เฝ่อร ไน๊ซ์ แอนด์ เรียล สโลว์)
they said they liked the way I looked in my last video
(เด เซ็ด เด ลิค เดอะ เวย์ ไอ ลุ๊ค อิน มาย ล๊าสท ฝีดอิโอ)
” is there somewhere Nelly all three of us can go? ”
(” อีส แดร์ ซัมแวร์ เนลลี ออล ทรี อ็อฝ อัซ แคน โก “)
I thought about it for a minute and I said, ” hmm ”
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ รา มิ๊หนิท แอนด์ ดาย เซ็ด , ” อึม “)
[Hell Yeah]
([ เฮ็ลล เย่ ])
Chorus
(ค๊อรัส)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)

[hey!]
([ เฮ ! ])
we still shoppin ?? me and my boy
(วี สทิลล ชอพพิน มี แอนด์ มาย บอย)
hurry up, come on, Im pullin out another toy
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ , คัมมอน , แอม พลูลิน เอ๊าท อะน๊าเทร่อร์ ทอย)
my pockets deaper then they’ve ever, ever been before
(มาย พ๊อคเค่ท deaper เด็น เดวฟ เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
im not just braggin, Im just sayin ” I aint gotta think about that sh*t no more ”
(แอม น็อท จั๊สท แบรกกิน , แอม จั๊สท เซย์อิน ” ไอ เอน กอททะ ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท ฌะ *ที โน โม “)
all of a sudden i’m the man where ever I go
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน แอม เดอะ แมน แวร์ เอ๊เฝ่อร์ ไอ โก)
screamin fans in the stands lining my show
(สครีมมิน แฟน ซิน เดอะ สแทนด์ ไลนอิง มาย โชว์)
heard there’s a party up in NYC trying to figure should I go?
(เฮิด แดร์ ซา พ๊าร์ที่ อั๊พ อิน NYC ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เชิด ดาย โก)
thought about it for a minute then I said , ” hmmm ”
(ธอท อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ รา มิ๊หนิท เด็น นาย เซ็ด , ” ฮึม “)
[Hell Yeah]
([ เฮ็ลล เย่ ])
chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)

I know somethin [somethin] you dont know
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] ยู ด้อนท์ โนว์)
and I know somethin [somethin] I got to tell ya
(แอนด์ ดาย โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] ไอ ก็อท ทู เทลล ยา)
I know somethin [somethin] doubted my flow
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] เดาท มาย โฟลว์)
I know somethin [somethin] called me a failure
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] คอลลํ มี อะ เฟลเยอะ)

I know somethin [somethin] you dont know
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] ยู ด้อนท์ โนว์)
and I know somethin [somethin] I got to tell ya
(แอนด์ ดาย โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] ไอ ก็อท ทู เทลล ยา)
I know somethin [somethin] doubted my flow
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] เดาท มาย โฟลว์)
I know somethin [somethin] called me a faliure
(ไอ โนว์ ซัมติน [ ซัมติน ] คอลลํ มี อะ faliure)

chorus
(ค๊อรัส)

and don’t worry I got plenty money 2x
(แอนด์ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ไอ ก็อท เพล๊นที่ มั๊นนี่ 2x)

[free city]
([ ฟรี ซิ๊ที่ ])

shot out to my n*gga John Mayer holdin it down dirty
(ฌ็อท เอ๊าท ทู มาย เอ็น *gga จอน เมเยอร์ โฮดดิน หนิด เดาน เดอทิ)
John Mayer, John Mayer we know we be hustle livin in the hood
(จอน เมเยอร์ , จอน เมเยอร์ วี โนว์ วี บี เฮสเซล ลีฝอิน อิน เดอะ ฮุด)
you still be writing
(ยู สทิลล บี ไรทอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ride Wit Me (Remix) คำอ่านไทย Nelly feat John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น