เนื้อเพลง Don’t Calm The Storm คำอ่านไทย Westlife

Shane:
(เชน :)
You say you need some time on your own
(ยู เซย์ ยู นี๊ด ซัม ไทม์ ออน ยุร โอว์น)
You say we should put our love on hold
(ยู เซย์ วี เชิด พุท เอ๊า ลัฝ ออน โฮลด์)
But, baby, don’t leave me now all alone in the cold
(บั๊ท , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี นาว ออล อะโลน อิน เดอะ โคลด์)
You said you believed in us, baby
(ยู เซ็ด ยู บีลี๊ฝ อิน อัซ , เบ๊บี้)
But now you’re walking away from me, oh yeah
(บั๊ท นาว ยัวร์ วอคกิง อะเวย์ ฟรอม มี , โอ เย่)

All [Shane]:
(ออล [ เชน ] :)
Don’t calm the storm
(ด้อนท์ คาลํม เดอะ สทอร์ม)
[Keep on walkin’ baby]
([ คี๊พ ออน วอคกิน เบ๊บี้ ])
Just walk out that door
(จั๊สท ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์)
[Or just stay a while]
([ ออ จั๊สท สเทย์ อะ ไวล์ ])
Or you’ll stay a while
(ออ โยว สเทย์ อะ ไวล์)
And we’ll make it right
(แอนด์ เวลล เม้ค อิท ไร๊ท)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อะเฟรด)
I know how to ease my pain
(ไอ โนว์ ฮาว ทู อี๊ส มาย เพน)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

Shane [Bryan]:
(เชน [ บายเอน ] :)
I know there were things I said that were wrong
(ไอ โนว์ แดร์ เวอ ทริง ซาย เซ็ด แดท เวอ รอง)
[I know there were things I said that were wrong]
([ ไอ โนว์ แดร์ เวอ ทริง ซาย เซ็ด แดท เวอ รอง ])
Girl, I always knew where my heart belonged
(เกิร์ล , ไอ ออลเว นยู แวร์ มาย ฮาร์ท บีลอง)
If you want me to walk away I will, but it hurts me so
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู ว๊อล์ค อะเวย์ ไอ วิล , บั๊ท ดิธ เฮิร์ท มี โซ)
Oh baby, just open your eyes [open your eyes]
(โอ เบ๊บี้ , จั๊สท โอ๊เพ่น ยุร อาย [ โอ๊เพ่น ยุร อาย ])
Hear me now [hear me now]
(เฮียร มี นาว [ เฮียร มี นาว ])
It doesn’t have to be this way
(อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ดิส เวย์)

All [Shane]:
(ออล [ เชน ] :)
Don’t calm the storm
(ด้อนท์ คาลํม เดอะ สทอร์ม)
[Keep on walkin’ baby]
([ คี๊พ ออน วอคกิน เบ๊บี้ ])
Just walk out that door
(จั๊สท ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์)
[Or just stay a while]
([ ออ จั๊สท สเทย์ อะ ไวล์ ])
Or you’ll stay a while
(ออ โยว สเทย์ อะ ไวล์)
And we’ll make it right
(แอนด์ เวลล เม้ค อิท ไร๊ท)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อะเฟรด)
I know how to ease my pain
(ไอ โนว์ ฮาว ทู อี๊ส มาย เพน)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

Shane: Ooh ooh baby
(เชน : อู้ อู้ เบ๊บี้)
All: I know there were things I said that were wrong
(ออล : ไอ โนว์ แดร์ เวอ ทริง ซาย เซ็ด แดท เวอ รอง)
Mark [?]: Oh oh yeah I know I was wrong
(ม๊าร์ค [ ] : โอ โอ เย่ ไอ โนว์ ไอ วอส รอง)
All: If you want me to walk away I will, but it hurts me so
(ออล : อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู ว๊อล์ค อะเวย์ ไอ วิล , บั๊ท ดิธ เฮิร์ท มี โซ)
Mark [?]: I’ll go I’ll go but it hurts me so
(ม๊าร์ค [ ] : อิลล โก อิลล โก บั๊ท ดิธ เฮิร์ท มี โซ)
Bryan: Open your eyes hear me now
(บายเอน : โอ๊เพ่น ยุร อาย เฮียร มี นาว)
Shane: It doesn’t have to be this way
(เชน : อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ดิส เวย์)

Shane [All]:
(เชน [ ออล ] :)
Don’t calm the storm
(ด้อนท์ คาลํม เดอะ สทอร์ม)
[don’t calm the storm]
([ ด้อนท์ คาลํม เดอะ สทอร์ม ])
Just walk out [walk out] that door
(จั๊สท ว๊อล์ค เอ๊าท [ ว๊อล์ค เอ๊าท ] แดท ดอร์)
[Walk out that door]
([ ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์ ])
Or you’ll stay a while
(ออ โยว สเทย์ อะ ไวล์)
And we’ll make it right
(แอนด์ เวลล เม้ค อิท ไร๊ท)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อะเฟรด)
I know how to ease my pain
(ไอ โนว์ ฮาว ทู อี๊ส มาย เพน)

All [Shane]:
(ออล [ เชน ] :)
Don’t calm the storm
(ด้อนท์ คาลํม เดอะ สทอร์ม)
[Keep on walkin’ baby]
([ คี๊พ ออน วอคกิน เบ๊บี้ ])
Just walk out that door
(จั๊สท ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์)
[Or just stay a while]
([ ออ จั๊สท สเทย์ อะ ไวล์ ])
Or you’ll stay a while
(ออ โยว สเทย์ อะ ไวล์)
And we’ll make it right
(แอนด์ เวลล เม้ค อิท ไร๊ท)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อะเฟรด)
I know how to ease my pain
(ไอ โนว์ ฮาว ทู อี๊ส มาย เพน)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Calm The Storm คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น