เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย T.I. feat Governor

[Governor]
([ กัฝเออะเนอะ ])
Hello.. [x9]
(เฮ็ลโล [ x9 ])

[T.I. – Verse 1]
([ ที ไอ เฝิซ วัน ])
Hey, what’s happenin’?
(เฮ , ว๊อท แฮพปีนิน)
It’s been a minute, huh? I’m just hollerin’
(อิทซ บีน อะ มิ๊หนิท , ฮู แอม จั๊สท ฮอร์เลอริน)
How you doin?
(ฮาว ยู โดย)

It’s been a minute since I seen ya,
(อิทซ บีน อะ มิ๊หนิท ซิ๊นซ ไอ ซีน ยา ,)
I fell off for the scene,
(ไอ เฟ็ล ออฟฟ ฟอร์ เดอะ ซีน ,)
Cuz it seem like you wanted other things than da king,
(คัซ อิท ซีม ไล๊ค ยู ว้อนท อ๊อเธ่อร์ ทริง แฑ็น ดา คิง ,)
Why you fightin’, fussin’, cussin’, and disagreein’ wit da king?
(วาย ยู ไฟท์ดิน , ฟัสซิน , cussin , แอนด์ disagreein วิท ดา คิง)
When you got cribs, cars, bling, and a king wit da king?
(เว็น ยู ก็อท คริบ , คารํ , บลิง , แอนด์ อะ คิง วิท ดา คิง)
Is the grass as green as it seemed in ya dreams,
(อีส เดอะ กราซ แอส กรีน แอส ซิท ซีม อิน ยา ดรีม ,)
Are you gettin all the things that you needed and I ain’t bring,
(อาร์ ยู เกดดิน ออล เดอะ ทริง แดท ยู นี๊ด แอนด์ ดาย เอน บริง ,)
Does it satisfy your self-esteem bein seen on da screen,
(โด ซิท แซ๊ททิซไฟ ยุร เซลฟ์ เอสทีม บีนโพล ซีน ออน ดา สครีน ,)
Is this new n*gga the real thing or is just a lil’ fling?
(อีส ดิส นิว เอ็น *gga เดอะ เรียล ทริง ออ อีส จั๊สท ดา ลิล ฟลิง)
Did he buy a nice bracelet and get ya a lil’ ring?
(ดิด ฮี บาย อะ ไน๊ซ์ บเรซเล็ท แอนด์ เก็ท ยา อะ ลิล ริง)
Or give you all the attention and the lil’ things?
(ออ กี๊ฝ ยู ออล ดิ แอ็ทเทนฌัน แอนด์ เดอะ ลิล ทริง)
He know what to do with the stuff you stuff in them lil’ jeans?
(ฮี โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ เดอะ สทั๊ฟฟ ยู สทั๊ฟฟ อิน เด็ม ลิล ยีน)
Do he stand up and lean in it ’til you start screamin’?
(ดู ฮี สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ลีน อิน หนิด ทิล ยู สท๊าร์ท สครีมมิน)
Or smack your ass and kiss your G-String to start eatin? [muah],
(ออ ซแม็ค ยุร อาซ แซน คิซ ยุร จี สทริง ทู สท๊าร์ท อีดิน [ มาห์ ] ,)
You get how you need it, not only when it’s convenient,
(ยู เก็ท ฮาว ยู นี๊ด ดิท , น็อท โอ๊นลี่ เว็น อิทซ ค็อนฝีนเย็นท ,)
I just pick up the phone and call you every week or two to let you know I miss you,
(ไอ จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ โฟน แอนด์ คอลลํ ยู เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค ออ ทู ทู เล็ท ยู โนว์ ไอ มิซ ยู ,)
To see how that other n*gga treatin’ you.
(ทู ซี ฮาว แดท อ๊อเธ่อร์ เอ็น *gga ทรีดิน ยู)

[Hook – Governor]
([ ฮุ๊ค กัฝเออะเนอะ ])
I remember morning, noon, and night,
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ม๊อร์นิ่ง , นูน , แอนด์ ไน๊ท ,)
I used to hold you tight,
(ไอ ยู๊ส ทู โฮลด์ ยู ไท๊ท ,)
I know we used to fuss and fight ,
(ไอ โนว์ วี ยู๊ส ทู ฟัซ แซน ไฟ้ท ,)
But I’m just calling to say [hello] Hello, [hello, oh baby]
(บั๊ท แอม จั๊สท คอลลิง ทู เซย์ [ เฮ็ลโล ] เฮ็ลโล , [ เฮ็ลโล , โอ เบ๊บี้ ])
See time has a funny way of keeping us close,
(ซี ไทม์ แฮ็ส ซา ฟันนิ เวย์ อ็อฝ คีพอิง อัซ โคลส ,)
Even though we never stayed, toghether,
(อี๊เฝ่น โธ วี เน๊เฝ่อร์ สเทย์ , toghether ,)
I just wanted to say [hello] hello [hello]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เซย์ [ เฮ็ลโล ] เฮ็ลโล [ เฮ็ลโล ])

[T.I. – Verse 2]
([ ที ไอ เฝิซ ทู ])
Hello?
(เฮ็ลโล)
Ay, it’s me,
(ไอ , อิทซ มี ,)
Hey, what’s happenin? How ya doin?
(เฮ , ว๊อท แฮพปีนิน ฮาว ยา โดย)
I know plenty of n*ggas pursuin’ them panties, all for the screwin’,
(ไอ โนว์ เพล๊นที่ อ็อฝ เอ็น *ggas pursuin เด็ม แพนดีสฺ , ออล ฟอร์ เดอะ สคิววิน ,)
Fly you down to Miami,
(ฟลาย ยู เดาน ทู มายเอมอี ,)
Let you walk the red carpet wit a ? at da Grammys,
(เล็ท ยู ว๊อล์ค เดอะ เร้ด ค๊าร์เพ็ท วิท ดา แอ็ท ดา แกรมมี่ ,)
But I’m what he can never be, a boss, understand me?
(บั๊ท แอม ว๊อท ฮี แคน เน๊เฝ่อร์ บี , อะ บอส , อั๊นเด้อรสแทนด มี)
He pose and take ? things he buy for ya,
(ฮี โพส แอนด์ เท้ค ทริง ฮี บาย ฟอร์ ยา ,)
He got you a rose, but that don’t mean he’d die for ya,
(ฮี ก็อท ยู อะ โรส , บั๊ท แดท ด้อนท์ มีน ฮีด ดาย ฟอร์ ยา ,)
Hey, maybe I got too much pride to cry for ya,
(เฮ , เมบี ไอ ก็อท ทู มัช ไพรด์ ทู คราย ฟอร์ ยา ,)
But not too much to call you and tell you that I adore ya,
(บั๊ท น็อท ทู มัช ทู คอลลํ ยู แอนด์ เทลล ยู แดท ไอ อะโด ยา ,)
And tell you how I’m missin you, lovin you, and kissin you,
(แอนด์ เทลล ยู ฮาว แอม มิซซิน ยู , ลัฝวิน ยู , แอนด์ คิซซิน ยู ,)
And think about the good old days and wanna visit you,
(แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ กู๊ด โอลด์ เดย์ แซน วอนนา ฝิ๊สิท ยู ,)
This song I’d like to listen to whenever reminisicin’ you,
(ดิส ซ็อง อาย ไล๊ค ทู ลิ๊สซึ่น ทู ฮเว็นเอฝเออะ reminisicin ยู ,)
You, stay on my mind nevermind how I picture you,
(ยู , สเทย์ ออน มาย ไมนด์ เนเว่อร์มาย ฮาว ไอ พิ๊คเจ้อร์ ยู ,)
Think about the past and all the time that I spent witchu,
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ พาสท์ แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ แดท ไอ ซเพ็นท วิทชู ,)
Rubbin on that ass from behind as I dig in you,
(รับบิน ออน แดท อาซ ฟรอม บีฮายน์ แอส ซาย ดีกกํ อิน ยู ,)
Never been a doubt in my mind that I was diggin’ you,
(เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เดาท อิน มาย ไมนด์ แดท ไอ วอส ดิคกิน ยู ,)
How I love you shorty, you’ll never find another n*gga to
(ฮาว ไอ ลัฝ ยู ชอร์ทดิง , โยว เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga ทู)

[Hook x1 – Governor]
([ ฮุ๊ค x1 กัฝเออะเนอะ ])

[Governor – Verse 3]
([ กัฝเออะเนอะ เฝิซ ที ])
Every now and then I think of you,
(เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู ,)
And I can’t lie I be wantin’ you,
(แอนด์ ดาย แค็นท ไล ไอ บี วอนทิน ยู ,)
But I understand that I’m not your man,
(บั๊ท ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท แอม น็อท ยุร แมน ,)
And I also know that the future’s not in your hands
(แอนด์ ดาย อ๊อลโซ โนว์ แดท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ น็อท อิน ยุร แฮนด์)
Every now and then I’d call you to say how you doin,
(เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น อาย คอลลํ ยู ทู เซย์ ฮาว ยู โดย ,)
And baby I miss you,
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ มิซ ยู ,)
Girl, this is just to say hello,
(เกิร์ล , ดิส ซิส จั๊สท ทู เซย์ เฮ็ลโล ,)
Hello Baby.
(เฮ็ลโล เบ๊บี้)

[Hook x1 Governor]
([ ฮุ๊ค x1 กัฝเออะเนอะ ])

[Hello, hello.. [fades]]
([ เฮ็ลโล , เฮ็ลโล [ เฟด ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย T.I. feat Governor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น