เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Garth Brooks

[Billy Joel]
([ บีลลิ โจเอล ])

Well I’m shamemeless when it comes to loving you
(เวลล แอม shamemeless เว็น หนิด คัม ทู ลัฝอิง ยู)
I’ll do anything you want me to
(อิลล ดู เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู)
I’ll do anything at all
(อิลล ดู เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

And I’m standing here for all the world to see
(แอนด์ แอม ซแทนดิง เฮียร ฟอร์ ออล เดอะ เวิลด ทู ซี)
Oh baby, that’s what’s left of me
(โอ เบ๊บี้ , แด้ท ว๊อท เล๊ฟท อ็อฝ มี)
Don’t have very far to fall
(ด้อนท์ แฮ็ฝ เฝ๊รี่ ฟาร์ ทู ฟอลล์)

You know now I’m not a man who’s ever been
(ยู โนว์ นาว แอม น็อท ดา แมน ฮู เอ๊เฝ่อร์ บีน)
Insecure about the world I’ve been living in
(อินเซ็คเคียว อะเบ๊าท เดอะ เวิลด แอฝ บีน ลีฝอิง อิน)
I don’t break easy, I have my pride
(ไอ ด้อนท์ เบร๊ค อีสอิ , ไอ แฮ็ฝ มาย ไพรด์)
But if you need to be satisfied
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู บี แซทอิซไฟด)

I’m shameless, oh honey, I don’t have a prayer
(แอม เฌมเล็ซ , โอ ฮั๊นนี่ , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ พเรเออะ)
Every time I see you standin’ there
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ยู แสตนดิน แดร์)
I go down upon my knees
(ไอ โก เดาน อุพอน มาย นี)

And I’m changing, swore I’d never compromise
(แอนด์ แอม เช้งจิ้นส , ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ ค๊อมโพรไหมสํ)
Oh, but you convinced me otherwise
(โอ , บั๊ท ยู คอนฝิ๊นซํ มี อัฑเออะไวส)
I’ll do anything you please
(อิลล ดู เอนอิธิง ยู พลีซ)

You see in all my life I’ve never found
(ยู ซี อิน ออล มาย ไล๊ฟ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
What I couldn’t resist, what I couldn’t turn down
(ว๊อท ไอ คูดซึ่น รีซิ๊สท , ว๊อท ไอ คูดซึ่น เทิร์น เดาน)
I could walk away from anyone I ever knew
(ไอ เคิด ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เอนอิวัน ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู)
But I can’t walk away from you
(บั๊ท ไอ แค็นท ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม ยู)

I have never let anything have this much control over me
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอนอิธิง แฮ็ฝ ดิส มัช คอนโทรล โอ๊เฝ่อร มี)
I work too hard to call my life my own
(ไอ เวิ๊ร์ค ทู ฮาร์ด ทู คอลลํ มาย ไล๊ฟ มาย โอว์น)
And I’ve made myself a world and it’s worked so perfectly
(แอนด์ แอฝ เมด ไมเซลฟ อะ เวิลด แอนด์ อิทซ เวิ๊ร์ค โซ เพอเฟ็คทลิ)
But it’s your world now, I can’t refuse
(บั๊ท อิทซ ยุร เวิลด นาว , ไอ แค็นท รีฟิ๊วส)
I’ve never had so much to lose
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด โซ มัช ทู ลู้ส)
Oh, I’m shameless
(โอ , แอม เฌมเล็ซ)

You know it should be easy for a man who’s strong
(ยู โนว์ อิท เชิด บี อีสอิ ฟอร์ รา แมน ฮู สทรอง)
To say he’s sorry or admit when he’s wrong
(ทู เซย์ อีส ซ๊อรี่ ออ แอ๊ดมิท เว็น อีส รอง)
I’ve never lost anything I’ve ever missed
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ ล็อซท เอนอิธิง แอฝ เอ๊เฝ่อร์ มิส)
But I’ve never been in love like this
(บั๊ท แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ไล๊ค ดิส)

It’s out of my hands
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮนด์)

I’m shameless, I don’t have the power now
(แอม เฌมเล็ซ , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ นาว)
I don’t want it anyhow
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ เอนอิเฮา)
So I got to let it go
(โซ ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)

Oh, I’m shameless, shameless as a man can be
(โอ , แอม เฌมเล็ซ , เฌมเล็ซ แอส ซา แมน แคน บี)
You make a total fool of me
(ยู เม้ค เก โท๊ท่อล ฟูล อ็อฝ มี)
I just wanted to you to know
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ยู ทู โนว์)

Oh, I’m shameless, I just wanted you to know
(โอ , แอม เฌมเล็ซ , ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์)
Oh, I’m shameless, Oh, I’m down on my knees…shameless
(โอ , แอม เฌมเล็ซ , โอ , แอม เดาน ออน มาย นี เฌมเล็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น