เนื้อเพลง Don’t Damn Me คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Don’t damn me
(ด้อนท์ แดมนํ มี)
When I speak a piece of my mind
(เว็น นาย สพี๊ค กา พี๊ซ อ็อฝ มาย ไมนด์)
‘Cause silence isn’t golden
(ค๊อส ไซเล็นซ อีสซึ่น โกลเด็น)
When I’m holding it inside
(เว็น แอม โฮลดิง อิท อิ๊นไซด์)
‘Cause I’ve been where I have been
(ค๊อส แอฝ บีน แวร์ ไอ แฮ็ฝ บีน)
An I’ve seen what I have seen
(แอน แอฝ ซีน ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ซีน)
I put the pen to the paper
(ไอ พุท เดอะ เพ็น ทู เดอะ เพ๊เพ่อร์)
‘Cause it’s all a part of me
(ค๊อส อิทซ ซอร์ อะ พาร์ท อ็อฝ มี)

Be it a song or casual conversation
(บี อิท ดา ซ็อง ออ แค๊สช่วล คอนเฝอะเซฌัน)
To hold my tongue speaks
(ทู โฮลด์ มาย ทั๊ง สพี๊ค)
Of quiet reservations
(อ็อฝ ไคว๊เอ้ท เรเสอะเฝฌัน)
Your words once heard
(ยุร เวิร์ด วั๊นซ เฮิด)
They can place you in a faction
(เด แคน เพลส ยู อิน อะ แฟ๊คชั่น)
My words may disturb
(มาย เวิร์ด เมย์ ดิสเท๊อร์บ)
But at least there’s a reaction
(บั๊ท แอ็ท ลีซท แดร์ ซา ริแอคฌัน)

Sometimes I wanna kill
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา คิลล์)
Sometimes I wanna die
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา ดาย)
Sometimes I wanna destroy
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา เดสทรอย)
Sometimes I wanna cry
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา คราย)
Sometimes I could get even
(ซัมไทม์ ซาย เคิด เก็ท อี๊เฝ่น)
Sometimes I could give up
(ซัมไทม์ ซาย เคิด กี๊ฝ อั๊พ)
Sometimes I could give
(ซัมไทม์ ซาย เคิด กี๊ฝ)
Sometimes I never give a f*ck
(ซัมไทม์ ซาย เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

It’s only for a while
(อิทซ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไวล์)
I hope you understand
(ไอ โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
I never wanted this to happen
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิส ทู แฮ๊พเพ่น)
Didn’t want to be a man
(ดิ๊นอิน ว้อนท ทู บี อะ แมน)
So I hid inside my world
(โซ ไอ ฮิด อิ๊นไซด์ มาย เวิลด)
I took what I could find
(ไอ ทุค ว๊อท ไอ เคิด ไฟนด์)
I cried when I was lonely
(ไอ คราย เว็น นาย วอส โลนลิ)
I fell down when I was blind
(ไอ เฟ็ล เดาน เว็น นาย วอส ไบลนฺดฺ)

But don’t damn me
(บั๊ท ด้อนท์ แดมนํ มี)
When I speak a piece of my mind
(เว็น นาย สพี๊ค กา พี๊ซ อ็อฝ มาย ไมนด์)
‘Cause silence isn’t golden
(ค๊อส ไซเล็นซ อีสซึ่น โกลเด็น)
When I’m holding it inside
(เว็น แอม โฮลดิง อิท อิ๊นไซด์)
‘Cause I’ve been where I have been
(ค๊อส แอฝ บีน แวร์ ไอ แฮ็ฝ บีน)
An I’ve seen what I have seen
(แอน แอฝ ซีน ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ซีน)
I put the pen to the paper
(ไอ พุท เดอะ เพ็น ทู เดอะ เพ๊เพ่อร์)
‘Cause it’s all a part of me
(ค๊อส อิทซ ซอร์ อะ พาร์ท อ็อฝ มี)

How can I ever satisfy you
(ฮาว แคน นาย เอ๊เฝ่อร์ แซ๊ททิซไฟ ยู)
An how can I ever make you see
(แอน ฮาว แคน นาย เอ๊เฝ่อร์ เม้ค ยู ซี)
That deep inside we’re all somebody
(แดท ดี๊พ อิ๊นไซด์ เวีย ออล ซัมบอดี้)
An it don’t matter who you wanna be
(แอน หนิด ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู วอนนา บี)
But now I gotta smile I hope you comprehend
(บั๊ท นาว ไอ กอททะ สไมล์ ไอ โฮพ ยู คอมพรีเฮ็นดํ)
For this man can say it happened
(ฟอร์ ดิส แมน แคน เซย์ อิท แฮ๊พเพ่น)
‘Cause this child has been condemned
(ค๊อส ดิส ชายลํดํ แฮ็ส บีน คอนเดมนํ)
So I stepped into your world
(โซ ไอ สตอปชฺ อิ๊นทู ยุร เวิลด)
I kicked you in the mind
(ไอ คิ๊ค ยู อิน เดอะ ไมนด์)
An I’m the only witness
(แอน แอม ดิ โอ๊นลี่ วิทเหนส)
To the nature of my crime
(ทู เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย ไคร์ม)

But look at what we’ve done
(บั๊ท ลุ๊ค แกท ว๊อท หวีบ ดัน)
To the innocent and young
(ทู ดิ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ยัง)
Whoa listen to who’s talking
(โว้ว ลิ๊สซึ่น ทู ฮู ทอคอิง)
‘Cause we’re not the only ones
(ค๊อส เวีย น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
The trash collected by the eyes
(เดอะ ทแร็ฌ คอลเล๊คท บาย ดิ อาย)
And dumped into the brain
(แอนด์ ดั๊มพ อิ๊นทู เดอะ เบรน)
Said it tears into our conscious thoughts
(เซ็ด ดิท เทียร์ อิ๊นทู เอ๊า ค๊อนเชียส ธอท)
You tell me who’s to blame
(ยู เทลล มี ฮู ทู เบลม)

I know you don’t wanna hear me cryin’
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ วอนนา เฮียร มี คายอิน)
An I know you don’t wanna hear me deny
(แอน นาย โนว์ ยู ด้อนท์ วอนนา เฮียร มี ดีนาย)
That your satisfaction lies in your illusion
(แดท ยุร แซทิซแฟคฌัน ไล ซิน ยุร อิลยูฌัน)
But your delusions are yours and not mine
(บั๊ท ยุร ดิลยูฉัน แซร์ ยุร แซน น็อท ไมน์)
We take for granted we know the whole story
(วี เท้ค ฟอร์ แกร๊นท วี โนว์ เดอะ โฮล สท๊อรี่)
We judge a book by its cover
(วี จั๊ดจ อะ บุ๊ค บาย อิทซ โค๊ฝเฝ่อร์)
And read what we want
(แอนด์ รี๊ด ว๊อท วี ว้อนท)
Between selected lines
(บีทะวีน ซิเล็คท ไลน์)

Don’t hail me
(ด้อนท์ เฮล มี)
An don’t idolize the ink
(แอน ด้อนท์ ไอดะไลส ดิ อิ๊งค)
Or I’ve failed in my attentions
(ออ แอฝ เฟล อิน มาย แอ็ทเทนฌัน)
Can you find the missing link
(แคน ยู ไฟนด์ เดอะ มีซซิง ลิ๊งค)
Your only validation is living your own life
(ยุร โอ๊นลี่ validation อีส ลีฝอิง ยุร โอว์น ไล๊ฟ)
Vicarious existence is a f*cking waste of time
(ไฝแคเรียซ เอ็กสีซเท็นซ อีส ซา เอฟ *คิง เวซท อ็อฝ ไทม์)
So I send this song to the offended
(โซ ไอ เซ็นด ดิส ซ็อง ทู ดิ อ๊อฟเฟ่นด)
I said what I meant and I’ve never pretended
(ไอ เซ็ด ว๊อท ไอ เม็นท แอนด์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ พรีเท็นด์)
As so many others do intending just to please
(แอส โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ ดู intendings จั๊สท ทู พลีซ)
If I damned your point of view
(อิ๊ฟ ฟาย แดมนํ ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
Could you turn the other cheek
(เคิด ยู เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)

But don’t damn me
(บั๊ท ด้อนท์ แดมนํ มี)
When I speak a piece of my mind
(เว็น นาย สพี๊ค กา พี๊ซ อ็อฝ มาย ไมนด์)
‘Cause silence isn’t golden
(ค๊อส ไซเล็นซ อีสซึ่น โกลเด็น)
When I’m holding it inside
(เว็น แอม โฮลดิง อิท อิ๊นไซด์)
‘Cause I’ve been where I have been
(ค๊อส แอฝ บีน แวร์ ไอ แฮ็ฝ บีน)
An I’ve seen what I have seen
(แอน แอฝ ซีน ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ซีน)
I put the pen to the paper
(ไอ พุท เดอะ เพ็น ทู เดอะ เพ๊เพ่อร์)
‘Cause it’s all a part of me
(ค๊อส อิทซ ซอร์ อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
Don’t damn me
(ด้อนท์ แดมนํ มี)
I said don’t damn me
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ แดมนํ มี)
I said don’t hail me
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ เฮล มี)
Don’t damn me
(ด้อนท์ แดมนํ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Damn Me คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น