เนื้อเพลง One Way คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

Jimmy Pop’s not pooper not a pauper but a popper
(จิมมี่ พ็อพ น็อท pooper น็อท ดา พอเพอะ บั๊ท ดา พอพเปอร์)
And I got more pop than Orville Redenbacher
(แอนด์ ดาย ก็อท โม พ็อพ แฑ็น Orville Redenbacher)
I gots more gravy than the whole Gravy Train
(ไอ ก็อท โม กเรฝิ แฑ็น เดอะ โฮล กเรฝิ เทรน)
When I’m kooky going loopy like a man insane
(เว็น แอม kooky โกอิ้ง loopy ไล๊ค เก แมน อินเซน)
I won’t be around when the world ends
(ไอ ว็อนท บี อะราวนฺดฺ เว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
So the only thing that I recycle is your girlfriend
(โซ ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท ไอ recycle อีส ยุร เกลิลเฟรน)
Aaww back to the side I jump up I swing
(Aaww แบ็ค ทู เดอะ ไซด์ ไอ จั๊มพ อั๊พ ไอ สวิง)
When I’m using Knockem’ Sockem’ ya know I’m playing it to win
(เว็น แอม ยูสซิง Knockem Sockem ยา โนว์ แอม พเลนิ่ง อิท ทู วิน)
The Nina the Pinta the Santa Maria
(เดอะ นี้นา เดอะ Pinta เดอะ แซนดา มาเรีย)
See you later salamander cause I wouldn’t want to be ya
(ซี ยู เลทเออะ แซลอะแมนเดอะ ค๊อส ไอ วูดดึ่น ว้อนท ทู บี ยา)
I’m a chip I’m an Pringle cause you know I gots the flavor
(แอม มา ชิพ แอม แอน Pringle ค๊อส ยู โนว์ ไอ ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ)
Pop me up in your mouth like I was a Life Saver
(พ็อพ มี อั๊พ อิน ยุร เม๊าธ ไล๊ค ไก วอส ซา ไล๊ฟ Saver)
I ain’t got no soul but I got more than Don Henley
(ไอ เอน ก็อท โน โซล บั๊ท ไอ ก็อท โม แฑ็น ด็อน Henley)
I’m whiter than Casper but I’m not that friendly
(แอม วายเดอ แฑ็น แคสเปอร์ บั๊ท แอม น็อท แดท ฟเรนดลิ)
Marco Polo you tried to fly solo
(Marco โพโล ยู ทไร ทู ฟลาย โซ๊โล่)
Make your thoughts vocal I’ll put ya in a choke hold
(เม้ค ยุร ธอท โฝแค็ล อิลล พุท ยา อิน อะ โชค โฮลด์)

One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha getcha getcha getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha I’ll getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา อิลล แกทชา)

I’m a gangster no I’m a gangster b*tch
(แอม มา แกะซเทอะ โน แอม มา แกะซเทอะ บี *tch)
Your momma gave me head your girlie gave me the itch
(ยุร มอมมา เกฝ มี เฮด ยุร เกิลอิ เกฝ มี ดิ อิช)
Scratch it back the bass beats fast listen to the shotgun blast
(สแครทช อิท แบ็ค เดอะ แบ็ซ บีท ฟาสท ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ชอทกัน บลาสทํ)
In the oven you’ll get burned or in the tank that you’ll get gassed
(อิน ดิ โอ๊เฝ่น โยว เก็ท เบิร์น ออ อิน เดอะ แท๊งค แดท โยว เก็ท gassed)
Fake-o like Bacos never mistake though
(เฟ้ค โอ ไล๊ค Bacos เน๊เฝ่อร์ มิสเท้ค โธ)
Showing up painted up fresh from Macco
(โชว์วิง อั๊พ เพ้นท อั๊พ เฟรช ฟรอม Macco)
Coming in on stereo rounder than a Cheerio
(คัมอิง อิน ออน ซเทริโอ rounder แฑ็น อะ ชีรีโอ)
Quick to fill your fix and I’m dizzier than a merry-go
(ควิค ทู ฟิลล ยุร ฟิกซ์ แอนด์ แอม dizzier แฑ็น อะ เม๊อร์รี่ โก)
Rock this obnoxious I’m truly not nice
(ร๊อค ดิส อ็อบนอคฌัซ แอม ทรูลิ น็อท ไน๊ซ์)
Cause I’m blood s*cking evil like Muppets on ice
(ค๊อส แอม บลัด เอส *คิง อี๊ฝิ่ล ไล๊ค Muppets ออน ไอ๊ซ์)
Arriba arriba I’m the under achiever
(Arriba arriba แอม ดิ อั๊นเด้อร achiever)
Gonna leave it to Beaver I’m the daydream believer
(กอนนะ ลี๊ฝ อิท ทู บีเฝอะ แอม เดอะ เดย์ดรีม บิลีฝเฝอะ)
I’m like Mothra man with my big wingspan
(แอม ไล๊ค Mothra แมน วิธ มาย บิ๊ก wingspan)
And your the mother f*cking jap that killed my offspring Chan
(แอนด์ ยุร เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แจ็พ แดท คิลล์ มาย ฮอฟสปิง Chan)
I’m a menace to society gonna fill the prophecy
(แอม มา เมนอิซ ทู โซไซ๊ที่ กอนนะ ฟิลล เดอะ พรอฟอิซิ)
First I’ll drink your Genesee and then I’ll take your liberty
(เฟิร์สท อิลล ดริ๊งค ยุร Genesee แอนด์ เด็น อิลล เท้ค ยุร ลิ๊เบอร์ที่)

One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha getcha getcha getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha I’ll getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา อิลล แกทชา)

I’m a tarantula in your Chiquita
(แอม มา ทะแรนชิวละ อิน ยุร Chiquita)
And when you’re peeling back the skin I’m gonna see ya
(แอนด์ เว็น ยัวร์ peelings แบ็ค เดอะ สกิน แอม กอนนะ ซี ยา)
I’m gonna bite ya I’m gonna bite ya
(แอม กอนนะ ไบ้ท์ ยา แอม กอนนะ ไบ้ท์ ยา)
I’m Jimmy Pop I’ll tell you straight up I don’t like ya
(แอม จิมมี่ พ็อพ อิลล เทลล ยู สเทร๊ท อั๊พ ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยา)
Cause I’m cold kicking lyrics till the day I die
(ค๊อส แอม โคลด์ คิคกิ้ง ลีริค ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
Many fail to copy at least they still try
(เมนอิ เฟล ทู ค๊อพพี่ แอ็ท ลีซท เด สทิลล ธราย)
Busting up vocabulary is what I do most
(บัสติง อั๊พ โฝะแคบอิวเลริ อีส ว๊อท ไอ ดู โมซท)
I’m gonna spread your legs like b*tter and gobble ya up like toast
(แอม กอนนะ สเพร๊ด ยุร เล้ก ไล๊ค บี *tter แอนด์ gobble ยา อั๊พ ไล๊ค โท๊สท)
You went for the cherry you went bobbing for the apple
(ยู เว็นท ฟอร์ เดอะ เชริ ยู เว็นท bobbings ฟอร์ ดิ แอพ)
But the apple it be rotten and you had to eat the scrappple
(บั๊ท ดิ แอพ อิท บี รอตอึน แอนด์ ยู แฮ็ด ทู อี๊ท เดอะ scrappple)
Scrapple? Pig meat from a pig pen hog leftovers your girlfriend
(Scrapple พิก มี๊ท ฟรอม มา พิก เพ็น ฮ็อก leftovers ยุร เกลิลเฟรน)
Flex to the effects and I don’t care what nobody thinks
(ฟเล็คซ ทู ดิ เอฟเฟ็ค แซน ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท โนบอดี้ ทริ๊งค)
Eating all you sherbert and dropping all your Tiddiley Winks
(อีสดิง ออล ยู sherbert แอนด์ ดรอพพิงส ออล ยุร Tiddiley วิงค)
Whoop goes my arm I think it’s outta socket
(ฮูพ โกซ มาย อาร์ม ไอ ทริ๊งค อิทซ เอ๊าตา ซอคเค็ท)
Come over little girlie I got some candy in my pocket
(คัม โอ๊เฝ่อร ลิ๊ทเทิ่ล เกิลอิ ไอ ก็อท ซัม แค๊นดี้ อิน มาย พ๊อคเค่ท)

One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha getcha getcha getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna find ya I’m gonna getcha I’ll getcha
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยา แอม กอนนะ แกทชา อิลล แกทชา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น