เนื้อเพลง Digital Get Down คำอ่านไทย N’Sync

Baby Baby Get Nasty Nasty
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เก็ท นาซทิ นาซทิ)
And We Can Get Freaky Deaky
(แอนด์ วี แคน เก็ท ฟรีคกี้ Deaky)

Baby Baby We Can Do All That We Want
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู ออล แดท วี ว้อนท)
We’re Gettin’ Nasty Nasty We’re Getting Freaky Freaky
(เวีย เกดดิน นาซทิ นาซทิ เวีย เกดดดิ้ง ฟรีคกี้ ฟรีคกี้)
Baby Baby We Can Do More Than Just Talk
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู โม แฑ็น จั๊สท ท๊อล์ค)
’cause I Can Hear Ya Hear Ya And I Can See Ya See Ya
(ค๊อส ไอ แคน เฮียร ยา เฮียร ยา แอนด์ ดาย แคน ซี ยา ซี ยา)
Baby Baby We Can Do All That We Want
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู ออล แดท วี ว้อนท)
We’re Getting Nasty Nasty We’re Getting Freaky Freaky
(เวีย เกดดดิ้ง นาซทิ นาซทิ เวีย เกดดดิ้ง ฟรีคกี้ ฟรีคกี้)

Digital Digital Get Down Just You And Me
(ดิจิตอล ดิจิตอล เก็ท เดาน จั๊สท ยู แอนด์ มี)
You May Be Twenty Thousand Miles Away But I Can See Ya
(ยู เมย์ บี ทเว้นที่ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์ บั๊ท ไอ แคน ซี ยา)
And Baby Baby You Can See Me
(แอนด์ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ยู แคน ซี มี)
Digital Digital Get Down Just What We Need
(ดิจิตอล ดิจิตอล เก็ท เดาน จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด)
If We Can’t Get Together Naturally
(อิ๊ฟ วี แค็นท เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ แนชแร็ลลิ)
We Can We Can Get Together On The Digital Screen
(วี แคน วี แคน เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ ออน เดอะ ดิจิตอล สครีน)

Every Time I’m Sittin All Alone Girl
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม ซิทดิน ออล อะโลน เกิร์ล)
I Can’t Wait To Get You On The Phone Girl
(ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท ยู ออน เดอะ โฟน เกิร์ล)
So Pick It Up Babe
(โซ พิค อิท อั๊พ เบ้บ)
I Can See Everything You Do
(ไอ แคน ซี เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Bouncin’ Me From Satellite To Satellite
(เบ๊าซิน มี ฟรอม แซ๊ทเทลไล้ท ทู แซ๊ทเทลไล้ท)
I Love The Things You Do For Me So Late Tonight
(ไอ ลัฝ เดอะ ทริง ยู ดู ฟอร์ มี โซ เหลท ทูไน๊ท)
You Turn Me On Yeah
(ยู เทิร์น มี ออน เย่)
It’s Like I’m Right There Next To You Yeah
(อิทซ ไล๊ค แอม ไร๊ท แดร์ เน๊กซท ทู ยู เย่)

Can We Get Connected
(แคน วี เก็ท คอนเน็คท)
I Need Some Love And Affection Baby
(ไอ นี๊ด ซัม ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน เบ๊บี้)
I’ll Call You On The Phone
(อิลล คอลลํ ยู ออน เดอะ โฟน)
I Hope That I Get Through
(ไอ โฮพ แดท ไอ เก็ท ทรู)
If You’re In The Mood And I’m Not Home
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน เดอะ มู้ด แอนด์ แอม น็อท โฮม)
Here’s What You Do Leave A Message
(เฮียร ว๊อท ยู ดู ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ)
You Know The Kind I Like To Get Back To
(ยู โนว์ เดอะ ไคนด์ ดาย ไล๊ค ทู เก็ท แบ็ค ทู)

Yeah
(เย่)

I Lose My Mind Just When You’re Speaking
(ไอ ลู้ส มาย ไมนด์ จั๊สท เว็น ยัวร์ ซพีคอิง)
I See You On The Screen I Get To Freaking
(ไอ ซี ยู ออน เดอะ สครีน นาย เก็ท ทู เฟรคกิ้ง)
So Get Down Babe
(โซ เก็ท เดาน เบ้บ)
And I’ll Get Down For You
(แอนด์ อิลล เก็ท เดาน ฟอร์ ยู)
I Get So Excited When I’m Watching Girl
(ไอ เก็ท โซ เอ็กไซ๊ทํ เว็น แอม วัทชิง เกิร์ล)
I Can’t Wait To See You Touch Your Body Girl
(ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู ทั๊ช ยุร บ๊อดี้ เกิร์ล)
It’s Just Me And You
(อิทซ จั๊สท มี แอนด์ ยู)
So We Can Do What We Gotta Do
(โซ วี แคน ดู ว๊อท วี กอททะ ดู)

Chorus
(ค๊อรัส)

Digital Digital Digital Digital Get Down Get Down
(ดิจิตอล ดิจิตอล ดิจิตอล ดิจิตอล เก็ท เดาน เก็ท เดาน)
Digital Digital Digital Digital Get Down Get Down
(ดิจิตอล ดิจิตอล ดิจิตอล ดิจิตอล เก็ท เดาน เก็ท เดาน)

Baby Baby We Can Do More Than Just Talk
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู โม แฑ็น จั๊สท ท๊อล์ค)
’cause I Can Hear Ya Hear Ya And I Can See Ya See Ya
(ค๊อส ไอ แคน เฮียร ยา เฮียร ยา แอนด์ ดาย แคน ซี ยา ซี ยา)
Baby Baby We Can Do All That We Want
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู ออล แดท วี ว้อนท)
We’re Getting Nasty Nasty We’re Getting Freaky Freaky
(เวีย เกดดดิ้ง นาซทิ นาซทิ เวีย เกดดดิ้ง ฟรีคกี้ ฟรีคกี้)
Baby Baby We Can Do More Than Just Talk
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู โม แฑ็น จั๊สท ท๊อล์ค)
’cause I Can Hear Ya Hear Ya And I Can See Ya See Ya
(ค๊อส ไอ แคน เฮียร ยา เฮียร ยา แอนด์ ดาย แคน ซี ยา ซี ยา)
Baby Baby We Can Do All That We Want
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ วี แคน ดู ออล แดท วี ว้อนท)
We’re Getting Nasty Nasty We’re Getting Oh Oh Digital
(เวีย เกดดดิ้ง นาซทิ นาซทิ เวีย เกดดดิ้ง โอ โอ ดิจิตอล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Digital Digital Get Down Get Down
(ดิจิตอล ดิจิตอล เก็ท เดาน เก็ท เดาน)
Just What We Need
(จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Digital Get Down คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น