เนื้อเพลง After Midnight คำอ่านไทย Eric Clapton

by J. J. Cale
(บาย เจ เจ Cale)

After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)
After midnight, we’re gonna chug-a-lug and shout.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ chug อะ ลัก แอนด์ เช๊าท)
We’re gonna stimulate some action;
(เวีย กอนนะ สทิ๊มูเหลท ซัม แอคฌัน 😉
We’re gonna get some satisfaction.
(เวีย กอนนะ เก็ท ซัม แซทิซแฟคฌัน)
We’re gonna find out what it is all about.
(เวีย กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ดิธ อีส ซอร์ อะเบ๊าท)
After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)

After midnight, we’re gonna shake your tambourine.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เช้ค ยุร แทมบุริน)
After midnight, it’s all gonna be peaches and cream.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , อิทซ ซอร์ กอนนะ บี พรีสเชด แซน ครีม)
We’re gonna cause talk and suspicion;
(เวีย กอนนะ ค๊อส ท๊อล์ค แอนด์ ซัซพีฌอัน 😉
We’re gonna give an exhibition.
(เวีย กอนนะ กี๊ฝ แอน เอคซิบีฌอัน)
We’re gonna find out what it is all about.
(เวีย กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ดิธ อีส ซอร์ อะเบ๊าท)
After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)

After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)

Second Verse
(เซ๊คคั่น เฝิซ)

After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)
After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)
After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)
After midnight, we’re gonna let it all hang down.
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , เวีย กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ แฮง เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Midnight คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น