เนื้อเพลง Good Ol’ Ghetto คำอ่านไทย Usher

Yeah let me holla at you real quick
(เย่ เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยู เรียล ควิค)
I’mma bring y’al back to the good ol’ good ol days
(แอมมา บริง yal แบ็ค ทู เดอะ กู๊ด ol กู๊ด ol เดย์)
Ya feel me?
(ยา ฟีล มี)
Some of that…
(ซัม อ็อฝ แดท)

Good ol, good ol, good old ghetto, good ol
(กู๊ด ol , กู๊ด ol , กู๊ด โอลด์ เกทโท , กู๊ด ol)
Good ol, good ol ghetto
(กู๊ด ol , กู๊ด ol เกทโท)
Good ol, good ol ghetto, ghetto, ghetto
(กู๊ด ol , กู๊ด ol เกทโท , เกทโท , เกทโท)
Good ol…heh
(กู๊ด ol เอฮ)

I told my man I’m having a barbecue
(ไอ โทลด มาย แมน แอม แฮฝวิ่ง อะ บาบิคยู)
So grab some folks and won’t you slide right through
(โซ แกร๊บ ซัม โฟล้ค แซน ว็อนท ยู สไล๊ด ไร๊ท ทรู)
He brought this shorty that I used to know
(ฮี บรอท ดิส ชอร์ทดิง แดท ไอ ยู๊ส ทู โนว์)
It brought me back to when I was in school
(อิท บรอท มี แบ็ค ทู เว็น นาย วอส ซิน สคูล)
She said Usher where have you been?
(ชี เซ็ด อัฌเออะ แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน)
We used to kick it every now and then
(วี ยู๊ส ทู คิ๊ค อิท เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น)
Remember when I used to call your phone
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย ยู๊ส ทู คอลลํ ยุร โฟน)
Tell you come on cause my mother’s gone
(เทลล ยู คัมมอน ค๊อส มาย ม๊าเธ่อร์ กอน)
How about them times I had to throw
(ฮาว อะเบ๊าท เด็ม ไทม์ ซาย แฮ็ด ทู โธรว์)
A rock at your window
(อะ ร๊อค แกท ยุร วิ๊นโด้ว)
To let you know to come downstairs
(ทู เล็ท ยู โนว์ ทู คัม ดาวสแตร์สฺ)
And open the door
(แอนด์ โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
And after that baby it was on fa’sure
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท เบ๊บี้ อิท วอส ออน fasure)

Honey got my head spinnin’ around for real
(ฮั๊นนี่ ก็อท มาย เฮด สปินนิน อะราวนฺดฺ ฟอร์ เรียล)
Cause I’m thinking ’bout how good you used to feel
(ค๊อส แอม ติ้งกิง เบาท ฮาว กู๊ด ยู ยู๊ส ทู ฟีล)
And I got a girl now and I don’t get down like this, huh
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา เกิร์ล นาว แอนด์ ดาย ด้อนท์ เก็ท เดาน ไล๊ค ดิส , ฮู)
But I must admit I’m tempted and startin’ to reminisce, cause
(บั๊ท ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท แอม เท๊มพท์ แอนด์ สตาร์ดิน ทู ริมมีนิด , ค๊อส)

Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)

Now she’s asking me to take her
(นาว ชี อาคกิ้ง มี ทู เท้ค เฮอ)
On a tour of my house so we can catch up
(ออน อะ ทัวร์ อ็อฝ มาย เฮ้าส โซ วี แคน แค็ทช อั๊พ)
For all the time lost since I blew up
(ฟอร์ ออล เดอะ ไทม์ ล็อซท ซิ๊นซ ไอ บลู อั๊พ)
And became the man that drops his pants
(แอนด์ บิเคม เดอะ แมน แดท ดรอพ ฮิส แพ็นท)
And every girl around the world is dying to love
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด อีส ไดอิง ทู ลัฝ)
Break the beat down
(เบร๊ค เดอะ บีท เดาน)
Let me tell you what I’m talking about
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
If you’re not carefull it’ll turn you out
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท carefull อิว เทิร์น ยู เอ๊าท)
It’s that way she used to go
(อิทซ แดท เวย์ ชี ยู๊ส ทู โก)
When you want it nice and slow
(เว็น ยู ว้อนท ดิธ ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
Even though you can’t
(อี๊เฝ่น โธ ยู แค็นท)
The memory will make you want some mo’
(เดอะ เม๊มโมรี่ วิล เม้ค ยู ว้อนท ซัม โม)
She used to understand me
(ชี ยู๊ส ทู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
Touch me, hold me, taught me how to be a man
(ทั๊ช มี , โฮลด์ มี , ทอท มี ฮาว ทู บี อะ แมน)
She used to kiss me all them things she used to show me
(ชี ยู๊ส ทู คิซ มี ออล เด็ม ทริง ชี ยู๊ส ทู โชว์ มี)
Damn I wish that I could do it again
(แดมนํ นาย วิ๊ช แดท ไอ เคิด ดู อิท อะเกน)

Honey got my head spinnin’ around for real
(ฮั๊นนี่ ก็อท มาย เฮด สปินนิน อะราวนฺดฺ ฟอร์ เรียล)
Cause I’m thinking ’bout how good you used to feel
(ค๊อส แอม ติ้งกิง เบาท ฮาว กู๊ด ยู ยู๊ส ทู ฟีล)
But I got a girl now and yo she’s right upstairs
(บั๊ท ไอ ก็อท ดา เกิร์ล นาว แอนด์ โย ชี ไร๊ท อั๊พสแทร์)
But I must admit I’m tempted and startin’ to not care, cause…
(บั๊ท ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท แอม เท๊มพท์ แอนด์ สตาร์ดิน ทู น็อท แคร์ , ค๊อส)

Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)

Never had somebody that’s as bad
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ซัมบอดี้ แด้ท แอส แบ้ด)
Somebody with a whole lot of body
(ซัมบอดี้ วิธ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ บ๊อดี้)
That’ll choose, make you wanna leave the one you with
(แธดิล ชู๊ส , เม้ค ยู วอนนา ลี๊ฝ ดิ วัน ยู วิธ)
Cause you know how good it is
(ค๊อส ยู โนว์ ฮาว กู๊ด ดิท อีส)
Not a prissy, lil’ missy baby, talk that slang
(น็อท ดา พรีซซิ , ลิล มีซซิ เบ๊บี้ , ท๊อล์ค แดท ซแล็ง)
I used to love how she kissed me when she popped that thang
(ไอ ยู๊ส ทู ลัฝ ฮาว ชี คิสส มี เว็น ชี พอพทฺ แดท เตง)
She was a friend of the fam
(ชี วอส ซา เฟรน อ็อฝ เดอะ แฟม)
Hot without the glam, not
(ฮอท วิธเอ๊าท เดอะ glam , น็อท)
When I be trippin’
(เว็น นาย บี ทริพพิน)
She didn’t really give a damn, stop
(ชี ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ แดมนํ , สท๊อพ)
It’s what I need to do
(อิทซ ว๊อท ไอ นี๊ด ทู ดู)
Cause I know what’s this is leading to
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ดิส ซิส ลีดอิง ทู)
If I keep on thinkin’ bout that back
(อิ๊ฟ ฟาย คี๊พ ออน ติ้งกิน เบาท แดท แบ็ค)
I’mma be right back in it cause yo
(แอมมา บี ไร๊ท แบ็ค อิน หนิด ค๊อส โย)

Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)
Ay yo, ay yo, ay yo
(ไอ โย , ไอ โย , ไอ โย)
Ain’t nothing like some good ol’ ghetto
(เอน นัธอิง ไล๊ค ซัม กู๊ด ol เกทโท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Ol’ Ghetto คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น