เนื้อเพลง Spanish Eyes คำอ่านไทย Madonna

I know for sure his heart is here with me
(ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์ ฮิส ฮาร์ท อีส เฮียร วิธ มี)
Though I wish him back, I know he cannot see
(โธ ไอ วิ๊ช ฮิม แบ็ค , ไอ โนว์ ฮี แคนน็อท ซี)
My hands trembling
(มาย แฮนด์ ทเรมบลิง)
I know he hears me sing
(ไอ โนว์ ฮี เฮียร มี ซิง)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I light this candle and watch it throw
(ไอ ไล๊ท ดิส แค๊นเดิ้ล แอนด์ ว๊อทช อิท โธรว์)
Tears on my pillow
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว)
And if there is a Christ
(แอนด์ อิ๊ฟ แดร์ อีส ซา คไรซท)
He’ll come tonight
(เฮ็ลล คัม ทูไน๊ท)
To pray for Spanish eyes
(ทู เพรย์ ฟอร์ ซแพนอิฌ อาย)
And if I have nothing left to show
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ นัธอิง เล๊ฟท ทู โชว์)
Tears on my pillow
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว)
What kind of life is this
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ อีส ดิส)
If God exists
(อิ๊ฟ ก๊อด เอ็กซิ๊สท)
Then help me pray for Spanish eyes
(เด็น เฮ้ลพ มี เพรย์ ฟอร์ ซแพนอิฌ อาย)

He had to fight like all the rest
(ฮี แฮ็ด ทู ไฟ้ท ไล๊ค ออล เดอะ เรสท)
In the barrio all the streets are paved with fear
(อิน เดอะ บาร์ริโอ ออล เดอะ สทรีท แซร์ เพ้ฝ วิธ เฟียร์)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
At least he was a man
(แอ็ท ลีซท ฮี วอส ซา แมน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

How many lives will they have to take?
(ฮาว เมนอิ ไล้ฝ วิล เด แฮ็ฝ ทู เท้ค)
How much heartache?
(ฮาว มัช ฮาทเทค)
How many suns will they have to burn?
(ฮาว เมนอิ ซัน วิล เด แฮ็ฝ ทู เบิร์น)
Spanish eyes
(ซแพนอิฌ อาย)
When will they ever learn?
(เว็น วิล เด เอ๊เฝ่อร์ เลิร์น)

You were not the Maravilla in our minds
(ยู เวอ น็อท เดอะ Maravilla อิน เอ๊า ไมนด์)
We were proud to fight but we cannot win this blind
(วี เวอ พเราด ทู ไฟ้ท บั๊ท วี แคนน็อท วิน ดิส ไบลนฺดฺ)
Stand your guns against the wall
(สแทนด์ ยุร กัน อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Who’s next in line to fall
(ฮู เน๊กซท อิน ไลน์ ทู ฟอลล์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Tus lagrimas de tristeza
(Tus lagrimas ดี tristeza)
No me dejan olvidarte
(โน มี dejan olvidarte)
Your tears of sadness
(ยุร เทียร์ อ็อฝ แซดเน็ซ)
Will not let me forget you
(วิล น็อท เล็ท มี ฟอร์เก๊ท ยู)

[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spanish Eyes คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น