เนื้อเพลง I Will Find You คำอ่านไทย S Club 7

I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, boy, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , บอย , เนียร์ ออ ฟาร์)
I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)

I fell in love with this girl I saw
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ ดิส เกิร์ล ไอ ซอว์)
And I’m pretty sure that me and her have met before
(แอนด์ แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ แดท มี แอนด์ เฮอ แฮ็ฝ เม็ท บีฟอร์)
So why did I act so shy and didn’t say a thing
(โซ วาย ดิด ดาย แอ๊คท โซ ชาย แอนด์ ดิ๊นอิน เซย์ อะ ทริง)
Cos now I’m wondering…
(คอซ นาว แอม วันเดอะริง)

I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)
I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)

I saw this boy and he looked at me
(ไอ ซอว์ ดิส บอย แอนด์ ฮี ลุ๊ค แอ็ท มี)
I noticed him but did he notice me?
(ไอ โน๊ทิซ ฮิม บั๊ท ดิด ฮี โน๊ทิซ มี)
Why did I act so shy and didn’t say a thing
(วาย ดิด ดาย แอ๊คท โซ ชาย แอนด์ ดิ๊นอิน เซย์ อะ ทริง)
Cos now I’m wondering…
(คอซ นาว แอม วันเดอะริง)

I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)
I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)

Cos I wanna be the one
(คอซ ซาย วอนนา บี ดิ วัน)
Cos I wanna be your boy
(คอซ ซาย วอนนา บี ยุร บอย)
And I wanna be your girl
(แอนด์ ดาย วอนนา บี ยุร เกิร์ล)
Cos I wanna be the one
(คอซ ซาย วอนนา บี ดิ วัน)
Cos I wanna be your boy
(คอซ ซาย วอนนา บี ยุร บอย)
And I wanna be your girl
(แอนด์ ดาย วอนนา บี ยุร เกิร์ล)

With every day, with every hour
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์)
We’re getting closer
(เวีย เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
And with time you will find
(แอนด์ วิธ ไทม์ ยู วิล ไฟนด์)
What you’ve been looking for, looking for
(ว๊อท ยู๊ฟ บีน ลุคอิง ฟอร์ , ลุคอิง ฟอร์)
Looking here, looking there
(ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)

I’ve been looking here, I’ve been looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , แอฝ บีน ลุคอิง แดร์)
Trying to find you
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ ยู)
Can somebody help me find you?
(แคน ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี ไฟนด์ ยู)
And when I find you girl, I’m gonna show you the world
(แอนด์ เว็น นาย ไฟนด์ ยู เกิร์ล , แอม กอนนะ โชว์ ยู เดอะ เวิลด)

Cos now I’m wondering…
(คอซ นาว แอม วันเดอะริง)

I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)
I’ve been looking here, looking there
(แอฝ บีน ลุคอิง เฮียร , ลุคอิง แดร์)
Can you tell me who, tell me where?
(แคน ยู เทลล มี ฮู , เทลล มี แวร์)
Cos wherever I am, wherever you are
(คอซ ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I will find you, girl, near or far
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู , เกิร์ล , เนียร์ ออ ฟาร์)

Cos I wanna be the one
(คอซ ซาย วอนนา บี ดิ วัน)
Cos I wanna be your boy
(คอซ ซาย วอนนา บี ยุร บอย)
And I wanna be your girl
(แอนด์ ดาย วอนนา บี ยุร เกิร์ล)
Cos I wanna be the one
(คอซ ซาย วอนนา บี ดิ วัน)
Cos I wanna be your boy
(คอซ ซาย วอนนา บี ยุร บอย)
And I wanna be your girl
(แอนด์ ดาย วอนนา บี ยุร เกิร์ล)

[Repeat to Fade]
([ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Find You คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น