เนื้อเพลง You’ve Really Got a Hold on Me คำอ่านไทย The Beatles

I don’t like you
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู)
But I love you
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู)
Seems that I’m always
(ซีม แดท แอม ออลเว)
Thinking of you
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Oh, oh, oh,
(โอ , โอ , โอ ,)
You treat me badly
(ยู ทรี๊ท มี แบดลิ)
I love you madly
(ไอ ลัฝ ยู แมดลิ)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me, baby
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี , เบ๊บี้)

I don’t want you,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ,)
But I need you
(บั๊ท ไอ นี๊ด ยู)
Don’t want to kiss you
(ด้อนท์ ว้อนท ทู คิซ ยู)
But I need to
(บั๊ท ไอ นี๊ด ทู)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
You do me wrong now
(ยู ดู มี รอง นาว)
My love is strong now
(มาย ลัฝ อีส สทรอง นาว)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me, baby
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี , เบ๊บี้)

I love you and all I want you to do
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู)
Is just hold me, hold me, hold me, hold me
(อีส จั๊สท โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)

I want to leave you
(ไอ ว้อนท ทู ลี๊ฝ ยู)
Don’t want to stay here
(ด้อนท์ ว้อนท ทู สเทย์ เฮียร)
Don’t want to spend
(ด้อนท์ ว้อนท ทู สเพ็นด)
Another day here
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ เฮียร)
Oh, oh, oh, I want to split now
(โอ , โอ , โอ , ไอ ว้อนท ทู สพลิ๊ท นาว)
I just can quit now
(ไอ จั๊สท แคน ควิท นาว)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me, baby
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี , เบ๊บี้)

I love you and all I want you to do
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู)
Is just hold me, please, hold me, squeeze, hold me, hold me
(อีส จั๊สท โฮลด์ มี , พลีซ , โฮลด์ มี , สควี๊ซ , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)

You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You’ve really got a hold on me
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ve Really Got a Hold on Me คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น