เนื้อเพลง Last Call คำอ่านไทย Kanye West

[Intro: Jay-Z [Kanye]]
(ชี ก็อท ดา ที [ อินโทร : เจ ซี [ เคนยี ] ])
[laughing]
([ ลาฟอิง ])
Yo f*ck you, Kanye, first and foremost
(โย เอฟ *ck ยู , เคนยี , เฟิร์สท แอนด์ โฟร๊โมสท)
For making me do this sh*t. Muh’f*cker
(ฟอร์ เมคอิง มี ดู ดิส ฌะ *ที Muhf*cker)
Had to throw everybody out the motherf*cking room
(แฮ็ด ทู โธรว์ เอวี่บอดี้ เอ๊าท เดอะ motherf*คิง รูม)
‘Cause they don’t f*cking..
(ค๊อส เด ด้อนท์ เอฟ *คิง)

[I’d like to propose a toast]
([ อาย ไล๊ค ทู โพรโพ๊ส อะ โท๊สท ])
[I said toast motherf*cker]
([ ไอ เซ็ด โท๊สท motherf*cker ])

[Chorus: Kanye]
([ ค๊อรัส : เคนยี ])
And I am
(แอนด์ ดาย แอ็ม)
And they ask me, they ask me, they ask me, I tell them
(แอนด์ เด อาสคฺ มี , เด อาสคฺ มี , เด อาสคฺ มี , ไอ เทลล เด็ม)
Raise your glasses, your glasses, your glasses to the sky
(เร้ส ยุร กลาซซิส , ยุร กลาซซิส , ยุร กลาซซิส ทู เดอะ สกาย)
This is the last call for alcohol, for the..
(ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท คอลลํ ฟอร์ แอลโคะฮ็อล , ฟอร์ เดอะ)
So get your ass up off the wall
(โซ เก็ท ยุร อาซ อั๊พ ออฟฟ เดอะ วอลล์)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
The all around the world Digital Underground, Pac
(ดิ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ดิจิตอล อันเดิกเรานด , แพค)
The Rudloph the red nosed reindeer of the Roc
(เดอะ Rudloph เดอะ เร้ด โน้ส เรนเดีย อ็อฝ เดอะ ร็อค)
I take my chain, my 15 seconds of fame
(ไอ เท้ค มาย เชน , มาย 15 เซ๊คคั่น อ็อฝ เฟม)
And come back next year with the whole f*cking game
(แอนด์ คัม แบ็ค เน๊กซท เยียร์ วิธ เดอะ โฮล เอฟ *คิง เกม)
Ain’t nobody expect Kanye to end up on top
(เอน โนบอดี้ เอ็กซเพ็คท เคนยี ทู เอ็นด อั๊พ ออน ท๊อพ)
They expected that College Dropout to drop and then flop
(เด เอ็กซเพ็คท แดท ค๊อลลิจ Dropout ทู ดรอพ แอนด์ เด็น ฟล็อพ)
Then maybe he stop savin’ all the good beats for himself
(เด็น เมบี ฮี สท๊อพ เซฝวิน ออล เดอะ กู๊ด บีท ฟอร์ ฮิมเซลฟ)
Rocafella’s only n*ggaz that help
(Rocafellas โอ๊นลี่ เอ็น *ggaz แดท เฮ้ลพ)
My money was thinner than Sean Paul’s goatee hair
(มาย มั๊นนี่ วอส ธีนเนอะ แฑ็น ซีน พอล โกที แฮร์)
Now Jean Paul Gaultier cologne fill the air, here
(นาว ยีน พอล Gaultier โครอน ฟิลล ดิ แอร์ , เฮียร)
They say he bourgie, he big-headed
(เด เซย์ ฮี bourgie , ฮี บิ๊ก เฮด)
Won’t you please stop talking about how my d*ck head is
(ว็อนท ยู พลีซ สท๊อพ ทอคอิง อะเบ๊าท ฮาว มาย ดี *ck เฮด อีส)
Flow infectious, give me 10 seconds
(โฟลว์ อินเฟคฌัซ , กี๊ฝ มี เทน เซ๊คคั่น)
I’ll have a buzz bigger than insects in Texas
(อิลล แฮ็ฝ อะ บัส บี๊กเกอร์ แฑ็น อิ๊นเส็คท ซิน เทกซัส)
It’s funny how wasn’t nobody interested
(อิทซ ฟันนิ ฮาว วอสซึ้น โนบอดี้ อิ๊นเทรสท)
‘Til the night I almost killed myself in Lexus
(ทิล เดอะ ไน๊ท ไอ อ๊อลโมสท คิลล์ ไมเซลฟ อิน เล็กเซด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now was Kanye the most overlooked? Yes sir
(นาว วอส เคนยี เดอะ โมซท โอเฝ่อร์ลุ๊ค เย็ซ เซ่อร์)
Now is Kanye the most overbooked? Yes sir
(นาว อีส เคนยี เดอะ โมซท overbooked เย็ซ เซ่อร์)
Though the fans want the feeling of A Tribe Called Quest
(โธ เดอะ แฟน ว้อนท เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ อะ ไทร๊บ์ คอลลํ คเว็ซท)
But all they got left is this guy called West
(บั๊ท ดอร์ เด ก็อท เล๊ฟท อีส ดิส กาย คอลลํ เว๊สท)
Better take Freeway, throw him on tracks with Mos Def
(เบ๊ทเท่อร์ เท้ค ฟรีเวย์ , โธรว์ ฮิม ออน แทร็ค วิธ Mos เดฟ)
Call him Kwa-lI or Kwe-li, I put him on songs with Jay-Z
(คอลลํ ฮิม Kwa ลี ออ Kwe ลี , ไอ พุท ฮิม ออน ซ็อง วิธ เจ ซี)
I’m the Gap like Banana Republic and Old Navy, and oooh
(แอม เดอะ แก๊พ ไล๊ค บะแนนอะ รีพลับลิค แอนด์ โอลด์ เน๊ฝี่ , แอนด์ อู้)
It come out sweeter than old Sadie
(อิท คัม เอ๊าท สวีตเดอ แฑ็น โอลด์ ซาดี)
Nice as Bun-B when I met him at the Source awards
(ไน๊ซ์ แอส บัน บี เว็น นาย เม็ท ฮิม แอ็ท เดอะ ซ๊อร์ซ อะหวอร์ด)
Girl he had with him – ass coulda won the horse awards
(เกิร์ล ฮี แฮ็ด วิธ ฮิม อาซ คอดา ว็อน เดอะ ฮอร์ส อะหวอร์ด)
And I was almost famous, now everybody love Kanye
(แอนด์ ดาย วอส อ๊อลโมสท เฟ๊มัส , นาว เอวี่บอดี้ ลัฝ เคนยี)
I’m almost reignin’
(แอม อ๊อลโมสท reignin)
Some say he arrogant. Can y’all blame him?
(ซัม เซย์ ฮี อ๊ะโรแก้นท แคน ยอล เบลม ฮิม)
It was straight embarrassing how y’all played him
(อิท วอส สเทร๊ท เอ็มแบแร็ซซิง ฮาว ยอล เพลย์ ฮิม)
Last year shoppin my demo, I was tryin’ to shine
(ล๊าสท เยียร์ ชอพพิน มาย เดโม , ไอ วอส ทายอิน ทู ไชน์)
Every motherf*cker told me that I couldn’t rhyme
(เอ๊เฝอร์รี่ motherf*cker โทลด มี แดท ไอ คูดซึ่น ไรม)
Now I could let these dream killers kill my self-esteem
(นาว ไอ เคิด เล็ท ฑิส ดรีม คีลเลอะ คิลล์ มาย เซลฟ์ เอสทีม)
Or use my arrogance as the steam to power my dreams
(ออ ยู๊ส มาย แอโระแก็นซ แอส เดอะ สทีม ทู พ๊าวเว่อร์ มาย ดรีม)
I use it as my gas, so they say that I’m gassed
(ไอ ยู๊ส อิท แอส มาย แก๊ซ , โซ เด เซย์ แดท แอม gassed)
But without it I’d be last, so I ought to laugh
(บั๊ท วิธเอ๊าท ดิธ อาย บี ล๊าสท , โซ ไอ อ๊อธ ทู ล๊าฟ)
So I don’t listen to the suits behind the desk no more
(โซ ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซุ๊ท บีฮายน์ เดอะ เดสคํ โน โม)
You n*ggaz wear suits ’cause you can’t dress no more
(ยู เอ็น *ggaz แวร์ ซุ๊ท ค๊อส ยู แค็นท เดรส โน โม)
You can’t say sh*t to Kanye West no more
(ยู แค็นท เซย์ ฌะ *ที ทู เคนยี เว๊สท โน โม)
I rocked 20,000 people, I was just on tour, n*gga
(ไอ ร๊อค 20 , 000 พี๊เพิ่ล , ไอ วอส จั๊สท ออน ทัวร์ , เอ็น *gga)
I’m Kan, the Louis Vuitton Don
(แอม แคน , เดอะ ลุอี วูดทัน ด็อน)
Bought my mom a purse, now she Louis Vuitton Mom
(บอท มาย มัม มา เพิซ , นาว ชี ลุอี วูดทัน มัม)
I ain’t play the hand I was dealt, I changed my cards
(ไอ เอน เพลย์ เดอะ แฮนด์ ดาย วอส เด็ลท , ไอ เช้งจํ มาย ค้าร์ด)
I prayed to the skies and I changed my stars
(ไอ เพรย์ ทู เดอะ สกาย แซน ดาย เช้งจํ มาย สทาร์)
I went to the malls and I balled too hard
(ไอ เว็นท ทู เดอะ มอลล์ แซน ดาย บอล ทู ฮาร์ด)
‘Oh my god, is that a black card?’
(โอ มาย ก๊อด , อีส แดท ดา แบล๊ค ค้าร์ด)
I turned around and replied, why yes but I prefer the term
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ รีพลาย , วาย เย็ซ บั๊ท ไอ พรีเฟอร์ เดอะ เทิร์ม)
African American Express
(แอฟริแค็น อะเมริแค็น เอ็กซเพรส)
Brains, power, and muscle, like Dame, Puffy, and Russell
(เบรน , พ๊าวเว่อร์ , แอนด์ มั๊สเคิ่ล , ไล๊ค เดม , พัฟฟิ , แอนด์ รัสเซล)
Your boy back on his hustle, you know what I’ve been up to
(ยุร บอย แบ็ค ออน ฮิส เฮสเซล , ยู โนว์ ว๊อท แอฝ บีน อั๊พ ทู)
Killin y’all n*ggaz on that lyrical sh*t
(คิลลิน ยอล เอ็น *ggaz ออน แดท ลีริแค็ล ฌะ *ที)
Mayonnaise colored Benz, I push Miracle Whips
(เมเอาะเนส คัลเออะ เบนซฺ , ไอ พุช มิ๊ราเคิ่ล ฮวิพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
” … last call for alcohol, for my n*ggaz ”
(” ล๊าสท คอลลํ ฟอร์ แอลโคะฮ็อล , ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz “)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
So this A&R over at Rocafella, named Hiphop
(โซ ดิส อะ.-&อาร์ โอ๊เฝ่อร แรท Rocafella , เนม Hiphop)
picked the Truth beat for Beanie. And I was in the session with him
(พิค เดอะ ทรู๊ธ บีท ฟอร์ Beanie แอนด์ ดาย วอส ซิน เดอะ เซ๊ซชั่น วิธ ฮิม)
I had my demo with me. You know, like I always do
(ไอ แฮ็ด มาย เดโม วิธ มี ยู โนว์ , ไล๊ค ไก ออลเว ดู)
I play the songs, he’s like ” Who that spittin? ”
(ไอ เพลย์ เดอะ ซ็อง , อีส ไล๊ค ” ฮู แดท สปิทดิน “)
I’m like ” It’s me. ” He’s like ” Oh, well okay. ”
(แอม ไล๊ค ” อิทซ มี ” อีส ไล๊ค ” โอ , เวลล โอเค “)
Uhh, he started talkin to me on the phone
(อา , ฮี สท๊าร์ท ทอคกิ่น ทู มี ออน เดอะ โฟน)
going back and forth, just askin me to send him beats
(โกอิ้ง แบ็ค แอนด์ โฟธ , จั๊สท แอสกิน มี ทู เซ็นด ฮิม บีท)
And I’m thinking he’s trying to get into managing producers
(แอนด์ แอม ติ้งกิง อีส ทไรอิง ทู เก็ท อิ๊นทู managings พโระดยูซเออะ)
cause he had this other kid named Just Blaze he was messin with
(ค๊อส ฮี แฮ็ด ดิส อ๊อเธ่อร์ คิด เนม จั๊สท เบลซ ฮี วอส เมซซิน วิธ)
And um, he was friends with my mentor, No ID
(แอนด์ อึม , ฮี วอส เฟรน วิธ มาย เม๊นเต้อร์ , โน อาย)
And No ID told him, ” look man, you wanna mess with Kanye
(แอนด์ โน อาย โทลด ฮิม , ” ลุ๊ค แมน , ยู วอนนา เมซ วิธ เคนยี)
you need to tell him that you like the way he rap ”
(ยู นี๊ด ทู เทลล ฮิม แดท ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ฮี แร็พ “)
[No ID:] ” Yo, you wanna sign him, tell him you like how he rap ”
([ โน อาย : ] ” โย , ยู วอนนา ซายน ฮิม , เทลล ฮิม ยู ไล๊ค ฮาว ฮี แร็พ “)
I was all, I dunno if he was gassin’ me or not
(ไอ วอส ซอร์ , ไอ ดันโน อิ๊ฟ ฮี วอส แกสซิน มี ออ น็อท)
but he’s like he wanna manage me as a rapper AND a producer
(บั๊ท อีส ไล๊ค ฮี วอนนา แม๊เหนจ มี แอส ซา แรพเพอ แอนด์ อะ พโระดยูซเออะ)
[Hiphop:] ” I’ll sign you as a producer and a rapper ” ,
([ Hiphop : ] ” อิลล ซายน ยู แอส ซา พโระดยูซเออะ แอนด์ อะ แรพเพอ ” ,)
I’m like oh sh*t
(แอม ไล๊ค โอ ฌะ *ที)
I was messin with, uh, D-Dot also
(ไอ วอส เมซซิน วิธ , อา , ดี ดอท อ๊อลโซ)
People were like this, started talking about the Ghost production
(พี๊เพิ่ล เวอ ไล๊ค ดิส , สท๊าร์ท ทอคอิง อะเบ๊าท เดอะ โก๊สท พโระดัคฌัน)
But that’s how I got in the game. If it wasn’t for that, I wouldn’t be here
(บั๊ท แด้ท ฮาว ไอ ก็อท อิน เดอะ เกม อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ แดท , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
So you know. After they picked that Truth beat
(โซ ยู โนว์ แอ๊ฟเท่อร เด พิค แดท ทรู๊ธ บีท)
I was figuring I was gonna do some more work
(ไอ วอส figurings ไอ วอส กอนนะ ดู ซัม โม เวิ๊ร์ค)
But sh*t just went poppin off like that. I was stayin in Chicago
(บั๊ท ฌะ *ที จั๊สท เว็นท พอพปิน ออฟฟ ไล๊ค แดท ไอ วอส สเตยิน อิน ชิคาโก)
I had my own apartment. I be doin’ like, just beats for local acts
(ไอ แฮ็ด มาย โอว์น อะพาทเม็นท ไอ บี โดย ไล๊ค , จั๊สท บีท ฟอร์ โล๊ค่อล แอ๊คท)
just to try to keep the lights on, and then to go out and buy
(จั๊สท ทู ธราย ทู คี๊พ เดอะ ไล๊ท ออน , แอนด์ เด็น ทู โก เอ๊าท แอนด์ บาย)
get a Pelle Pelle off lay-away, get some Jordans or something
(เก็ท ดา Pelle Pelle ออฟฟ เลย์ อะเวย์ , เก็ท ซัม จอแดน ออ ซัมติง)
or get a TechnoMarine, that’s what we wore back then
(ออ เก็ท ดา TechnoMarine , แด้ท ว๊อท วี โว แบ็ค เด็น)
I made this one beat where I sped up this Hal Melville sample
(ไอ เมด ดิส วัน บีท แวร์ ไอ ซเพ็ด อั๊พ ดิส Hal Melville แซ๊มเพิ่ล)
I played it for Hip over the phone, he’s like ” oh, yo that sh*t is crazy
(ไอ เพลย์ ดิท ฟอร์ ฮิพ โอ๊เฝ่อร เดอะ โฟน , อีส ไล๊ค ” โอ , โย แดท ฌะ *ที อีส คเรสิ)
Jay might want it for this compilation album he doin, called The Dynasty. ”
(เจ ไมท ว้อนท ดิธ ฟอร์ ดิส คอมไพเลฌัน อั๊ลบั้ม ฮี โดย , คอลลํ เดอะ ได๊นาสที่ “)
And at that time, like the drums really weren’t soundin’ right to me
(แอนด์ แอ็ท แดท ไทม์ , ไล๊ค เดอะ ดรัม ริแอ็ลลิ เวินท์ ซาวดิน ไร๊ท ทู มี)
so I went and um, I was listening to Dre Chronic 2001 at that time
(โซ ไอ เว็นท แอนด์ อึม , ไอ วอส ลิเซินนิง ทู ดรี คร๊อนิค 2001 แอ็ท แดท ไทม์)
and really I just, like picked the drums off Xxplosive and put it like
(แอนด์ ริแอ็ลลิ ไอ จั๊สท , ไล๊ค พิค เดอะ ดรัม ออฟฟ Xxplosive แอนด์ พุท ดิธ ไล๊ค)
with it sped up, sampled, and now it’s kind of like my whole style
(วิธ อิท ซเพ็ด อั๊พ , แซ๊มเพิ่ล , แอนด์ นาว อิทซ ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค มาย โฮล สไทล์)
when it started, when he rapped on ‘This Can’t be Life.’
(เว็น หนิด สท๊าร์ท , เว็น ฮี ราบทฺ ออน ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ)
And that was like, really the first beat of that kind that was on the Dynasty album
(แอนด์ แดท วอส ไล๊ค , ริแอ็ลลิ เดอะ เฟิร์สท บีท อ็อฝ แดท ไคนด์ แดท วอส ออน เดอะ ได๊นาสที่ อั๊ลบั้ม)
I could say that was the, the resurgence of this whole sound
(ไอ เคิด เซย์ แดท วอส เดอะ , เดอะ ริเซอเจ็นซ อ็อฝ ดิส โฮล ซาวน์ด)
You know, I got to come in and track the beat, and at the time
(ยู โนว์ , ไอ ก็อท ทู คัม อิน แอนด์ แทร็ค เดอะ บีท , แอนด์ แอ็ท เดอะ ไทม์)
I was still with my other management. I really wanted to roll with
(ไอ วอส สทิลล วิธ มาย อ๊อเธ่อร์ แมนอิจเม็นท ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู โรลล วิธ)
Hiphop. ‘Cause I, I just needed some fresh air, you know what I’m
(Hiphop ค๊อส ไอ , ไอ จั๊สท นี๊ด ซัม เฟรช แอร์ , ยู โนว์ ว๊อท แอม)
sayin, ’cause I been there for a while, I appreciated what they did
(เซย์อิน , ค๊อส ไอ บีน แดร์ ฟอร์ รา ไวล์ , ไอ แอพพรี๊ชิเอท ว๊อท เด ดิด)
for me, but, you know there’s a time in every man’s life where he
(ฟอร์ มี , บั๊ท , ยู โนว์ แดร์ ซา ไทม์ อิน เอ๊เฝอร์รี่ แมน ไล๊ฟ แวร์ ฮี)
gotta make a change, try to move up to the next level. And that day I
(กอททะ เม้ค เก เช้งจํ , ธราย ทู มู๊ฝ อั๊พ ทู เดอะ เน๊กซท เล๊เฝ่ล แอนด์ แดท เดย์ ไอ)
came and I tracked the beat and I got to meet Jay-Z and he said, ” oh
(เคม แอนด์ ดาย แทร็ค เดอะ บีท แอนด์ ดาย ก็อท ทู มี๊ท เจ ซี แอนด์ ฮี เซ็ด , ” โอ)
you a real soulful dude ” [Jay-Z: ” you a real soulful dude ” ]. And he
(ยู อะ เรียล โซลฟุล ดยูด ” [ เจ ซี : ” ยู อะ เรียล โซลฟุล ดยูด ” ] แอนด์ ฮี)
uh, played the song ’cause he already spit his verse by the time I got
(อา , เพลย์ เดอะ ซ็อง ค๊อส ฮี ออลเร๊ดี้ ซพิท ฮิส เฝิซ บาย เดอะ ไทม์ ไอ ก็อท)
to the studio, you know how he do it, one take. And he said
(ทู เดอะ ซทยูดิโอ , ยู โนว์ ฮาว ฮี ดู อิท , วัน เท้ค แอนด์ ฮี เซ็ด)
[Jay-Z:] ” check this out, tell me what you think of this, right here ”
([ เจ ซี : ] ” เช็ค ดิส เอ๊าท , เทลล มี ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ดิส , ไร๊ท เฮียร “)
” tell me what you think of this. ” And I heard it, and I was thinking
(” เทลล มี ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ดิส ” แอนด์ ดาย เฮิด ดิท , แอนด์ ดาย วอส ติ้งกิง)
like, man, I really wanted more like of the simple type Jay-Z, I ain’t
(ไล๊ค , แมน , ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท โม ไล๊ค อ็อฝ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ไท๊พ เจ ซี , ไอ เอน)
want like the, the more introspective, complicated rhy- or the, in my
(ว้อนท ไล๊ค เดอะ , เดอะ โม อินทโระซเพคทิฝ , ค๊อมพลิเขท rhy ออ เดอะ , อิน มาย)
personal opinion. So he asked me, ” what you think of it? ”
(เพอซแน็ล โอะพีนยัน โซ ฮี อาสคฺ มี , ” ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ อิท “)
[Jay-Z:] ” so what you thinkin? ”
([ เจ ซี : ] ” โซ ว๊อท ยู ติ้งกิน “)
And I was like, ” man that sh*t tite, ”
(แอนด์ ดาย วอส ไล๊ค , ” แมน แดท ฌะ *ที tite , “)
you know what I’m sayin’, man what I’ma tell him? I was on the train
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน , แมน ว๊อท แอมอา เทลล ฮิม ไอ วอส ออน เดอะ เทรน)
man, you know. So after that I went back home. And man I’m, I’m just
(แมน , ยู โนว์ โซ แอ๊ฟเท่อร แดท ไอ เว็นท แบ็ค โฮม แอนด์ แมน แอม , แอม จั๊สท)
in Chicago, I’m trying to do my thing. You know, I got groups. I got
(อิน ชิคาโก , แอม ทไรอิง ทู ดู มาย ทริง ยู โนว์ , ไอ ก็อท กรุ๊พ ซาย ก็อท)
acts I’m trying to get on, and like there wasn’t nothin really like
(แอ๊คท แอม ทไรอิง ทู เก็ท ออน , แอนด์ ไล๊ค แดร์ วอสซึ้น นอทติน ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
poppin’ off the way it should have been. One of my homeys that was one
(พอพปิน ออฟฟ เดอะ เวย์ อิท เชิด แฮ็ฝ บีน วัน อ็อฝ มาย โฮมี แดท วอส วัน)
of my artists, he got signed. But it was supposed to really go through
(อ็อฝ มาย อาทิซท , ฮี ก็อท ซายน บั๊ท ดิธ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ริแอ็ลลิ โก ทรู)
my production company, but he ended up going straight with the
(มาย พโระดัคฌัน คัมพะนิ , บั๊ท ฮี เอ็นด อั๊พ โกอิ้ง สเทร๊ท วิธ เดอะ)
company. So, like I’m just straight holdin’ the phone, gettin’ the bad
(คัมพะนิ โซ , ไล๊ค แอม จั๊สท สเทร๊ท โฮดดิน เดอะ โฟน , เกดดิน เดอะ แบ้ด)
news that dude was tryin’ to leave my company. And I got evicted at
(นิว แดท ดยูด วอส ทายอิน ทู ลี๊ฝ มาย คัมพะนิ แอนด์ ดาย ก็อท อิฝีคท แอ็ท)
the same time. So I went down and tracked the beats from him, I took
(เดอะ เซม ไทม์ โซ ไอ เว็นท เดาน แอนด์ แทร็ค เดอะ บีท ฟรอม ฮิม , ไอ ทุค)
that money, came back, packed all my sh*t up in a U-Haul, maybe about
(แดท มั๊นนี่ , เคม แบ็ค , แพ็ค ออล มาย ฌะ *ที อั๊พ อิน อะ ยู ฮอล , เมบี อะเบ๊าท)
ten days before I had to actually get out. So I ain’t have to deal
(เท็น เดย์ บีฟอร์ ไอ แฮ็ด ทู แอคชัวลิ เก็ท เอ๊าท โซ ไอ เอน แฮ็ฝ ทู ดีล)
with the landlord ’cause he’s a jerk. Me and my mother drove to
(วิธ เดอะ แลนหลอก ค๊อส อีส ซา เจิค มี แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์ ดโรฝ ทู)
[Mother:] ” Come on, let’s just go ”
([ ม๊าเธ่อร์ : ] ” คัมมอน , เล็ท จั๊สท โก “)
Newark, New Jersey. I hadn’t even seen my apartment.
(Newark , นิว เจอสิ ไอ แฮดอินท อี๊เฝ่น ซีน มาย อะพาทเม็นท)
I remember I pulled up
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอ พูลล อั๊พ)
[Mother:] ” Kanye, baby, we’re here ” ,
([ ม๊าเธ่อร์ : ] ” เคนยี , เบ๊บี้ , เวีย เฮียร ” ,)
I unpacked all my sh*t. You know, we went to Ikea, I bought a
(ไอ อันแพค ออล มาย ฌะ *ที ยู โนว์ , วี เว็นท ทู Ikea , ไอ บอท ดา)
bed, I put the bed together myself. I loaded up all my equipment, and
(เบ๊ด , ไอ พุท เดอะ เบ๊ด ทูเก๊ทเธ่อร์ ไมเซลฟ ไอ โหลด อั๊พ ออล มาย อีควิ๊พเม้นท , แอนด์)
the first beat I made was, uh, ‘Heart of the City.’
(เดอะ เฟิร์สท บีท ไอ เมด วอส , อา , ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่)
And Beans was still working on his album at that time, so I came up
(แอนด์ บีน วอส สทิลล เวิคกิง ออน ฮิส อั๊ลบั้ม แอ็ท แดท ไทม์ , โซ ไอ เคม อั๊พ)
there to Baseline, it was Beans’ birthday, matter of fact, and I
(แดร์ ทู Baseline , อิท วอส บีน เบริ์ดเดย์ , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , แอนด์ ดาย)
played like seven beats. And, you know I could see he’s in the zone
(เพลย์ ไล๊ค เซเฝ่น บีท แซน , ยู โนว์ ไอ เคิด ซี อีส ซิน เดอะ โซน)
he already had the beats that he wanted, I did nothing like already at
(ฮี ออลเร๊ดี้ แฮ็ด เดอะ บีท แดท ฮี ว้อนท , ไอ ดิด นัธอิง ไล๊ค ออลเร๊ดี้ แอ็ท)
that time. But then Jay walked in. I remember he had a GuccI bucket
(แดท ไทม์ บั๊ท เด็น เจ ว๊อล์ค อิน นาย รีเม๊มเบ่อร์ ฮี แฮ็ด อะ กู๊ซชี่ บัคเค็ท)
hat on. I remember it like, like it was yesterday. And Hiphop said
(แฮ็ท ออน นาย รีเม๊มเบ่อร์ อิท ไล๊ค , ไล๊ค อิท วอส เยซเทอะดิ แอนด์ Hiphop เซ็ด)
” yo play that one beat for him. ” And I played ‘Heart of the City.’ And
(” โย เพลย์ แดท วัน บีท ฟอร์ ฮิม ” แอนด์ ดาย เพลย์ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์)
really I made ‘Heart of the City,’ I really wanted to give that beat to DMX.
(ริแอ็ลลิ ไอ เมด ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่ , ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู กี๊ฝ แดท บีท ทู DMX)
[Hiphop:] ” No I think Jay gon’ like this one right here ” .
([ Hiphop : ] ” โน ไอ ทริ๊งค เจ ก็อน ไล๊ค ดิส วัน ไร๊ท เฮียร “)
And I played another beat, and I played another beat. And I remember that
(แอนด์ ดาย เพลย์ อะน๊าเทร่อร์ บีท , แอนด์ ดาย เพลย์ อะน๊าเทร่อร์ บีท แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
GuccI bucket, he took it and like put it over his face and made one of
(กู๊ซชี่ บัคเค็ท , ฮี ทุค อิท แอนด์ ไล๊ค พุท ดิธ โอ๊เฝ่อร ฮิส เฟซ แอนด์ เมด วัน อ็อฝ)
them faces like ‘OOOOOOOOOOH.’ Two days later I’m in Baseline and I seen
(เด็ม เฟซ ไล๊ค OOOOOOOOOOH ทู เดย์ เลทเออะ แอม อิน Baseline แอนด์ ดาย ซีน)
Dame. Dame didn’t know who I was and I was like ” yo what’s up I’m Kanye. ”
(เดม เดม ดิ๊นอิน โนว์ ฮู ไอ วอส แซน ดาย วอส ไล๊ค ” โย ว๊อท อั๊พ แอม เคนยี “)
[Dame:] ” Yo, you that kid, Kanye? ”
([ เดม : ] ” โย , ยู แดท คิด , เคนยี “)
” You that kid that gave all them beats to Jay?
(” ยู แดท คิด แดท เกฝ ออล เด็ม บีท ทู เจ)
Yo, this n*gga got classics ”
(โย , ดิส เอ็น *gga ก็อท คแลซซิแค็ล “)
[Dame:] ” Jay got classics, G. ”
([ เดม : ] ” เจ ก็อท คแลซซิแค็ล , จี “)
You know I ain’t talkin sh*t.
(ยู โนว์ ไอ เอน ทอคกิ่น ฌะ *ที)
I’m like ” oh sh*t. ” And all this time I’m starstruck, man. I’m
(แอม ไล๊ค ” โอ ฌะ *ที ” แอนด์ ออล ดิส ไทม์ แอม สตาทสตัค , แมน แอม)
still thinking ’bout, you know I’m picturing these n*ggaz on the show
(สทิลล ติ้งกิง เบาท , ยู โนว์ แอม พิกเจอริง ฑิส เอ็น *ggaz ออน เดอะ โชว์)
The Streets is Watching, I’m lookin, these were superstars in my
(เดอะ สทรีท ซิส วัทชิง , แอม ลุคกิน , ฑิส เวอ ซูเปอร์สตาร์ ซิน มาย)
eyes. And they still are, you know. So, Jay came in and he spit all
(อาย แซน เด สทิลล อาร์ , ยู โนว์ โซ , เจ เคม อิน แอนด์ ฮี ซพิท ดอร์)
these songs like in one day, and in two days… I gotta bring up one
(ฑิส ซ็อง ไล๊ค อิน วัน เดย์ , แอนด์ อิน ทู เดย์ ซาย กอททะ บริง อั๊พ วัน)
thing, you know, come back to the story, the day I did the ‘Can’t be
(ทริง , ยู โนว์ , คัม แบ็ค ทู เดอะ สท๊อรี่ , เดอะ เดย์ ไอ ดิด เดอะ แค็นท บี)
Life’ beat on track, I remember Lenny S, he had some Louis Vuitton
(ไล๊ฟ บีท ออน แทร็ค , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เลนนี่ เอส , ฮี แฮ็ด ซัม ลุอี วูดทัน)
sneakers on, he think he fly. And Hiphop was there, I think Tata, John
(สนิกเกิด ออน , ฮี ทริ๊งค ฮี ฟลาย แอนด์ Hiphop วอส แดร์ , ไอ ทริ๊งค ทาทา , จอน)
Minnelli, a bunch of people. I didn’t know all these people at the
(Minnelli , อะ บันช อ็อฝ พี๊เพิ่ล ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ออล ฑิส พี๊เพิ่ล แอ็ท เดอะ)
time they was in the room, and I said, ” yo Jay I could rap. ” And I
(ไทม์ เด วอส ซิน เดอะ รูม , แอนด์ ดาย เซ็ด , ” โย เจ ไอ เคิด แร็พ ” แอนด์ ดาย)
spit this rap that said, uh ” I’m killin y’all n*ggaz on that lyrical
(ซพิท ดิส แร็พ แดท เซ็ด , อา ” แอม คิลลิน ยอล เอ็น *ggaz ออน แดท ลีริแค็ล)
sh*t. Mayonnaise colored Benz, I push miracle whips. ” And I saw his
(ฌะ *ที เมเอาะเนส คัลเออะ เบนซฺ , ไอ พุช มิ๊ราเคิ่ล ฮวิพ ” แอนด์ ดาย ซอว์ ฮิส)
eyes light up when I said that line. But you know the West, the rap
(อาย ไล๊ท อั๊พ เว็น นาย เซ็ด แดท ไลน์ บั๊ท ยู โนว์ เดอะ เว๊สท , เดอะ แร็พ)
was like real wack and sh*t, so that’s all the response.
(วอส ไล๊ค เรียล แวค แอนด์ ฌะ *ที , โซ แด้ท ซอร์ เดอะ ริซพอนซ)
He said ” man that was tite. ”
(ฮี เซ็ด ” แมน แดท วอส tite “)
[Jay-Z:] ” That, that was cool. That was hot. ”
([ เจ ซี : ] ” แดท , แดท วอส คูล แดท วอส ฮอท “)
That was it. You know, I ain’t get no deal then, hehe.
(แดท วอส ซิท ยู โนว์ , ไอ เอน เก็ท โน ดีล เด็น , ฮี้ฮี)
Okay, fast forward.
(โอเค , ฟาสท ฟ๊อร์เวิร์ด)
So, Blueprint, H to the Izzo, my first hit single. And I just
(โซ , บลูพริ้น , เฮส ทู ดิ izzo , มาย เฟิร์สท ฮิท ซิ๊งเกิ้ล แอนด์ ดาย จั๊สท)
took that proudly, built relationships with people. My relationship
(ทุค แดท พเราดลิ , บิลท ริเลฌันฌิพ วิธ พี๊เพิ่ล มาย ริเลฌันฌิพ)
with KwelI I think was one of the best ones to ever happen to my
(วิธ KwelI ไอ ทริ๊งค วอส วัน อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ วัน ทู เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู มาย)
career as a rapper. Because, you know, of course later he allowed me
(แคร์เรีย แอส ซา แรพเพอ บิคอส , ยู โนว์ , อ็อฝ คอร์ส เลทเออะ ฮี อะลาว มี)
to go on tour with him. Man, I appre– I love him for that. And at
(ทู โก ออน ทัวร์ วิธ ฮิม แมน , ไอ appre ไอ ลัฝ ฮิม ฟอร์ แดท แอนด์ แอ็ท)
this time, you know I didn’t have a deal, I had songs, and I had
(ดิส ไทม์ , ยู โนว์ ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ดีล , ไอ แฮ็ด ซ็อง , แอนด์ ดาย แฮ็ด)
relationships with all these A&R’s, and they wanted beats from me, so
(ริเลฌันฌิพ วิธ ออล ฑิส อะ.-&Rs , แอนด์ เด ว้อนท บีท ฟรอม มี , โซ)
they’d call me up, I’d play them some beats. ” Gimme a beat that sound
(เดยฺ คอลลํ มี อั๊พ , อาย เพลย์ เด็ม ซัม บีท ” กีมมิ อะ บีท แดท ซาวน์ด)
like Jay-Z. ” You know, they d*ck riders. Whatever. So I’ll play them
(ไล๊ค เจ ซี ” ยู โนว์ , เด ดี *ck ไรดเออะ ฮว็อทเอฝเออะ โซ อิลล เพลย์ เด็ม)
these post-Blueprint beats or whatever and then I’ll play my sh*t. I’ll
(ฑิส โพสท บลูพริ้น บีท ออ ฮว็อทเอฝเออะ แอนด์ เด็น อิลล เพลย์ มาย ฌะ *ที อิลล)
be like, ” yo but I rap too. ” Hey, I guess they was lookin’ at me crazy
(บี ไล๊ค , ” โย บั๊ท ไอ แร็พ ทู ” เฮ , ไอ เกสส เด วอส ลุคกิน แอ็ท มี คเรสิ)
’cause you know, ’cause I ain’t have a jersey on or whatever
(ค๊อส ยู โนว์ , ค๊อส ไอ เอน แฮ็ฝ อะ เจอสิ ออน ออ ฮว็อทเอฝเออะ)
Everybody out there listen here. I played them ‘Jesus Walks’ and they
(เอวี่บอดี้ เอ๊าท แดร์ ลิ๊สซึ่น เฮียร ไอ เพลย์ เด็ม จีสัซ ว๊อล์ค แซน เด)
didn’t sign me. You know what happened, it was some A&R’s that f*cked
(ดิ๊นอิน ซายน มี ยู โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น , อิท วอส ซัม อะ.-&Rs แดท เอฟ *cked)
with me though, but then like the heads, it’d be somebody at the
(วิธ มี โธ , บั๊ท เด็น ไล๊ค เดอะ เฮด , อิทด บี ซัมบอดี้ แอ็ท เดอะ)
company that’ll say ” naw. ” Like, Dave LottI f*cked with me, my
(คัมพะนิ แธดิล เซย์ ” นอว ” ไล๊ค , เดฝ LottI เอฟ *cked วิธ มี , มาย)
n*gga Mel brought me to a bunch of labels. Jessica Rivera, man
(เอ็น *gga Mel บรอท มี ทู อะ บันช อ็อฝ เล๊เบ้ล เจซซีก้า Rivera , แมน)
[Jessica:] ” Man, you n*ggaz is stupid if y’all don’t sign Kanye, for real. ”
([ เจซซีก้า : ] ” แมน , ยู เอ็น *ggaz อีส สทิ๊วผิด อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ ซายน เคนยี , ฟอร์ เรียล “)
I’m not gonna say nothin to mess my promotion up
(แอม น็อท กอนนะ เซย์ นอทติน ทู เมซ มาย พโระโมฌัน อั๊พ)
” Y’all n*ggaz is stupid ” . Let’s just say I didn’t get my deal.
(” ยอล เอ็น *ggaz อีส สทิ๊วผิด ” เล็ท จั๊สท เซย์ ไอ ดิ๊นอิน เก็ท มาย ดีล)
The n*gga that was behind me, I mean,
(เดอะ เอ็น *gga แดท วอส บีฮายน์ มี , ไอ มีน ,)
he wasn’t even a n*gga, you know?
(ฮี วอสซึ้น อี๊เฝ่น อะ เอ็น *gga , ยู โนว์)
The person who actually kicked everything off was Joe 3H from Capitol
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฮู แอคชัวลิ คิ๊ค เอ๊วี่ติง ออฟฟ วอส โจ 3H ฟรอม แคพอิท็อล)
Records. He wanted to sign me really bad.
(เร๊คขอร์ด ฮี ว้อนท ทู ซายน มี ริแอ็ลลิ แบ้ด)
[Joe:] ” We gonna change the game, buddy. ”
([ โจ : ] ” วี กอนนะ เช้งจํ เดอะ เกม , บั๊ดดี้ “)
Dame was like, ” yo you got a deal with Capitol,
(เดม วอส ไล๊ค , ” โย ยู ก็อท ดา ดีล วิธ แคพอิท็อล ,)
okay man, just make sure it’s not wack. ”
(โอเค แมน , จั๊สท เม้ค ชัวร์ อิทซ น็อท แวค “)
[Dame:] ” you gotta make sure it’s not wack. ”
([ เดม : ] ” ยู กอททะ เม้ค ชัวร์ อิทซ น็อท แวค “)
Then one day I just went ahead and played it, I wanted to
(เด็น วัน เดย์ ไอ จั๊สท เว็นท อะเฮด แอนด์ เพลย์ ดิท , ไอ ว้อนท ทู)
play some songs, ’cause you know Cam was in the room, Young Guru, and
(เพลย์ ซัม ซ็อง , ค๊อส ยู โนว์ แค็ม วอส ซิน เดอะ รูม , ยัง กูรู , แอนด์)
Dame was in the room. So I played… actually it’s a song that you’ll
(เดม วอส ซิน เดอะ รูม โซ ไอ เพลย์ แอคชัวลิ อิทซ ซา ซ็อง แดท โยว)
never hear, but maybe I might use it. So, it’s called ‘Wow.’
(เน๊เฝ่อร์ เฮียร , บั๊ท เมบี ไอ ไมท ยู๊ส อิท โซ , อิทซ คอลลํ เวา)
” I go to Jacob with 25 thou, you go with 25 hundred, wow
(” ไอ โก ทู เจคับ วิธ 25 เฑา , ยู โก วิธ 25 ฮั๊นเดร็ด , เวา)
I got eleven plaques on my walls right now
(ไอ ก็อท อิเลฝเอ็น พแล็ค ออน มาย วอลล์ ไร๊ท นาว)
You got your first gold single, damn, n*gga, wow. ”
(ยู ก็อท ยุร เฟิร์สท โกลด์ ซิ๊งเกิ้ล , แดมนํ , เอ็น *gga , เวา “)
Like the chorus went. Don’t bite that chorus, I might still use it. So
(ไล๊ค เดอะ ค๊อรัส เว็นท ด้อนท์ ไบ้ท์ แดท ค๊อรัส , ไอ ไมท สทิลล ยู๊ส อิท โซ)
I play that song for him, and he’s like ” oh sh*t ”
(ไอ เพลย์ แดท ซ็อง ฟอร์ ฮิม , แอนด์ อีส ไล๊ค ” โอ ฌะ *ที “)
[Dame:] ” Oh sh*t it’s not even wack. ”
([ เดม : ] ” โอ ฌะ *ที อิทซ น็อท อี๊เฝ่น แวค “)
” I ain’t gonna front, it’s kinda hot. ”
(” ไอ เอน กอนนะ ฟร๊อนท , อิทซ กินดา ฮอท “)
[Dame:] ” it’s actually kinda hot. ”
([ เดม : ] ” อิทซ แอคชัวลิ กินดา ฮอท “)
Like they still weren’t looking at me
(ไล๊ค เด สทิลล เวินท์ ลุคอิง แอ็ท มี)
like a rapper. And I’m sure Dame figured, ‘like man. If he do a whole
(ไล๊ค เก แรพเพอ แอนด์ แอม ชัวร์ เดม ฟิ๊กเก้อร , ไล๊ค แมน อิ๊ฟ ฮี ดู อะ โฮล)
album, if his raps is wack at least we can throw Cam on every song and
(อั๊ลบั้ม , อิ๊ฟ ฮิส แร็พ ซิส แวค แกท ลีซท วี แคน โธรว์ แค็ม ออน เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง แอนด์)
save the album, you know. So uh Dame took me into the office, and he’s
(เซฝ ดิ อั๊ลบั้ม , ยู โนว์ โซ อา เดม ทุค มี อิ๊นทู ดิ อ๊อฟฟิซ , แอนด์ อีส)
like ” yo man, we, we on a brick, we on a brick ”
(ไล๊ค ” โย แมน , วี , วี ออน อะ บริ๊ค , วี ออน อะ บริ๊ค “)
[Dame:] ” you don’t wanna catch a brick ”
([ เดม : ] ” ยู ด้อนท์ วอนนา แค็ทช อะ บริ๊ค “)
You gotta be under an umbrella, you’ll get rained on.
(ยู กอททะ บี อั๊นเด้อร แอน อัมเบร๊ลล่า , โยว เก็ท เรน ออน)
I told Hiphop and Hiphop was all, ” oh, word? ” Actually, even with
(ไอ โทลด Hiphop แอนด์ Hiphop วอส ซอร์ , ” โอ , เวิร์ด ” แอคชัวลิ , อี๊เฝ่น วิธ)
that I was still about to take the deal with Capitol ’cause it was
(แดท ไอ วอส สทิลล อะเบ๊าท ทู เท้ค เดอะ ดีล วิธ แคพอิท็อล ค๊อส อิท วอส)
already on the table and ’cause of my relationship with 3H. That, you
(ออลเร๊ดี้ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ ค๊อส อ็อฝ มาย ริเลฌันฌิพ วิธ 3H แดท , ยู)
know, ’cause I told him I was gonna do it, and I’m a man of my word, I
(โนว์ , ค๊อส ไอ โทลด ฮิม ไอ วอส กอนนะ ดู อิท , แอนด์ แอม มา แมน อ็อฝ มาย เวิร์ด , ไอ)
was gonna roll with what I said I was gonna do. Then, you know, I’m
(วอส กอนนะ โรลล วิธ ว๊อท ไอ เซ็ด ดาย วอส กอนนะ ดู เด็น , ยู โนว์ , แอม)
not gonna name no names, but people told me, ” oh he’s just a producer
(น็อท กอนนะ เนม โน เนม , บั๊ท พี๊เพิ่ล โทลด มี , ” โอ อีส จั๊สท ดา พโระดยูซเออะ)
rapper ” and told 3H that told the heads of the Capitol, and right–
(แรพเพอ ” แอนด์ โทลด 3H แดท โทลด เดอะ เฮด อ็อฝ เดอะ แคพอิท็อล , แอนด์ ไร๊ท)
the day I’m talking about, I planned out everything I was gonna do
(เดอะ เดย์ แอม ทอคอิง อะเบ๊าท , ไอ แพลน เอ๊าท เอ๊วี่ติง ไอ วอส กอนนะ ดู)
man, I had picked out clothes, I already started booking studio
(แมน , ไอ แฮ็ด พิค เอ๊าท คโลฑ , ไอ ออลเร๊ดี้ สท๊าร์ท bookings ซทยูดิโอ)
sessions, I started arranging my album, thinking of marketing schemes
(เซ๊ซชั่น , ไอ สท๊าร์ท arrangings มาย อั๊ลบั้ม , ติ้งกิง อ็อฝ มาเค็ทนิ่ง สคีม)
man I was ready to go. And they had Mel call me, they said
(แมน นาย วอส เร๊ดี้ ทู โก แอนด์ เด แฮ็ด Mel คอลลํ มี , เด เซ็ด)
” yo… Capitol pulled on the deal ”
(” โย แคพอิท็อล พูลล ออน เดอะ ดีล “)
[Mel:] ” Yo, Capitol pulled out on the deal. ”
([ Mel : ] ” โย , แคพอิท็อล พูลล เอ๊าท ออน เดอะ ดีล “)
And, you know I told them that Rocafella was interested
(แอนด์ , ยู โนว์ ไอ โทลด เด็ม แดท Rocafella วอส อิ๊นเทรสท)
and I don’t know if they thought that was just something I was saying
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ เด ธอท แดท วอส จั๊สท ซัมติง ไอ วอส เซอิง)
to gas them up to try to push the price up or whatever. I went up… I
(ทู แก๊ซ เด็ม อั๊พ ทู ธราย ทู พุช เดอะ ไพร๊ซ์ อั๊พ ออ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ เว็นท อั๊พ ไอ)
called G, I said, ” man, you think we could still get that deal with Rocafella? ”
(คอลลํ จี , ไอ เซ็ด , ” แมน , ยู ทริ๊งค วี เคิด สทิลล เก็ท แดท ดีล วิธ Rocafella “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Call คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น