เนื้อเพลง Daily Routine คำอ่านไทย RZA feat Baretta Nine

Intro: [Bobby [Baretta]]
(อินโทร : [ บอบบิ [ Baretta ] ])

*Word Up!*
(*เวิร์ด อั๊พ ! *)
Straight up,
(สเทร๊ท อั๊พ ,)
spread my knowledge through your projects
(สเพร๊ด มาย นอลเอ็จ ทรู ยุร โพร๊เจ็คท)
[knowledge through]
([ นอลเอ็จ ทรู ])
Straight up
(สเทร๊ท อั๊พ)
[Word up]
([ เวิร์ด อั๊พ ])
Word up
(เวิร์ด อั๊พ)

*The chief noble oble same total controller of the*
(*ชี๊ฟ โน๊เบิ้ล oble เซม โท๊ท่อล ค็อนทโรลเลอะ อ็อฝ *)
*global over law the thousand MCs grab proposal*
(*กโลบแอ็ล โอ๊เฝ่อร ลอว์ เดอะ เธ๊าซั่นด เมซีสฺ แกร๊บ พโระโพสแอ็ล *)
*Jakes that mould you taste will hold you hostage*
(*เจก แดท โมลด ยู เท๊ซท วิล โฮลด์ ยู ฮ๊อสเถจ *)
*peace will fold you like a wallet flies get swatted*
(*พี๊ซ วิล โฟลด ยู ไล๊ค เก วอลเล็ท ไฟล์ เก็ท swatted*)
*once they spotted infra-red dotted head red targets*
(*วั๊นซ เด ซพอททิด อีนฟระ เร้ด ดอททิด เฮด เร้ด ทาเก็ท *)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

*Yo, we smoke blunts, throw weight, bust shots,*
(*โย , วี สโม๊ค บลันท , โธรว์ เว๊ท , บัซท ฌ็อท , *)
*attend wakes baby make, pay rent stay bent,*
(*แอทเท็นด เว้ค เบ๊บี้ เม้ค , เพย์ เร๊นท สเทย์ เบ็นท , *)
*Drink Red Label duck from Jakes we flagrant*
(*ดริ๊งค เร้ด เล๊เบ้ล ดั๊ค ฟรอม เจก วี ฟเลกแร็นท *)
*Keep the gear pressed *
(*คี๊พ เดอะ เกียร์ เพรส *)

Verse 1: Bobby
(เฝิซ วัน : บอบบิ)

I’m paranoid of loiZOID
(แอม พารานอย อ็อฝ loiZOID)
We fight like Guiver against the hyperZOID NOIDS
(วี ไฟ้ท ไล๊ค Guiver อะเก๊นสท เดอะ hyperZOID NOIDS)
HIGH ACHIEVER mind computes like a THIEVER
(ไฮฮ ACHIEVER ไมนด์ คอมพิ๊วท ไล๊ค เก THIEVER)
Thoguhts connect like the quarterback to the wide receiver
(Thoguhts คอนเน็คท ไล๊ค เดอะ คอวเดอร์แบค ทู เดอะ ไวด์ ริซีฝเออะ)
Stay blunted drinking cokey nine hundred
(สเทย์ บลันท ดริงคิง cokey ไนน ฮั๊นเดร็ด)
Never fronting on my n*ggas on the battle zone
(เน๊เฝ่อร์ ฟ้อนดิง ออน มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ แบ๊ทเทิ้ล โซน)
Thoughts flip before they change your whips on the
(ธอท ฟลิพ บีฟอร์ เด เช้งจํ ยุร ฮวิพ ออน เดอะ)
good ship Jesus before Kimet was called Egypt
(กู๊ด ชิพ จีสัซ บีฟอร์ Kimet วอส คอลลํ อีจิพท)
Before the bloods and crypts tomahawks and pimps
(บีฟอร์ เดอะ บลัด แซน คริพท ทอมอะฮอค แซน พิมพ)
Eighteen pumas spazed we still had balds and braids
(เอทีน พิวหมาดสฺ สปาซ วี สทิลล แฮ็ด บาลดฺ แซน บเรด)
Amplify the sound of the earth rotation
(แอมพลิไฟ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร โรเทฌัน)
Who could pin-point the exact location in space
(ฮู เคิด พิน พ๊อยท์ ดิ เอ็กแซคท โลเคฌัน อิน สเพ๊ซ)
It’s to see hear and feel the earth rotation
(อิทซ ทู ซี เฮียร แอนด์ ฟีล ดิ เอิร์ทร โรเทฌัน)
That’s why knowledge is the basic foundation of
(แด้ท วาย นอลเอ็จ อีส เดอะ เบซอิค เฟานเดฌัน อ็อฝ)
all days and creation, like man is the foundation of
(ออล เดย์ แซน คริเอฌัน , ไล๊ค แมน อีส เดอะ เฟานเดฌัน อ็อฝ)
his family and the sun’s the foundation of the solar system
(ฮิส แฟ๊มิลี่ แอนด์ เดอะ ซัน เดอะ เฟานเดฌัน อ็อฝ เดอะ โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม)
Wisdom is the manifestation when words and actions are put
(วีสดัม อีส เดอะ แมนิเฟ็ซเทฌัน เว็น เวิร์ด แซน แอคฌัน แซร์ พุท)
into activation escape this captivation n*ggas busting
(อิ๊นทู แอคทิเฝฌัน เอสเขพ ดิส captivation เอ็น *ggas บัสติง)
wasting shots like masturbation transforming like gobots
(เวซทิง ฌ็อท ไล๊ค แมซเทอะเบฌัน transformings ไล๊ค gobots)
They created a race of robots our new rulers are
(เด คริเอท อะ เร้ซ อ็อฝ โรบ๊อท เอ๊า นิว รูลเออะ แซร์)
computers Abbott’s been known now come through to us
(ค็อมพยูทเออะ Abbotts บีน โนน นาว คัม ทรู ทู อัซ)
Heads drifting in space like asteroids,
(เฮด ดริฟทิง อิน สเพ๊ซ ไล๊ค แอซเทอะรอยด ,)
Pass the roids, savages trading places like Dan Akyroid
(เพซ เดอะ roids , แซเหวจ เทรดิ เพลส ไล๊ค แด็น Akyroid)
The truth is ignored, these devils must be destroyed
(เดอะ ทรู๊ธ อีส อิกนอร์ , ฑิส เด๊ฝิ้ล มัสท์ บี เดสทรอย)

Chorus: Bobby
(ค๊อรัส : บอบบิ)

Search for the better things in life
(เซิร์ช ฟอร์ เดอะ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ซิน ไล๊ฟ)
Beef wid wife make a n*gga live a street life
(บี๊ฟ หวีด ไว๊ฟ เม้ค เก เอ็น *gga ไล้ฝ อะ สทรีท ไล๊ฟ)
We smoke blunts, throw weight, pay rent
(วี สโม๊ค บลันท , โธรว์ เว๊ท , เพย์ เร๊นท)

Verse 2: Baretta Nine
(เฝิซ ทู : Baretta ไนน)

Yo, check it out, yo, one two, yo
(โย , เช็ค อิท เอ๊าท , โย , วัน ทู , โย)
Soon to smooth litigating
(ซูน ทู สมู๊ธ litigatings)
Camouflage educating
(แค๊มเม่อฟล๊าจ educatings)
Baretta Nines barating
(Baretta ไนน baratings)
Only smoke rounds a day and
(โอ๊นลี่ สโม๊ค ราวนด ซา เดย์ แอนด์)
Ain’t nothing to overdo the sh*t
(เอน นัธอิง ทู โอเฝอะดู เดอะ ฌะ *ที)
Ya’ll n*ggas best to come up quick
(ยอล เอ็น *ggas เบ๊สท์ ทู คัม อั๊พ ควิค)
We gonna start and finish it
(วี กอนนะ สท๊าร์ท แอนด์ ฟิ๊หนิช อิท)
Cause I’m sure watch me murder it
(ค๊อส แอม ชัวร์ ว๊อทช มี เม๊อร์เด้อร์ อิท)
Undersiege fatigue get bat at major league
(Undersiege ฟาที้ก เก็ท แบท แอ็ท เม๊เจ้อร์ ลี๊ก)
Nine industry forms that be forced from catigues
(ไนน อิ๊นดัสทรี่ ฟอร์ม แดท บี ฟอร์ซ ฟรอม catigues)
We live righteous TC they go up do the same
(วี ไล้ฝ ไรชัซ TC เด โก อั๊พ ดู เดอะ เซม)
F*ck the fame we hear the bill better keep your
(เอฟ *ck เดอะ เฟม วี เฮียร เดอะ บิลล์ เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร)
eyes peeled f*ck around get killed it ain’t safe no
(อาย พีล เอฟ *ck อะราวนฺดฺ เก็ท คิลล์ ดิท เอน เซฟ โน)
f*cking more C-Ciphers at my door and I got more
(เอฟ *คิง โม ซี ไซเฟอะ แอ็ท มาย ดอร์ แอนด์ ดาย ก็อท โม)
than one war, I’m gonna stay on my toes and do the one
(แฑ็น วัน วอร์ , แอม กอนนะ สเทย์ ออน มาย โท แซน ดู ดิ วัน)
to two timers, we gon’ make this year our year to
(ทู ทู ไทมเออะ , วี ก็อน เม้ค ดิส เยียร์ เอ๊า เยียร์ ทู)
beware peace to rhymers our life is in a bond-a
(บีแวร์ พี๊ซ ทู ไรมเออะ เอ๊า ไล๊ฟ อีส ซิน อะ บอนดฺ อะ)
Sware we gotta find a, way out we took the crypt ride
(Sware วี กอททะ ไฟนด์ อะ , เวย์ เอ๊าท วี ทุค เดอะ คริพท ไรด์)
we all about, on these streets trying to make ends meet
(วี ออล อะเบ๊าท , ออน ฑิส สทรีท ทไรอิง ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
Stay on my feet gotta eat God you things is deep peep
(สเทย์ ออน มาย ฟีท กอททะ อี๊ท ก๊อด ยู ทริง ซิส ดี๊พ พีพ)
the sleep, How you see camouflage these cats
(เดอะ สลี๊พ , ฮาว ยู ซี แค๊มเม่อฟล๊าจ ฑิส แค๊ท)
We on that bullsh*t, last days thinkings of snakes
(วี ออน แดท bullsh*ที , ล๊าสท เดย์ ติ้งกิง อ็อฝ สเน๊ค)
and either pull it soft you know like an afro
(แอนด์ ไอ๊เทร่อ พูลล อิท ซ๊อฟท ยู โนว์ ไล๊ค แอน แอฟโฟ)
other cats sit like Castro I murder that snitch ass
(อ๊อเธ่อร์ แค๊ท ซิท ไล๊ค แคซโทร ไอ เม๊อร์เด้อร์ แดท สนิดชฺ อาซ)
Donnie Brasco, We dissatisfied of your devils
(Donnie Brasco , วี ดิแซทอิซไฟ อ็อฝ ยุร เด๊ฝิ้ล)
running running high, my mind and my physical be unified
(รันนิง รันนิง ไฮฮ , มาย ไมนด์ แอนด์ มาย ฟิ๊สิคอล บี ยูนิไฟ)
To the day we testify we wanna be penalised
(ทู เดอะ เดย์ วี เท๊ซทิฟาย วี วอนนา บี penalised)
Form God Allah motherf*ckers best recognise
(ฟอร์ม ก๊อด แอลละ motherf*ckers เบ๊สท์ เรคอ็อกไนส)

Chorus: RZA
(ค๊อรัส : RZA)

A bag of dast mixed wid stress
(อะ แบ๊ก อ็อฝ dast มิกซ์ หวีด สเทรสส)
Search for the better things in life
(เซิร์ช ฟอร์ เดอะ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ซิน ไล๊ฟ)
Beef wit wife make a n*gga wanna live a street life
(บี๊ฟ วิท ไว๊ฟ เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา ไล้ฝ อะ สทรีท ไล๊ฟ)
We smoke blunts, duck Jakes, pay rent, stay bent,
(วี สโม๊ค บลันท , ดั๊ค เจก , เพย์ เร๊นท , สเทย์ เบ็นท ,)
Attend wakes, baby make
(แอทเท็นด เว้ค , เบ๊บี้ เม้ค)
Search for better things in life,
(เซิร์ช ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ซิน ไล๊ฟ ,)
Beef wit wife, make a n*gga wanna live a street life
(บี๊ฟ วิท ไว๊ฟ , เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา ไล้ฝ อะ สทรีท ไล๊ฟ)

[Sing first 4 lines of first verse]
([ ซิง เฟิร์สท โฟว ไลน์ อ็อฝ เฟิร์สท เฝิซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daily Routine คำอ่านไทย RZA feat Baretta Nine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น