เนื้อเพลง The End คำอ่านไทย The Doors

This is the end, beautiful friend
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด , บยูทิฟุล เฟรน)
This is the end, my only friend
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด , มาย โอ๊นลี่ เฟรน)
The end of our elaborate plans
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊า อิแลบโอะริท แพลน)
The end of everything that stands
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท สแทนด์)
The end
(ดิ เอ็นด)

No safety or surprise
(โน เซพทิ ออ เซอร์ไพร๊ส)
The end
(ดิ เอ็นด)
I’ll never look into your eyes again
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย อะเกน)

Can you picture what will be
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ ว๊อท วิล บี)
So limitless and free
(โซ ลีมอิทเล็ซ แซน ฟรี)
Desperately in need of some stranger’s hand
(เดซเพอะริทลิ อิน นี๊ด อ็อฝ ซัม ซทเรนเจอะ แฮนด์)
In a desperate land
(อิน อะ เด๊สเพอเหรท แลนด์)

Lost in a Roman wilderness of pain
(ล็อซท อิน อะ โรแม็น วีลเดอะเน็ซ อ็อฝ เพน)
And all the children are insane
(แอนด์ ออล เดอะ ชีลดเร็น อาร์ อินเซน)
All the children are insane
(ออล เดอะ ชีลดเร็น อาร์ อินเซน)
Waiting for the summer rain
(เวททิง ฟอร์ เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน)
There’s danger on the edge of town
(แดร์ แด๊งเจ้อร์ ออน ดิ เอจ อ็อฝ ทาวน์)
Ride the King’s highway
(ไรด์ เดอะ คิง ไฮฮเวย์)
Weird scenes inside the gold mine
(เวี๊ยด ซีน อิ๊นไซด์ เดอะ โกลด์ ไมน์)
Ride the highway West, baby
(ไรด์ เดอะ ไฮฮเวย์ เว๊สท , เบ๊บี้)

Ride the snake
(ไรด์ เดอะ สเน๊ค)
Ride the snake
(ไรด์ เดอะ สเน๊ค)
To the lake
(ทู เดอะ เล้ค)
To the lake
(ทู เดอะ เล้ค)

The ancient lake, baby
(ดิ แอ๊นเซี่ยนท เล้ค , เบ๊บี้)
The snake is long
(เดอะ สเน๊ค อีส ลอง)
Seven miles
(เซเฝ่น ไมล)
Ride the snake
(ไรด์ เดอะ สเน๊ค)

He’s old
(อีส โอลด์)
And his skin is cold
(แอนด์ ฮิส สกิน อีส โคลด์)
The West is the best
(เดอะ เว๊สท อีส เดอะ เบ๊สท์)
The West is the best
(เดอะ เว๊สท อีส เดอะ เบ๊สท์)
Get here and we’ll do the rest
(เก็ท เฮียร แอนด์ เวลล ดู เดอะ เรสท)

The blue bus is calling us
(เดอะ บลู บัส ซิส คอลลิง อัซ)
The blue bus is calling us
(เดอะ บลู บัส ซิส คอลลิง อัซ)
Driver, where are you taking us?
(ดไรฝเออะ , แวร์ อาร์ ยู เทคอิง อัซ)

The killer awoke before dawn
(เดอะ คีลเลอะ อโวค บีฟอร์ ดอว์น)
He put his boots on
(ฮี พุท ฮิส บู๊ท ออน)
He took a face from the ancient gallery
(ฮี ทุค กา เฟซ ฟรอม ดิ แอ๊นเซี่ยนท แก๊ลเลอรี่)
And he walked on down the hall
(แอนด์ ฮี ว๊อล์ค ออน เดาน เดอะ ฮอลล์)

He went into the room where his sister lived
(ฮี เว็นท อิ๊นทู เดอะ รูม แวร์ ฮิส ซิ๊สเท่อร์ ไล้ฝ)
And then he paid a visit to his brother
(แอนด์ เด็น ฮี เพลด อะ ฝิ๊สิท ทู ฮิส บร๊าเท่อรํ)
And then he walked on down the hall
(แอนด์ เด็น ฮี ว๊อล์ค ออน เดาน เดอะ ฮอลล์)
And he came to a door
(แอนด์ ฮี เคม ทู อะ ดอร์)
And he looked inside
(แอนด์ ฮี ลุ๊ค อิ๊นไซด์)
Father
(ฟ๊าเท่อร)
Yes son?
(เย็ซ ซัน)
I want to kill you
(ไอ ว้อนท ทู คิลล์ ยู)
Mother, I want to. . .
(ม๊าเธ่อร์ , ไอ ว้อนท ทู)

C’mon baby, take a chance with us
(ซีมอน เบ๊บี้ , เท้ค เก แช้นซํ วิธ อัซ)
C’mon baby, take a chance with us
(ซีมอน เบ๊บี้ , เท้ค เก แช้นซํ วิธ อัซ)
C’mon baby, take a chance with us
(ซีมอน เบ๊บี้ , เท้ค เก แช้นซํ วิธ อัซ)
And meet me at the back of the blue bus
(แอนด์ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ บลู บัส)

This is the end, beautiful friend
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด , บยูทิฟุล เฟรน)
This is the end, my only friend
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด , มาย โอ๊นลี่ เฟรน)
The end
(ดิ เอ็นด)

It hurts to set you free
(อิท เฮิร์ท ทู เซ็ท ยู ฟรี)
But you’ll never follow me
(บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ ฟ๊อลโล่ว มี)

The end of laughter and soft lies
(ดิ เอ็นด อ็อฝ ลาฟเทอะ แอนด์ ซ๊อฟท ไล)
The end of nights we tried to die
(ดิ เอ็นด อ็อฝ ไน๊ท วี ทไร ทู ดาย)

This is the end
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End คำอ่านไทย The Doors

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น