เนื้อเพลง The Love That You’ve Been Looking For คำอ่านไทย 98 Degrees

Lonely, that’s not how we’re meant to be
(โลนลิ , แด้ท น็อท ฮาว เวีย เม็นท ทู บี)
But looking in your eyes I see
(บั๊ท ลุคอิง อิน ยุร อาย ซาย ซี)
A heart that was abandoned
(อะ ฮาร์ท แดท วอส อะแบ๊นดั้น)
by a world that used to show you love
(บาย อะ เวิลด แดท ยู๊ส ทู โชว์ ยู ลัฝ)
You feel like you’re the only one
(ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Whose day begins without the sun
(ฮูส เดย์ บีกิน วิธเอ๊าท เดอะ ซัน)
You’re left to turn and face it all alone
(ยัวร์ เล๊ฟท ทู เทิร์น แอนด์ เฟซ อิท ดอร์ อะโลน)

Well, I know sometimes it seems as if
(เวลล , ไอ โนว์ ซัมไทม์ ซิท ซีม แอส อิ๊ฟ)
fate has done you wrong
(เฟ้ท แฮ็ส ดัน ยู รอง)
But if you look inside your heart
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยุร ฮาร์ท)
you’ll find the strength to carry on
(โยว ไฟนด์ เดอะ ซทเร็งธ ทู แค๊รรี่ ออน)

You’ve got to leave it all behind you
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ ยู)
Break through those lonely chains that bind you
(เบร๊ค ทรู โฑส โลนลิ เชน แดท ไบนด ยู)
‘Cause love’s not far away, it’s gonna find your heart someday
(ค๊อส ลัฝ น็อท ฟาร์ อะเวย์ , อิทซ กอนนะ ไฟนด์ ยุร ฮาร์ท ซัมเดย์)
And when you feel it’s warmth surround you
(แอนด์ เว็น ยู ฟีล อิทซ วอมธ เซอร์ราวนด์ ยู)
You’ll realize that love has found you
(โยว รีแอะไลส แดท ลัฝ แฮ็ส เฟานด ยู)
So turn away your fears
(โซ เทิร์น อะเวย์ ยุร เฟียร์)
‘Cause the love that you’ve been looking for is here
(ค๊อส เดอะ ลัฝ แดท ยู๊ฟ บีน ลุคอิง ฟอร์ อีส เฮียร)

Suddenly, your broken heart begins to see
(ซั๊ดเด้นลี่ , ยุร บโรเค็น ฮาร์ท บีกิน ทู ซี)
a love that lasts eternally
(อะ ลัฝ แดท ล๊าสท อิเทอแน็ลลิ)
Just look ahead and never ever let a single tear drop from your eye
(จั๊สท ลุ๊ค อะเฮด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ดา ซิ๊งเกิ้ล เทียร์ ดรอพ ฟรอม ยุร อาย)
It breaks my heart to see you cry
(อิท เบร๊ค มาย ฮาร์ท ทู ซี ยู คราย)
The pain that haunts you every night
(เดอะ เพน แดท ฮอนท์ ยู เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Because of all the emptiness inside
(บิคอส อ็อฝ ออล ดิ เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์)

Well, I know sometimes it seems as if your heart is caving in
(เวลล , ไอ โนว์ ซัมไทม์ ซิท ซีม แอส อิ๊ฟ ยุร ฮาร์ท อีส เครฝวิ่ง อิน)
But if we look inside the soul we’ll find the love we have within
(บั๊ท อิ๊ฟ วี ลุ๊ค อิ๊นไซด์ เดอะ โซล เวลล ไฟนด์ เดอะ ลัฝ วี แฮ็ฝ วิธอิน)

I know sometimes when things go wrong
(ไอ โนว์ ซัมไทม์ เว็น ทริง โก รอง)
You search for strength carry on
(ยู เซิร์ช ฟอร์ ซทเร็งธ แค๊รรี่ ออน)
But all we need to take control
(บั๊ท ดอร์ วี นี๊ด ทู เท้ค คอนโทรล)
Is the love within my soul
(อีส เดอะ ลัฝ วิธอิน มาย โซล)
‘Cause you know that love will find a way
(ค๊อส ยู โนว์ แดท ลัฝ วิล ไฟนด์ อะ เวย์)
To reach your heart again someday
(ทู รี๊ช ยุร ฮาร์ท อะเกน ซัมเดย์)
You must believe it’s true
(ยู มัสท์ บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
Now all you have to do :
(นาว ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู :)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Love That You’ve Been Looking For คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น