เนื้อเพลง My Michelle คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Your daddy works in porno
(ยุร แดดดิ เวิ๊ร์ค ซิน โพรโน)
Now that mommy’s not around
(นาว แดท มอมมิ น็อท อะราวนฺดฺ)
She used to love her heroine
(ชี ยู๊ส ทู ลัฝ เฮอ เฮโระอิน)
But now she’s underground
(บั๊ท นาว ชี อันเดิกเรานด)
So you stay out late at night
(โซ ยู สเทย์ เอ๊าท เหลท แอ็ท ไน๊ท)
And you do your coke for free
(แอนด์ ยู ดู ยุร โคค ฟอร์ ฟรี)
Drivin’ your friends crazy
(ดรายวิน ยุร เฟรน คเรสิ)
With your life’s insanity
(วิธ ยุร ไล๊ฟ อินแซนอิทิ)

Well, well, well you just can’t tell
(เวลล , เวลล , เวลล ยู จั๊สท แค็นท เทลล)
Well, well, well my Michelle
(เวลล , เวลล , เวลล มาย มิเชลอ)

Sowin’ all your wild oats
(Sowin ออล ยุร ไวลด์ โอท)
In another’s luxuries
(อิน อะน๊าเทร่อร์ ลอคชูหรีด)
Yesterday was Tuesday
(เยซเทอะดิ วอส ทยูสดิ)
Maybe Thursday you can sleep
(เมบี เธิสดิ ยู แคน สลี๊พ)
But school starts much too early
(บั๊ท สคูล สท๊าร์ท มัช ทู เอ๊อรํลี่)
And this hotel wasn’t free
(แอนด์ ดิส โฮเท็ล วอสซึ้น ฟรี)
So party till your connection calls
(โซ พ๊าร์ที่ ทิลล์ ยุร ค็อนเนคฌัน คอลลํ)
Honey I’ll return the keys
(ฮั๊นนี่ อิลล รีเทิร์น เดอะ คีย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Well, well, well you just can’t tell
(เวลล , เวลล , เวลล ยู จั๊สท แค็นท เทลล)
Well, well, well my Michelle
(เวลล , เวลล , เวลล มาย มิเชลอ)
Well, well, well you never can tell
(เวลล , เวลล , เวลล ยู เน๊เฝ่อร์ แคน เทลล)
Well, well, well my Michelle
(เวลล , เวลล , เวลล มาย มิเชลอ)

Evryone needs love
(เอฟวี่วัน นี๊ด ลัฝ)
You know that it’s true
(ยู โนว์ แดท อิทซ ทรู)
Someday you’ll find someone
(ซัมเดย์ โยว ไฟนด์ ซัมวัน)
That’ll fall in love with you
(แธดิล ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
But oh the time it takes
(บั๊ท โอ เดอะ ไทม์ อิท เท้ค)
When you’re all alone
(เว็น ยัวร์ ออล อะโลน)
Someday you’ll find someone
(ซัมเดย์ โยว ไฟนด์ ซัมวัน)
That you can call your own
(แดท ยู แคน คอลลํ ยุร โอว์น)
But till then ya better…
(บั๊ท ทิลล์ เด็น ยา เบ๊ทเท่อร์)

Now you’re clean
(นาว ยัวร์ คลีน)
And so discreet
(แอนด์ โซ ดีซครีท)
I won’t say a word
(ไอ ว็อนท เซย์ อะ เวิร์ด)
But most of all this song is true
(บั๊ท โมซท อ็อฝ ออล ดิส ซ็อง อีส ทรู)
Case you haven’t heard
(เค๊ส ยู แฮฟเวน เฮิด)
So c’mon and stop your cryin’
(โซ ซีมอน แอนด์ สท๊อพ ยุร คายอิน)
‘Cause we both now money burns
(ค๊อส วี โบทรฺ นาว มั๊นนี่ เบิร์น)
Honey don’t stop tryin’;
(ฮั๊นนี่ ด้อนท์ สท๊อพ ทายอิน 😉
An’ you’ll get what you deserve
(แอน โยว เก็ท ว๊อท ยู ดิเสิฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Michelle คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น