เนื้อเพลง If I Had One Wish คำอ่านไทย Mario

Ray J
(เรย์ เจ)

One wish lyrics
(วัน วิ๊ช ลีริค)

Damn baby
(แดมนํ เบ๊บี้)
I just don’t understand where we went wrong
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด แวร์ วี เว็นท รอง)
I gave you my heart
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)
I gave you my soul
(ไอ เกฝ ยู มาย โซล)
I gave you
(ไอ เกฝ ยู)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

As a matter of fact I was the one who said I love you first,
(แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ไอ วอส ดิ วัน ฮู เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เฟิร์สท ,)
It was about 8 years ago
(อิท วอส อะเบ๊าท เอ๊ก เยียร์ อะโก)
Don’t act like you don’t know.
(ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์)

We were sitting at home in your momma’s living room,
(วี เวอ ซีททิง แอ็ท โฮม อิน ยุร มอมมา ลีฝอิง รูม ,)
Cause, [We couldn’t be alone]
(ค๊อส , [ วี คูดซึ่น บี อะโลน ])
See your momma knew I was something else, she knew how I felt.
(ซี ยุร มอมมา นยู ไอ วอส ซัมติง เอ๊ลส , ชี นยู ฮาว ไอ เฟ็ลท)
Back then we were in school,
(แบ็ค เด็น วี เวอ อิน สคูล ,)
And that’s your favorite excuse,
(แอนด์ แด้ท ยุร เฟเฝอะริท เอ็กซคิ้วส ,)
Growing up I was a fool,
(กโรอิง อั๊พ ไอ วอส ซา ฟูล ,)
And I can’t lie, I’m missin’ you
(แอนด์ ดาย แค็นท ไล , แอม มิซซิน ยู)
Listen and don’t trip,
(ลิ๊สซึ่น แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊พ ,)
Think I need a bottle with a genie in it.
(ทริ๊งค ไอ นี๊ด อะ บ๊อทเทิ่ล วิธ อะ จีนิ อิน หนิด)
Here’s my wish list,
(เฮียร มาย วิ๊ช ลิสท ,)

[First one], I would create a heart changing love
([ เฟิร์สท วัน ] , ไอ เวิด คริเอท อะ ฮาร์ท เช้งจิ้นส ลัฝ)
[Second one], I’ll take your heart and fill it all up
([ เซ๊คคั่น วัน ] , อิลล เท้ค ยุร ฮาร์ท แอนด์ ฟิลล อิท ดอร์ อั๊พ)
[Third one], but I don’t need a lot of wishes cause,
([ เทริ๊ด วัน ] , บั๊ท ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ ล็อท อ็อฝ วิซเชรด ค๊อส ,)
I’ll be okay if I get one
(อิลล บี โอเค อิ๊ฟ ฟาย เก็ท วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

If I had one wish, we would be best friends
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , วี เวิด บี เบ๊สท์ เฟรน)
Love would never end,
(ลัฝ เวิด เน๊เฝ่อร์ เอ็นด ,)
It would just begin.
(อิท เวิด จั๊สท บีกิน)
If I had one wish, you would be my boo,
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , ยู เวิด บี มาย บู ,)
Promise to love you,
(พรอมอิซ ทู ลัฝ ยู ,)
Trust me, I’ll trust you.
(ทรัสท มี , อิลล ทรัสท ยู)
If I had one wish, we would run away,
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , วี เวิด รัน อะเวย์ ,)
Making love all day,
(เมคอิง ลัฝ ออล เดย์ ,)
Have us a baby.
(แฮ็ฝ อัซ ซา เบ๊บี้)
If I had one wish, I’d make you my whole life,
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , อาย เม้ค ยู มาย โฮล ไล๊ฟ ,)
Can you be my wife?
(แคน ยู บี มาย ไว๊ฟ)
Make it right this time.
(เม้ค อิท ไร๊ท ดิส ไทม์)

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])

If I had one wish,
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช ,)
One wish, one wish, one wish.
(วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช)
One wish, one wish, one wish.
(วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช)
One wish, one wish, one wish.
(วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช)
One, wish, one wish, one wish
(วัน , วิ๊ช , วัน วิ๊ช , วัน วิ๊ช)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

And tell me is this the only way I,
(แอนด์ เทลล มี อีส ดิส ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ไอ ,)
Can get you right back in.
(แคน เก็ท ยู ไร๊ท แบ็ค อิน)
If so, then searching I’ll go,
(อิ๊ฟ โซ , เด็น เซิชอิง อิลล โก ,)
Then I can have you for sure.
(เด็น นาย แคน แฮ็ฝ ยู ฟอร์ ชัวร์)
Then you’ll be loving me,
(เด็น โยว บี ลัฝอิง มี ,)
Holding me,
(โฮลดิง มี ,)
Kissing me.
(คิสซิง มี)
So girl don’t tell me what,
(โซ เกิร์ล ด้อนท์ เทลล มี ว๊อท ,)
I’m feeling is make believe.
(แอม ฟีลอิง อีส เม้ค บีลี๊ฝ)
I swear if I lose,
(ไอ สแวร์ อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส ,)
A second chance with you,
(อะ เซ๊คคั่น แช้นซํ วิธ ยู ,)
I wouldn’t know what to do,
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู ,)
I’d probably check myself in,
(อาย พรอบอับลิ เช็ค ไมเซลฟ อิน ,)
To some kind of clinic,
(ทู ซัม ไคนด์ อ็อฝ คลีนอิค ,)
I couldn’t be alone,
(ไอ คูดซึ่น บี อะโลน ,)
Because without you I’m sick
(บิคอส วิธเอ๊าท ยู แอม ซิ๊ค)
Here’s my wish list
(เฮียร มาย วิ๊ช ลิสท)

[First one], I would create a heart changing love
([ เฟิร์สท วัน ] , ไอ เวิด คริเอท อะ ฮาร์ท เช้งจิ้นส ลัฝ)
[Second one], I’ll take yours and fill it all up
([ เซ๊คคั่น วัน ] , อิลล เท้ค ยุร แซน ฟิลล อิท ดอร์ อั๊พ)
[Third one], but I don’t need a lot of wishes cause,
([ เทริ๊ด วัน ] , บั๊ท ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ ล็อท อ็อฝ วิซเชรด ค๊อส ,)
I’ll, be okay if I get one
(อิลล , บี โอเค อิ๊ฟ ฟาย เก็ท วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

If I had one wish, we would be best friends [we’d be best friends]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , วี เวิด บี เบ๊สท์ เฟรน [ เว็ด บี เบ๊สท์ เฟรน ])
Lovin’ never end, [never end]
(ลัฝวิน เน๊เฝ่อร์ เอ็นด , [ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด ])
It would just begin. [Starting here right now]
(อิท เวิด จั๊สท บีกิน [ ซทาททิง เฮียร ไร๊ท นาว ])
If I had one wish, you would be my boo,
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , ยู เวิด บี มาย บู ,)
Promise to love you, [promise to love]
(พรอมอิซ ทู ลัฝ ยู , [ พรอมอิซ ทู ลัฝ ])
Trust me I’ll trust you. [I trust you]
(ทรัสท มี อิลล ทรัสท ยู [ ไอ ทรัสท ยู ])
If I had one wish, we would run away, [yes we would]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , วี เวิด รัน อะเวย์ , [ เย็ซ วี เวิด ])
Making love all day, [it would feel so good]
(เมคอิง ลัฝ ออล เดย์ , [ อิท เวิด ฟีล โซ กู๊ด ])
Have us a baby.
(แฮ็ฝ อัซ ซา เบ๊บี้)
If I had one wish, I’d make you my whole life, [oh yeah]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช , อาย เม้ค ยู มาย โฮล ไล๊ฟ , [ โอ เย่ ])
Can you be my wife?
(แคน ยู บี มาย ไว๊ฟ)
Make it right this time.
(เม้ค อิท ไร๊ท ดิส ไทม์)
If I had one wish
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิ๊ช)

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])

I don’t even know
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์)
How we ended up on this road,
(ฮาว วี เอ็นด อั๊พ ออน ดิส โร้ด ,)
And even though we are grown,
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ วี อาร์ กโรน ,)
Girl I just want you to know
(เกิร์ล ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์)

[Chorus ]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Had One Wish คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น