เนื้อเพลง 7/11 คำอ่านไทย Beyonce

Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
(โช๊ลเด้อร์ ไซด์เวยสฺ,ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Legs movin’ side to side, smack it in the air
(เล้ก โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Legs movin’ side to side, smack you in the air
(เล้ก โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค ยู อิน ดิ แอร์)
Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
(โช๊ลเด้อร์ ไซด์เวยสฺ,ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it, smack it in the air
(ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Legs movin’ side to side, smack it, smack it in the air
(เล้ก โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it, smack it in the air
(ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)

Wave your hands side to side, put it in the air
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์,พุท ดิท อิน ดิ แอร์)
Wave your hands side to side, put it in the air
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์,พุท ดิท อิน ดิ แอร์)
Clap, clap, clap like you don’t care
(แคลป,แคลป,แคลป ไล๊ค ยู โด้นท์ แคร์)
Smack that, clap, clap, clap like you don’t care
(ซแม็ค แดท,แคลป,แคลป,แคลป ไล๊ค ยู โด้นท์ แคร์)
[I know you care]
([ ไอ โนว์ ยู แคร์ ])

Clap, clap, clap, clap, clap it
(แคลป,แคลป,แคลป,แคลป,แคลป อิท)
Foot up, my foot up
(ฟุ้ท ดั๊พ,มาย ฟุ้ท ดั๊พ)
Hold up now my foot up
(โฮลด์ ดั๊พ นาว มาย ฟุ้ท ดั๊พ)
I’m spinnin’ my foot up
(แอม สปินนิน มาย ฟุ้ท ดั๊พ)
Foot up yeah my foot up
(ฟุ้ท ดั๊พ เย่ มาย ฟุ้ท ดั๊พ)
I’m spinnin’ my foot up
(แอม สปินนิน มาย ฟุ้ท ดั๊พ)
Put my foot down yeah my hands up
(พุท มาย ฟุ้ท ดาวน์ เย่ มาย แฮนด์ สั๊พ)
My hands up, my hands up
(มาย แฮนด์ สั๊พ,มาย แฮนด์ สั๊พ)
[Flexin’]
([ เฟกซิน ])
Flexin’ while my hands up
(เฟกซิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
My hands up, my hands up
(มาย แฮนด์ สั๊พ,มาย แฮนด์ สั๊พ)
I stand up with my hands up
(ไอ สแทนด์ ดั๊พ วิธ มาย แฮนด์ สั๊พ)
Then I put up, my hands up
(เด็น นาย พุท ดั๊พ,มาย แฮนด์ สั๊พ)
I put up, my hands up
(ไอ พุท ดั๊พ,มาย แฮนด์ สั๊พ)
I put up, my hands up
(ไอ พุท ดั๊พ,มาย แฮนด์ สั๊พ)
Then I’m spinnin’ all my hands up
(เด็น แอม สปินนิน ออล มาย แฮนด์ สั๊พ)
[Spinnin’]
([ สปินนิน ])
Spinnin’ while my hands up
(สปินนิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
[Spinnin’]
([ สปินนิน ])
Spinnin’ while my hands up
(สปินนิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
[Spinnin’]
([ สปินนิน ])
Spinnin’ while my hands up
(สปินนิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
Then I’m tippin’ all my hands up
(เด็น แอม ทิพปิน ออล มาย แฮนด์ สั๊พ)
Spinnin’, I’m spinnin’, I’m spinnin’ while my hands up
(สปินนิน,แอม สปินนิน,แอม สปินนิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
I’m spinnin’, I’m spinnin’, I’m spinnin’ while my hands up
(แอม สปินนิน,แอม สปินนิน,แอม สปินนิน ไวล์ มาย แฮนด์ สั๊พ)
[Drank]
([ แดรงค์ ])
Hold that cup like alcohol, hold that cup like alcohol
(โฮลด์ แดท คัพ ไล๊ค แอลโคะฮ็อล,โฮลด์ แดท คัพ ไล๊ค แอลโคะฮ็อล)
Hold that cup like alcohol
(โฮลด์ แดท คัพ ไล๊ค แอลโคะฮ็อล)
Don’t you drop that alcohol
(โด้นท์ ยู ดรอพ แดท แอลโคะฮ็อล)
Never drop that alcohol, never drop that alcohol
(เน๊เว่อร์ ดรอพ แดท แอลโคะฮ็อล,เน๊เว่อร์ ดรอพ แดท แอลโคะฮ็อล)
I know you thinkin’ bout alcohol
(ไอ โนว์ ยู ติ้งกิน เบ้าท์ แอลโคะฮ็อล)
I know I’m thinkin’ bout that alcohol
(ไอ โนว์ แอม ติ้งกิน เบ้าท์ แดท แอลโคะฮ็อล)
[adsense]
Man, this here like rollin’ dice, man, this here like rollin’ dice
(แมน,ดิส เฮียร ไล๊ค โรลลิน ไดซ์,แมน,ดิส เฮียร ไล๊ค โรลลิน ไดซ์)
Seven eleven, seven eleven, seven twice, man, seven twice
(เซเฝ่น อีเลฟเวิน,เซเฝ่น อีเลฟเวิน,เซเฝ่น ทไวซ,แมน,เซเฝ่น ทไวซ)
Man, it feel like rollin’ dice, man, this feel like rollin’ dice
(แมน,อิท ฟีล ไล๊ค โรลลิน ไดซ์,แมน,ดิส ฟีล ไล๊ค โรลลิน ไดซ์)
Man, it feel like rollin’ dice
(แมน,อิท ฟีล ไล๊ค โรลลิน ไดซ์)
Seven twice, seven twice
(เซเฝ่น ทไวซ,เซเฝ่น ทไวซ)
Girl I’m tryna kick it with you
(เกิร์ล แอม ทายนา คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Girl I’m tryna kick it with you
(เกิร์ล แอม ทายนา คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Man, I’m tryna kick it with you
(แมน,แอม ทายนา คิ๊ค กิท วิธ ยู)
My feet up, I kick it with you
(มาย ฟีด ดั๊พ,ไอ คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Man, I swear I kick it with you
(แมน,ไอ สแวร์ ไอ คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Girl I wanna kick it with you
(เกิร์ล ไอ วอนนา คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Man, I know I kick it with you
(แมน,ไอ โนว์ ไอ คิ๊ค กิท วิธ ยู)
Yeah I spin’ around and I kick it with you
(เย่ ไอ สพิน อะราวนฺดฺ แดน ไอ คิ๊ค กิท วิธ ยู)

Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
(โช๊ลเด้อร์ ไซด์เวยสฺ,ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Legs movin’ side to side, smack it in the air
(เล้ก โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Legs movin’ side to side, smack you in the air
(เล้ก โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค ยู อิน ดิ แอร์)
Shoulders movin’ side to side, smack it in the air
(โช๊ลเด้อร์ โมวิน ไซด์ ทู ไซด์,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it in the air
(ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it, smack it in the air
(ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it in the air
(ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)
Smack it, smack it in the air
(ซแม็ค กิท,ซแม็ค กิท อิน ดิ แอร์)

Wave your hands side to side, put it in the air
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์,พุท ดิท อิน ดิ แอร์)
Wave your hands side to side, put it in the air
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์,พุท ดิท อิน ดิ แอร์)
Clap, clap, clap like you don’t care
(แคลป,แคลป,แคลป ไล๊ค ยู โด้นท์ แคร์)
Smack that, clap, clap, clap like you don’t care
(ซแม็ค แดท,แคลป,แคลป,แคลป ไล๊ค ยู โด้นท์ แคร์)
[I know you care]
([ ไอ โนว์ ยู แคร์ ])

Wave your hands side to side
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์)
Wave your hands side to side
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์)
Wave your hands to side to
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ทู ไซด์ ทู)
Wave your hands side to side
(เว๊ฝ ยัวร์ แฮนด์ ไซด์ ทู ไซด์)
Ooh wee be-be freaky deaky
(อู้ วี บี อีส ฟรีคคี ดีกี)
Think me see she pink bikini
(ตริ๊งค มี ซี ชี พิ๊งค บีคอินิ)
Rock that groovy dye dashiki
(ร๊อค แดท กรูฟวี ได เดชิกิ)
Nefertiti, edges kinky
(เนเฟอร์ติติ,เอจ คิงคี)
Sweatin’ out my blow out
(สวีดิน เอ๊าท มาย โบลว์ เอ๊าท)
Sweatin’ out my press
(สวีดิน เอ๊าท มาย เพรส)
This trick about to go off
(ดิส ทริ๊ค อะเบ๊าท ทู โก ออฟฟ)
Mad cause I’m so fresh
(แม้ด ค๊อส แอม โซ เฟรช)
Fresher than you
(เฟรชเชอ แดน ยู)
I’m fresher than you
(แอม เฟรชเชอ แดน ยู)
Fresher than you, ho
(เฟรชเชอ แดน ยู,โฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 7/11 คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น