เนื้อเพลง All you Need คำอ่านไทย Sublime

Headed out for Austin, now were half way down the road.
(เฮด เอ๊าท ฟอร์ อัสติน , นาว เวอ ฮาล์ฟ เวย์ เดาน เดอะ โร้ด)
Hollering budda-budda-budda-budda-by! Steady staring out the window.
(ฮอวเลอลิง budda budda budda budda บาย ! สเท๊ดี้ ซแทริง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
It fells good, it fells nice, it feels like you need it.
(อิท เฟ็ล กู๊ด , อิท เฟ็ล ไน๊ซ์ , อิท ฟีล ไล๊ค ยู นี๊ด ดิท)
And back out on the road is where we like to be seated.
(แอนด์ แบ็ค เอ๊าท ออน เดอะ โร้ด อีส แวร์ วี ไล๊ค ทู บี ซีท)
We got half-pint style, we got a b-boy style. We got half-pint style, we
(วี ก็อท ฮาล์ฟ ไพนท สไทล์ , วี ก็อท ดา บี บอย สไทล์ วี ก็อท ฮาล์ฟ ไพนท สไทล์ , วี)
got a b-boy style.
(ก็อท ดา บี บอย สไทล์)
We got to put that sh*t together in a creative style. We put that sh*t
(วี ก็อท ทู พุท แดท ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน อะ คริเอทิฝ สไทล์ วี พุท แดท ฌะ *ที)
together in a creative style.
(ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน อะ คริเอทิฝ สไทล์)

Outside on the pavement I won’t feel afraid,
(เอ๊าทไซ้ด ออน เดอะ เพฝเมนท ไอ ว็อนท ฟีล อะเฟรด ,)
there’s a little piece of paper saying how we walked that May.
(แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ เซอิง ฮาว วี ว๊อล์ค แดท เมย์)
Back out on the highway, and this hurts to say,
(แบ็ค เอ๊าท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , แอนด์ ดิส เฮิร์ท ทู เซย์ ,)
No one’s got fingers, I got no one to blame.
(โน วัน ก็อท ฟิ๊งเก้อร , ไอ ก็อท โน วัน ทู เบลม)

I can’t make you overstand, rising up in a hip-hop stance.
(ไอ แค็นท เม้ค ยู overstand , ไรสอิง อั๊พ อิน อะ ฮิพ ฮ็อพ ซแท็นซ)
Society’s got to me.
(โซไซ๊ที่ ก็อท ทู มี)
That’s all you need!
(แด้ท ซอร์ ยู นี๊ด !)

Headed out to Houston, now where halfway out the door.
(เฮด เอ๊าท ทู ฮูซตัน , นาว แวร์ ฮอฟเวย์ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Hollering budda-budda-budda-budda-by! Staring out the window.
(ฮอวเลอลิง budda budda budda budda บาย ! ซแทริง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
It fells good, it feels nice, it feels like you need it.
(อิท เฟ็ล กู๊ด , อิท ฟีล ไน๊ซ์ , อิท ฟีล ไล๊ค ยู นี๊ด ดิท)
I know how females like to be treated.
(ไอ โนว์ ฮาว ฟี๊เมล ไล๊ค ทู บี ทรี๊ท)
A license for me and the stars up above,
(อะ ไลเซ็นซ ฟอร์ มี แอนด์ เดอะ สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ ,)
And on the interstate I fell love, love, love.
(แอนด์ ออน ดิ อีนเทิซเทท ไอ เฟ็ล ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
And If I never realize then that’s how it has to be,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เน๊เฝ่อร์ รีแอะไลส เด็น แด้ท ฮาว อิท แฮ็ส ทู บี ,)
And all DJs out there got to give me money.
(แอนด์ ออล ดีเจซ เอ๊าท แดร์ ก็อท ทู กี๊ฝ มี มั๊นนี่)

Back out on the freeway, I won’t fell sane.
(แบ็ค เอ๊าท ออน เดอะ ฟรีเวย์ , ไอ ว็อนท เฟ็ล เซน)
Little yellow headlights look like snails smashed in the rain.
(ลิ๊ทเทิ่ล เย๊ลโล่ว เฮดไลท์ ลุ๊ค ไล๊ค สเนล สแม๊ช อิน เดอะ เรน)
Back out on the highway, and this hurts to say,
(แบ็ค เอ๊าท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , แอนด์ ดิส เฮิร์ท ทู เซย์ ,)
Blown out speakers, I got no one to blame.
(บโลน เอ๊าท ซพีคเออะ , ไอ ก็อท โน วัน ทู เบลม)

I can’t make you overstand, rising up in a hip-hop stance.
(ไอ แค็นท เม้ค ยู overstand , ไรสอิง อั๊พ อิน อะ ฮิพ ฮ็อพ ซแท็นซ)
Society’s got to me.
(โซไซ๊ที่ ก็อท ทู มี)
That’s all you need! Yea.
(แด้ท ซอร์ ยู นี๊ด ! เย)

I can ???, but I won’t see,
(ไอ แคน , บั๊ท ไอ ว็อนท ซี ,)
Because no one can tell you, you’ve got to be afraid.
(บิคอส โน วัน แคน เทลล ยู , ยู๊ฟ ก็อท ทู บี อะเฟรด)
We got to go back on the highway, live behind the wheel.
(วี ก็อท ทู โก แบ็ค ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , ไล้ฝ บีฮายน์ เดอะ วีล)
I want it real!
(ไอ ว้อนท ดิธ เรียล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All you Need คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น