เนื้อเพลง Bimbo คำอ่านไทย Lambretta

Go!
(โก !)
Who’s she blowing kisses from the catwalk,
(ฮู ชี โบลวิง คีสเซซ ฟรอม เดอะ catwalk ,)
Tell me I really gotta know,
(เทลล มี ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์ ,)
Since when did you need nother girlfriend,
(ซิ๊นซ เว็น ดิด ยู นี๊ด นอทเดอ เกลิลเฟรน ,)
Since when,
(ซิ๊นซ เว็น ,)
I really gotta know,
(ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์ ,)
I really gotta know,
(ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์ ,)

She’s been faking sence day one,
(ชี บีน เฟคกิ้ง เซนซฺ เดย์ วัน ,)
A friendly kiss includes no tongue,
(อะ ฟเรนดลิ คิซ อินคลู๊ด โน ทั๊ง ,)
Who’s she?
(ฮู ชี)
Tell me?
(เทลล มี)
No she’s sleeping in my bed,
(โน ชี ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด ,)
Oh god I wish that she was dead,
(โอ ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท ชี วอส เด้ด ,)
I need to know,
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ ,)
Who’s that bimbo?
(ฮู แดท บิมโบ)

Who’s she looking gufy in a guccidress,
(ฮู ชี ลุคอิง gufy อิน อะ guccidress ,)
What’s that I really gotta know,
(ว๊อท แดท ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์ ,)
Which bone in her body should I break first?
(วิช โบน อิน เฮอ บ๊อดี้ เชิด ดาย เบร๊ค เฟิร์สท)
Which one?
(วิช วัน)
The bimbo’s gotta go!
(เดอะ บิมโบ กอททะ โก !)
The bimbo’s gotta go!
(เดอะ บิมโบ กอททะ โก !)

She’s been faking sence day one,
(ชี บีน เฟคกิ้ง เซนซฺ เดย์ วัน ,)
A friendly kiss includes no tongue,
(อะ ฟเรนดลิ คิซ อินคลู๊ด โน ทั๊ง ,)
Who’s she?
(ฮู ชี)
Tell me,
(เทลล มี ,)
No she’s sleeping in my bed,
(โน ชี ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด ,)
Oh god I wish that she was dead,
(โอ ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท ชี วอส เด้ด ,)
I need to know,
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ ,)
Who’s that bimbo?
(ฮู แดท บิมโบ)

I know it’s sad,
(ไอ โนว์ อิทซ แซ้ด ,)
Sometimes I just lose my head,
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ลู้ส มาย เฮด ,)
Boy I’m getting so mad,
(บอย แอม เกดดดิ้ง โซ แม้ด ,)
I know it’s sad,
(ไอ โนว์ อิทซ แซ้ด ,)
Sometimes I just lose my head,
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ลู้ส มาย เฮด ,)
I know it’s sad,
(ไอ โนว์ อิทซ แซ้ด ,)
Sometimes I just lose my head,
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ลู้ส มาย เฮด ,)
Boy I’m getting so mad,
(บอย แอม เกดดดิ้ง โซ แม้ด ,)
I know it’s sad,
(ไอ โนว์ อิทซ แซ้ด ,)
Sometimes I just lose my head.
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ลู้ส มาย เฮด)

[Bimbo]
([ บิมโบ ])
She’s been faking sence day one,
(ชี บีน เฟคกิ้ง เซนซฺ เดย์ วัน ,)
A friendly kiss includes no tongue,
(อะ ฟเรนดลิ คิซ อินคลู๊ด โน ทั๊ง ,)
Who’s she?
(ฮู ชี)
Tell me?
(เทลล มี)
Now she’s sleeping in my bed,
(นาว ชี ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด ,)
Oh god I wish that she was dead,
(โอ ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท ชี วอส เด้ด ,)
I need to know,
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ ,)

She’s been faking sence day one,
(ชี บีน เฟคกิ้ง เซนซฺ เดย์ วัน ,)
A friendly kiss includes no tongue,
(อะ ฟเรนดลิ คิซ อินคลู๊ด โน ทั๊ง ,)
Who’s she?
(ฮู ชี)
Tell me,
(เทลล มี ,)
Now she’s sleeping in my bed,
(นาว ชี ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด ,)
Oh god I wish that she was dead,
(โอ ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท ชี วอส เด้ด ,)
I need to know, ooooooo.
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ , อู้)

Now she’s sleeping in my bed,
(นาว ชี ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด ,)
Oh god I wish that she was dead,
(โอ ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท ชี วอส เด้ด ,)
I need to know,
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ ,)
Who’s that bimbo?
(ฮู แดท บิมโบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bimbo คำอ่านไทย Lambretta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น