เนื้อเพลง Gimme Gimme Gimme คำอ่านไทย Erasure

Half past twelve and I’m watching the late show in my flat all alone
(ฮาล์ฟ พาสท์ ทเว้ลฝ แอนด์ แอม วัทชิง เดอะ เหลท โชว์ อิน มาย แฟลท ดอร์ อะโลน)
How I hate to spend the evening on my own
(ฮาว ไอ เฮท ทู สเพ็นด ดิ อี๊ฝนิ่ง ออน มาย โอว์น)
Autumn winds blowing outside the window as I look around the room
(อ๊อทั่มน วินด โบลวิง เอ๊าทไซ้ด เดอะ วิ๊นโด้ว แอส ซาย ลุ๊ค อะราวนฺดฺ เดอะ รูม)
And it makes me so depressed to see the gloom
(แอนด์ ดิท เม้ค มี โซ ดีเพรส ทู ซี เดอะ กลูม)

There’s not a soul out there
(แดร์ น็อท ดา โซล เอ๊าท แดร์)
No-one to hear my prayer
(โน วัน ทู เฮียร มาย พเรเออะ)

Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Won’t somebody help me chase the shadows away
(ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี เชส เดอะ แฌดโอ อะเวย์)
Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Take me through the darkness to the break of the day
(เท้ค มี ทรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)

Movie stars find the end of the rainbow with a fortune to win
(มูวี่ สทาร์ ไฟนด์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์ วิธ อะ ฟ๊อร์จูน ทู วิน)
It’s so different from the world I’m living in
(อิทซ โซ ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม เดอะ เวิลด แอม ลีฝอิง อิน)
Tired of T.V. I open the window and I gaze into the night
(ไทร์ อ็อฝ ที วี ไอ โอ๊เพ่น เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ ดาย เกส อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท)
But there’s nothing there to see, no-one in sight
(บั๊ท แดร์ นัธอิง แดร์ ทู ซี , โน วัน อิน ไซ๊ท)

There’s not a soul out there
(แดร์ น็อท ดา โซล เอ๊าท แดร์)
No-one to hear my prayer
(โน วัน ทู เฮียร มาย พเรเออะ)

Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Won’t somebody help me chase the shadows away
(ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี เชส เดอะ แฌดโอ อะเวย์)
Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Take me through the darkness to the break of the day
(เท้ค มี ทรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)

Gimme, gimme, gimme a man after midnight [Midnight]
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ [ มิดไนท์ ])
Won’t somebody help me chase the shadows away
(ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี เชส เดอะ แฌดโอ อะเวย์)
Gimme, gimme, gimme a man after midnight [Midnight]
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ [ มิดไนท์ ])
Take me through the darkness to the break of the day
(เท้ค มี ทรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)

Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)
Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)

There’s not a soul out there
(แดร์ น็อท ดา โซล เอ๊าท แดร์)
No-one to hear my prayer
(โน วัน ทู เฮียร มาย พเรเออะ)

Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Won’t somebody help me chase the shadows away
(ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี เชส เดอะ แฌดโอ อะเวย์)
Gimme, gimme, gimme a man after midnight
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Take me through the darkness to the break of the day
(เท้ค มี ทรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)

Gimme, gimme, gimme a man after midnight [Midnight]
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ [ มิดไนท์ ])
Take me through the darkness to the break of the day
(เท้ค มี ทรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)
Gimme, gimme, gimme a man after midnight [Midnight]
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ อะ แมน แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ [ มิดไนท์ ])
Won’t somebody help me chase the shadows away
(ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี เชส เดอะ แฌดโอ อะเวย์)

Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)
Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)
Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)
Gimme
(กีมมิ)
Gimme, gimme
(กีมมิ , กีมมิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme Gimme Gimme คำอ่านไทย Erasure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น