เนื้อเพลง Reality Check คำอ่านไทย OPM

Reality Check From Southern California
(ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม ซัฑเอิน แคลิฟอร์เนีย)

With Brothas Smokin’ On There
(วิธ บอตดา สโมกิน ออน แดร์)
Damn We Rollin
(แดมนํ วี โรลลิน)
Hadnin’ The Mic
(Hadnin เดอะ ไมคะ)
Till We Decide About The Safe Life
(ทิลล์ วี ดีไซด์ อะเบ๊าท เดอะ เซฟ ไล๊ฟ)

California Where I Raised Till This Very Day
(แคลิฟอร์เนีย แวร์ ไอ เร้ส ทิลล์ ดิส เฝ๊รี่ เดย์)
Hell To Pay For The Ways Of The Blaze
(เฮ็ลล ทู เพย์ ฟอร์ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เบลซ)
Everyday A Hundred Miles An Hour
(เอวี่เดย์ อะ ฮั๊นเดร็ด ไมล แอน เอาเอ้อร์)

Cause My Soul’s Been Devoured
(ค๊อส มาย โซล บีน ดิเฝาร)
Never Looked Up Above
(เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค อั๊พ อะโบ๊ฝ)
And Push Came To Shove
(แอนด์ พุช เคม ทู ฌัฝ)
As It Usually Does
(แอส ซิท ยูฉัวลิ โด)
Keepin’ With These Thugs
(คริพปิน วิธ ฑิส ธัก)

Doin’ All Of These Drugs With No Means Of Direction
(โดย ออล อ็อฝ ฑิส ดรัก วิธ โน มีน อ็อฝ ดิเรคฌัน)
Infection
(อินเฟคฌัน)
But Here’s My Objection
(บั๊ท เฮียร มาย อ็อบเจคฌัน)
Rejection
(ริเจคฌัน)
By Your Whole Congregation
(บาย ยุร โฮล คองกริเกฌัน)
With No Empathy For My Situation
(วิธ โน เอมแพทซี ฟอร์ มาย ซิ๊ทูเอชั่น)
No Place In Society Thats My Reality
(โน เพลส อิน โซไซ๊ที่ แด้ท มาย ริแอลอิทิ)
Angry Dont Know Whos The Enemy
(แองกริ ด้อนท์ โนว์ ฮู ดิ เอ๊นนิมี่)
I’m In Deep
(แอม อิน ดี๊พ)
Underneath The Streets
(อันเดอะนีธ เดอะ สทรีท)
It’s Hard To Creep From City To City
(อิทซ ฮาร์ด ทู ครีพ ฟรอม ซิ๊ที่ ทู ซิ๊ที่)
With All These Hitters And The Heat
(วิธ ออล ฑิส ฮิทเดอร์ แซน เดอะ ฮีท)
Killin’ Me Stealin From Me
(คิลลิน มี สติลลิน ฟรอม มี)
Makes No Sense To Me
(เม้ค โน เซ้นส ทู มี)
So I Keep It Tight With The Homies In The Family
(โซ ไอ คี๊พ อิท ไท๊ท วิธ เดอะ โฮมี ซิน เดอะ แฟ๊มิลี่)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

We’re All Smokin
(เวีย ออล สโมกิน)
Tryin’ Broken Homes
(ทายอิน บโรเค็น โฮม)
Chokin’ Locos
(โชคกิน โลโก)
For Pesos
(ฟอร์ เพโซ)
Slingin’ Dope By The Case Os
(Slingin โดพ บาย เดอะ เค๊ส โอเอส)
Smokin’ Cocos
(สโมกิน โคโค)
Laced With Dope And Opium
(แล็ค วิธ โดพ แอนด์ โอ๊เพี่ยม)
Cities For N*ggaz Causin’ F*ckin’ Pandemonium
(ซิดีสฺ ฟอร์ เอ็น *ggaz คอซิน เอฟ *ckin แพนดิโมเนียม)
Cottonmouth
(Cottonmouth)

Bustin’ Tracks From Kid Kreation
(บัสติน แทร็ค ฟรอม คิด Kreation)
Me And The Artists Who Performed The Hardest Collaberations
(มี แอนด์ ดิ อาทิซท ฮู เพอร์ฟอร์ม เดอะ ฮาร์เดท Collaberations)
Born And Raised In The Golden State
(บอน แอนด์ เร้ส อิน เดอะ โกลเด็น สเทท)

Servin’ Up Some Dinner
(เซิฝวิน อั๊พ ซัม ดินเน่อร์)
For Southern County Serial
(ฟอร์ ซัฑเอิน เคานทิ ซีเรียล)
Imperial
(อิมพี๊เรี่ยล)
Superial Lyrical
(Superial ลีริแค็ล)
Opium Den
(โอ๊เพี่ยม เด็น)
Evolution Of Man
(เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)
For Your Political Polution
(ฟอร์ ยุร โพลิทิ๊ค่อล Polution)
There’s No Solution For These County Criminal Minds
(แดร์ โน โซลู๊ชั่น ฟอร์ ฑิส เคานทิ ครีมอิแน็ล ไมนด์)
Just Subliminal Rhymes
(จั๊สท ซับลีมินโนว ไรม)
Hypnotizing Mankind
(Hypnotizings แม๊นคายนด)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

Heres A Reality Check From The Streets Of Califonia
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ Califonia)

See California The Major Growth Industry
(ซี แคลิฟอร์เนีย เดอะ เม๊เจ้อร์ กโรธ อิ๊นดัสทรี่)
Are Private Security And Penitentiary
(อาร์ ไพร๊เฝท ซิคยูริทิ แอนด์ เพนิเทนฌะริ)
Risin From The
(รายซิน ฟรอม เดอะ)
Post War Economies
(โพสท วอร์ Economies)
That’s Why The Pigs Got My Homies Down On Their Knees
(แด้ท วาย เดอะ พิก ก็อท มาย โฮมี เดาน ออน แดร์ นี)
Lined Up Against The Walls
(ไลน์ อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
So The Community Can See
(โซ เดอะ ค็อมยูนิทิ แคน ซี)
That The Po Po Wont Go Away
(แดท เดอะ โพ โพ ว็อนท โก อะเวย์)
So Please Now
(โซ พลีซ นาว)
Open Up Your Eyes And Realize
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร อาย แซน รีแอะไลส)
The Land Of Sunny Skies
(เดอะ แลนด์ อ็อฝ ซันนิ สกาย)
Disguised As Paradise
(ดิสไก๊ส แอส พาราได๊ซ)
Is A Lie
(อีส ซา ไล)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

Here’s A Reality Check From The Streets Of California
(เฮียร ซา ริแอลอิทิ เช็ค ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
Keep Your Eyes Wide Open To What’s Really Goin’ On Yo
(คี๊พ ยุร อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ทู ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน โย)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)
Things Ain’t Always What They Seem
(ทริง เอน ออลเว ว๊อท เด ซีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reality Check คำอ่านไทย OPM

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น