เนื้อเพลง Take Another Road คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Take Another Road
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด)

by Jimmy Buffett, Jay Oliver and Roger Guth
(บาย จิมมี่ บัฟเฟท , เจ Oliver แอนด์ รอจเออะ Guth)

Seen the false horizons fade away like bisons
(ซีน เดอะ ฟอลซ ฮอไร๊ซั่น เฟด อะเวย์ ไล๊ค ไบซน)
Headed for the jungle, the cowboy can’t endure
(เฮด ฟอร์ เดอะ จั๊งเกิ้ล , เดอะ แควบอย แค็นท เอ็นเดียวรํ)
Never look back, that’s waht he swaore
(เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค , แด้ท waht ฮี swaore)
I’ll take my pony to the shore
(อิลล เท้ค มาย โพนิ ทู เดอะ ชอร์)
Somewhere, somewhere
(ซัมแวร์ , ซัมแวร์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Take another road to a hiding place
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด ทู อะ ไฮดอิง เพลส)
Disappear without a trace
(ดิสแอ๊พเพียร์ วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
Take another road in another time
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
On another road in another time
(ออน อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
Like a novel from the five and dime
(ไล๊ค เก โน๊เฝล ฟรอม เดอะ ไฟฝ แอนด์ ไดม)
Take another road another time
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)

Follow the equator, like that old articulator
(ฟ๊อลโล่ว ดิ อิคเวเตอะ , ไล๊ค แดท โอลด์ articulator)
Sail upon ocean just like Mr. Twain
(เซล อุพอน โอ๊เชี่ยน จั๊สท ไล๊ค มีซเทอะ ทเวน)
Never look back, this is my plan
(เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค , ดิส ซิส มาย แพลน)
Run my pony in the sand
(รัน มาย โพนิ อิน เดอะ แซนด์)
Somewhere, somewhere
(ซัมแวร์ , ซัมแวร์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Take another road to a hiding place
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด ทู อะ ไฮดอิง เพลส)
Disappear without a trace
(ดิสแอ๊พเพียร์ วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
Take another road in another time
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
On another road in another time
(ออน อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
Like a novel from the five and dime
(ไล๊ค เก โน๊เฝล ฟรอม เดอะ ไฟฝ แอนด์ ไดม)
Take another road another time
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โร้ด อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)

Leave my cares behind
(ลี๊ฝ มาย แคร์ บีฮายน์)
Take my own seet time
(เท้ค มาย โอว์น ซีตทฺ ไทม์)
Ocean’s on my mind
(โอ๊เชี่ยน ออน มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Another Road คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น