เนื้อเพลง They Dance Alone (Cueca Solo) คำอ่านไทย Sting

Why are there women here dancing on their own?
(วาย อาร์ แดร์ วีมเอิน เฮียร แด็นซิง ออน แดร์ โอว์น)
Why is there this sadness in their eyes?
(วาย อีส แดร์ ดิส แซดเน็ซ ซิน แดร์ อาย)
Why are the soldiers here
(วาย อาร์ เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ เฮียร)
Their faces fixed like stone?
(แดร์ เฟซ ฟิกซ์ ไล๊ค สโทน)
I can’t see what it is that they dispise
(ไอ แค็นท ซี ว๊อท ดิธ อีส แดท เด dispise)
They’re dancing with the missing
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ มีซซิง)
They’re dancing with the dead
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ เด้ด)
They dance with the invisible ones
(เด แด๊นซ์ วิธ ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล วัน)
Their anguish is unsaid
(แดร์ แองกวิฌ อีส อันเซด)
They’re dancing with their fathers
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฟ๊าเท่อร)
They’re dancing with their sons
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ซัน)
They’re dancing with their husbands
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฮั๊สแบนด์)
They dance alone They dance alone
(เด แด๊นซ์ อะโลน เด แด๊นซ์ อะโลน)

It’s the only form of protest they’re allowed
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ฟอร์ม อ็อฝ โพร๊เทสท เดรว อะลาว)
I’ve seen their silent faces scream so loud
(แอฝ ซีน แดร์ ไซ๊เล่นท เฟซ สครีม โซ เลาด)
If they were to speak these words they’d go missing too
(อิ๊ฟ เด เวอ ทู สพี๊ค ฑิส เวิร์ด เดยฺ โก มีซซิง ทู)
Another woman on a torture table what else can they do
(อะน๊าเทร่อร์ วู๊แม่น ออน อะ ท๊อเจ้อร เท๊เบิ้ล ว๊อท เอ๊ลส แคน เด ดู)
They’re dancing with the missing
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ มีซซิง)
They’re dancing with the dead
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ เด้ด)
They dance with the invisible ones
(เด แด๊นซ์ วิธ ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล วัน)
Their anguish is unsaid
(แดร์ แองกวิฌ อีส อันเซด)
They’re dancing with their fathers
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฟ๊าเท่อร)
They’re dancing with their sons
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ซัน)
They’re dancing with their husbands
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฮั๊สแบนด์)
They dance alone They dance alone
(เด แด๊นซ์ อะโลน เด แด๊นซ์ อะโลน)

One day we’ll dance on their graves
(วัน เดย์ เวลล แด๊นซ์ ออน แดร์ เกรฝ)
One day we’ll sing our freedom
(วัน เดย์ เวลล ซิง เอ๊า ฟรีดัม)
One day we’ll laugh in our joy
(วัน เดย์ เวลล ล๊าฟ อิน เอ๊า จอย)
And we’ll dance
(แอนด์ เวลล แด๊นซ์)
One day we’ll dance on their graves
(วัน เดย์ เวลล แด๊นซ์ ออน แดร์ เกรฝ)
One day we’ll sing our freedom
(วัน เดย์ เวลล ซิง เอ๊า ฟรีดัม)
One day we’ll laugh in our joy
(วัน เดย์ เวลล ล๊าฟ อิน เอ๊า จอย)
And we’ll dance
(แอนด์ เวลล แด๊นซ์)

Ellas danzan con los desaparecidos
(เอลลา danzan ค็อน โรซ desaparecidos)
Ellas danzan con los muertos
(เอลลา danzan ค็อน โรซ muertos)
Ellas danzan con amores invisibles
(เอลลา danzan ค็อน เอมมอร์ อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
Ellas danzan con silenciosa angustia
(เอลลา danzan ค็อน silenciosa angustia)
Danzan con sus pardres
(Danzan ค็อน sus pardres)
Danzan con sus hijos
(Danzan ค็อน sus hijos)
Danzan con sus esposos
(Danzan ค็อน sus esposos)
Ellas danzan solas
(เอลลา danzan โซละ)
Danzan solas
(Danzan โซละ)

Hey Mr. Pinochet
(เฮ มีซเทอะ Pinochet)
You’ve sown a bitter crop
(ยู๊ฟ โซน อะ บิ๊ทเท่อร์ ครอพ)
It’s foreign money that supports you
(อิทซ ฟอร์เรน มั๊นนี่ แดท ซั๊พผอร์ท ยู)
One day the money’s going to stop
(วัน เดย์ เดอะ มั๊นนี่ โกอิ้ง ทู สท๊อพ)
No wages for your torturers
(โน เว้จ ฟอร์ ยุร torturers)
No budget for your guns
(โน บั๊ดเจ๊ท ฟอร์ ยุร กัน)
Can you think of your own mother
(แคน ยู ทริ๊งค อ็อฝ ยุร โอว์น ม๊าเธ่อร์)
Dancin’ with her invisible son
(แดนซิน วิธ เฮอ อินฝิ๊ซิเบิ้ล ซัน)
They’re dancing with the missing
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ มีซซิง)
They’re dancing with the dead
(เดรว แด็นซิง วิธ เดอะ เด้ด)
They dance with the invisible ones
(เด แด๊นซ์ วิธ ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล วัน)
They’re anguish is unsaid
(เดรว แองกวิฌ อีส อันเซด)
They’re dancing with their fathers
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฟ๊าเท่อร)
They’re dancing with their sons
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ซัน)
They’re dancing with their husbands
(เดรว แด็นซิง วิธ แดร์ ฮั๊สแบนด์)
They dance alone
(เด แด๊นซ์ อะโลน)
They dance alone
(เด แด๊นซ์ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They Dance Alone (Cueca Solo) คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น