เนื้อเพลง Somebody Stand By Me คำอ่านไทย Faith Hill

It’s Quiet Here Tonight
(อิทซ ไคว๊เอ้ท เฮียร ทูไน๊ท)
There’s A Light Burning Far Away
(แดร์ ซา ไล๊ท เบรินนิง ฟาร์ อะเวย์)
It Burns In My Heart
(อิท เบิร์น ซิน มาย ฮาร์ท)
In The Rain In The Dark
(อิน เดอะ เรน อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Well This Girl’s Gonna Have Her Day
(เวลล ดิส เกิร์ล กอนนะ แฮ็ฝ เฮอ เดย์)
I’ve Been This Alone For So Long
(แอฝ บีน ดิส อะโลน ฟอร์ โซ ลอง)
I’m Beginning To Wonde Why
(แอม บีกีนนิง ทู Wonde วาย)
I Stand In One Place
(ไอ สแทนด์ อิน วัน เพลส)
Different Name Different Face
(ดีฟเฟอะเร็นท เนม ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
Butno One’s Gonna See Me
(Butno วัน กอนนะ ซี มี)
Break Down And Cry
(เบร๊ค เดาน แอนด์ คราย)
Chrous
(คอรัส)
Won’t Somebody Stand My Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ มาย มี)
Stand By Me Just One Time
(สแทนด์ บาย มี จั๊สท วัน ไทม์)
Won’t Somebody Stand By Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ บาย มี)
Stand By Me Just One Time
(สแทนด์ บาย มี จั๊สท วัน ไทม์)
Lord I Don’t Understand
(หลอร์ด ดาย ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s Slipping Through These Hands
(ว๊อท สลิพปิง ทรู ฑิส แฮนด์)
You’d Think By Now I’d Know
(ยูต ทริ๊งค บาย นาว อาย โนว์)
When To Let Go
(เว็น ทู เล็ท โก)
Here I Am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Won’t Somebody Stand Stand By Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ สแทนด์ บาย มี)
I’m Not Bending Tonight
(แอม น็อท แบนดิง ทูไน๊ท)
But I’m Twisted And Turned
(บั๊ท แอม ทวิสท แอนด์ เทิร์น)
And Broken Down
(แอนด์ บโรเค็น เดาน)
I’m Starting To Know The Sound
(แอม ซทาททิง ทู โนว์ เดอะ ซาวน์ด)
Of Nothing And No One And Yet Everything
(อ็อฝ นัธอิง แอนด์ โน วัน แอนด์ เย๊ท เอ๊วี่ติง)
Well If God’s Here Tonight
(เวลล อิ๊ฟ ก๊อด เฮียร ทูไน๊ท)
Are You Here Tonight
(อาร์ ยู เฮียร ทูไน๊ท)
Maybe You Could Grab Me Up
(เมบี ยู เคิด แกร๊บ มี อั๊พ)
Lord Stand Me On My Feet
(หลอร์ด สแทนด์ มี ออน มาย ฟีท)
Give Me Strength And Set Me Free
(กี๊ฝ มี ซทเร็งธ แอนด์ เซ็ท มี ฟรี)
’cause I’m Not Giving In
(ค๊อส แอม น็อท กีฝวิง อิน)
Untill I’ve Had Enough
(อันธิล แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
Repeat Chrous
(รีพี๊ท คอรัส)
Oh I Don’t Understand
(โอ ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s Slipping Trough These Hands
(ว๊อท สลิพปิง ทร็อฟ ฑิส แฮนด์)
You’d Think By Now I’d Know
(ยูต ทริ๊งค บาย นาว อาย โนว์)
When To Let Go
(เว็น ทู เล็ท โก)
So Here I Am
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม)
And I’m Trowing Down My One Last Hope
(แอนด์ แอม Trowings เดาน มาย วัน ล๊าสท โฮพ)
Here I Am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Won’t Someboby Stand Stand By Me
(ว็อนท Someboby สแทนด์ สแทนด์ บาย มี)
Stand By Me Stand By Me Just One More Time
(สแทนด์ บาย มี สแทนด์ บาย มี จั๊สท วัน โม ไทม์)
Won’t Somebody Stand By Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ บาย มี)
Just One Time
(จั๊สท วัน ไทม์)
I Don’t Understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s Slipping Through These Hands
(ว๊อท สลิพปิง ทรู ฑิส แฮนด์)
You’d Think By Now I’d Know
(ยูต ทริ๊งค บาย นาว อาย โนว์)
When To Let Go
(เว็น ทู เล็ท โก)
Here I Am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
And I’m Throwing Down My One Last Hope
(แอนด์ แอม โตววิง เดาน มาย วัน ล๊าสท โฮพ)
Won’t Somebody Stand By Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ บาย มี)
Just One Time
(จั๊สท วัน ไทม์)
Won’t Somebody Stand By Me
(ว็อนท ซัมบอดี้ สแทนด์ บาย มี)
Just One Time
(จั๊สท วัน ไทม์)
I Don’t Understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s Slipping Through These Hands
(ว๊อท สลิพปิง ทรู ฑิส แฮนด์)
You’d Think By Now I’d Know
(ยูต ทริ๊งค บาย นาว อาย โนว์)
When To Let Go
(เว็น ทู เล็ท โก)
Here I Am
(เฮียร ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody Stand By Me คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น