เนื้อเพลง They Don’t Give A F*ck About Us คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

Y’all ain’t never just tripped and pictured
(ยอล เอน เน๊เฝ่อร์ จั๊สท ทริพชฺ แอนด์ พิ๊คเจ้อร์)
And just looked at the whole situation
(แอนด์ จั๊สท ลุ๊ค แอ็ท เดอะ โฮล ซิ๊ทูเอชั่น)
Cause once u look at it
(ค๊อส วั๊นซ ยู ลุ๊ค แกท อิท)
You know
(ยู โนว์)
[really do]
([ ริแอ็ลลิ ดู ])

They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

Thuggin’ till the day I die
(ตั๊กกิน ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
And when I start to rise
(แอนด์ เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ไร๊ส)
A hero in their children’s eyes
(อะ ฮีโร่ อิน แดร์ ชีลดเร็น อาย)
Now they give a f*ck about us
(นาว เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Some say n*ggaz is hard headed cause we love to trick
(ซัม เซย์ เอ็น *ggaz อีส ฮาร์ด เฮด ค๊อส วี ลัฝ ทู ทริ๊ค)
Equipped with game so we bang wit this thuggish sh*t
(อิควีพท วิธ เกม โซ วี แบง วิท ดิส ตักกริด ฌะ *ที)
I see you trying to hide
(ไอ ซี ยู ทไรอิง ทู ไฮด์)
Hoping that nobody don’t notice
(โฮพปิง แดท โนบอดี้ ด้อนท์ โน๊ทิซ)
You must always remember you still a member of the hopeless
(ยู มัสท์ ออลเว รีเม๊มเบ่อร์ ยู สทิลล อะ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮพเล็ซ)
See ya black like me
(ซี ยา แบล๊ค ไล๊ค มี)
So you snap like me
(โซ ยู ซแน็พ ไล๊ค มี)
When these devils try to plot
(เว็น ฑิส เด๊ฝิ้ล ธราย ทู พล๊อท)
Trap our young black seeds
(แถร๊บ เอ๊า ยัง แบล๊ค ซีด)
Look it
(ลุ๊ค อิท)
Cops are just as crooked as the n*ggas they chasin’
(ค็อพ แซร์ จั๊สท แอส ครุค แอส เดอะ เอ็น *ggas เด เช๊ซิน)
Lookin’ for role models
(ลุคกิน ฟอร์ โรล โม๊เด็ล)
Our father figures is bases
(เอ๊า ฟ๊าเท่อร ฟิ๊กเก้อร ซิส เบส)
Some say they expect Illuminati take my body to sleep
(ซัม เซย์ เด เอ็กซเพ็คท Illuminati เท้ค มาย บ๊อดี้ ทู สลี๊พ)
N*ggas at the party with they shotties
(เอ็น *ggas แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ วิธ เด shotties)
Just as rowdy as me
(จั๊สท แอส เราดิ แอส มี)
Before I flee computer chips
(บีฟอร์ ไอ ฟลี ค็อมพยูทเออะ ชิพ)
I gotta deal wit brothas flippin
(ไอ กอททะ ดีล วิท บอตดา ฟริพพิน)
I don’t see no devils bleedin’
(ไอ ด้อนท์ ซี โน เด๊ฝิ้ล บลีดิน)
Only black blood drippin
(โอ๊นลี่ แบล๊ค บลัด ดริพปิน)
We can change
(วี แคน เช้งจํ)
Whatcha now say?
(วอทชา นาว เซย์)
I’m watchin n*ggaz work their lives out without pay [huh]
(แอม วันชิน เอ็น *ggaz เวิ๊ร์ค แดร์ ไล้ฝ เอ๊าท วิธเอ๊าท เพย์ [ ฮู ])
Whatever it takes to switch places wit the bustas on top
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค ทู สวิทช์ เพลส วิท เดอะ บัสตร้า ออน ท๊อพ)
I’m bustin’ shots make the world stop
(แอม บัสติน ฌ็อท เม้ค เดอะ เวิลด สท๊อพ)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

And if I choose to ride
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู ไรด์)
Thuggin’ till the day I die
(ตั๊กกิน ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
[Nobody]
([ โนบอดี้ ])
Cause they don’t give a f*ck about us
(ค๊อส เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
But when I start to rise
(บั๊ท เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ไร๊ส)
A hero in they children’s eyes
(อะ ฮีโร่ อิน เด ชีลดเร็น อาย)
Now they give a f*ck about us
(นาว เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
And if I choose to ride
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู ไรด์)
Thuggin’ till the day I die
(ตั๊กกิน ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
Nobody gives a f*ck about us
(โนบอดี้ กี๊ฝ ซา เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
But when I start to rise
(บั๊ท เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ไร๊ส)
A hero in they children’s eyes
(อะ ฮีโร่ อิน เด ชีลดเร็น อาย)
Now they give a f*ck about us
(นาว เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[EDI]
([ EDI ])

It’s the morning after and now all the laughter is gone
(อิทซ เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอ๊ฟเท่อร แอนด์ นาว ออล เดอะ ลาฟเทอะ อีส กอน)
Time to reflect on what you did cause they saying you wrong
(ไทม์ ทู รีเฟล็คท ออน ว๊อท ยู ดิด ค๊อส เด เซอิง ยู รอง)
I’m sure you had your reasons dawg
(แอม ชัวร์ ยู แฮ็ด ยุร รี๊ซั่น ดาว)
I don’t doubt you
(ไอ ด้อนท์ เดาท ยู)
See the simple fact of the matter is they don’t give a f*ck about you
(ซี เดอะ ซิ๊มเพิ่ล แฟคท อ็อฝ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อีส เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยู)
Or them five mouths you forced to feed [uh-huh]
(ออ เด็ม ไฟฝ เม๊าธ ยู ฟอร์ซ ทู ฟี [ อา ฮู ])
No including yourself
(โน อินคลูดอิง ยุรเซลฟ)
All you want is what they perceiving as greed
(ออล ยู ว้อนท อีส ว๊อท เด perceivings แอส กรี๊ด)
So as you loaded up that mack and continue to buck em
(โซ แอส ยู โหลด อั๊พ แดท แมกคฺ แอนด์ คอนทิ๊นิว ทู บั๊ค เอ็ม)
I was on paper
(ไอ วอส ออน เพ๊เพ่อร์)
Thinking they don’t give a f*ck about us
(ติ้งกิง เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

I’m seeing it clearer
(แอม ซีอิง อิท เคียเลอ)
Hating the picture in the mirror
(เฮดติง เดอะ พิ๊คเจ้อร์ อิน เดอะ มิเร่อร์)
They claim we inferior
(เด เคลม วี อินฟี๊เรีย)
So why the f*ck these devils fear ya?
(โซ วาย เดอะ เอฟ *ck ฑิส เด๊ฝิ้ล เฟียร์ ยา)
I’m watching my nation die genocide the cause
(แอม วัทชิง มาย เน๊ชั่น ดาย เจนโอะไซด เดอะ ค๊อส)
Expect a blood bath
(เอ็กซเพ็คท ดา บลัด บ๊าทร)
The aftermath is y’alls
(ดิ แอฟเตอร์แมท อีส ยอล)
I told ya last album, we need help cause we dying
(ไอ โทลด ยา ล๊าสท อั๊ลบั้ม , วี นี๊ด เฮ้ลพ ค๊อส วี ไดอิง)
Give us a chance, help us advance cause we trying
(กี๊ฝ อัซ ซา แช้นซํ , เฮ้ลพ อัซ แอดฝ๊านซ ค๊อส วี ทไรอิง)
Ignore my whole plea, watching us in disgust
(อิกโน มาย โฮล พลี , วัทชิง อัซ ซิน ดิสกั๊สท)
And then they beg when my guns bust
(แอนด์ เด็น เด เบ๊ก เว็น มาย กัน บัซท)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

And if I choose to ride
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู ไรด์)
Thuggin’ till the day I die
(ตั๊กกิน ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
Nobody gives a f*ck about us
(โนบอดี้ กี๊ฝ ซา เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
But when I start to rise
(บั๊ท เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ไร๊ส)
A hero in they children’s eyes
(อะ ฮีโร่ อิน เด ชีลดเร็น อาย)
Now they give a f*ck about us
(นาว เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

[Kastro]
([ แคสโต ])

Now all my homies got love for me
(นาว ออล มาย โฮมี ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
Down to catch a slug for me
(เดาน ทู แค็ทช อะ ซลัก ฟอร์ มี)
Guaranteed to bleed deeply
(แกแรนที ทู บลีด ดีพลิ)
Now that’s love
(นาว แด้ท ลัฝ)
Sh*t
(ฌะ *ที)
Nobody else could give a f*ck
(โนบอดี้ เอ๊ลส เคิด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
If I’m tore down, from the floor down
(อิ๊ฟ แอม โท เดาน , ฟรอม เดอะ ฟลอร์ เดาน)
Six-feet deep in the cut
(ซิกซ์ ฟีท ดี๊พ อิน เดอะ คัท)
What the f*ck done went wrong
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ดัน เว็นท รอง)
How long will I be mourned?
(ฮาว ลอง วิล ไอ บี โมน)
When I’m gone, same song
(เว็น แอม กอน , เซม ซ็อง)
Ain’t gave a f*ck all along
(เอน เกฝ อะ เอฟ *ck ออล อะลอง)
And who am I to blame em?
(แอนด์ ฮู แอ็ม ไอ ทู เบลม เอ็ม)
Just do or die through the rainin’
(จั๊สท ดู ออ ดาย ทรู เดอะ เรนนิน)
Since they don’t give a f*ck
(ซิ๊นซ เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
I don’t
(ไอ ด้อนท์)
Feel what I’m saying?
(ฟีล ว๊อท แอม เซอิง)

[Kadafi]
([ Kadafi ])

Now thug n*ggaz die but multiply in doubles
(นาว ธัก เอ็น *ggaz ดาย บั๊ท มั๊ลทิพลาย อิน ดั๊บเบิ้ล)
Wrapped in plastic
(แร็พท อิน พแลซทิค)
Or closed casket for our troubles
(ออ โคลส แคซเค็ท ฟอร์ เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล)
Pressed in times
(เพรส อิน ไทม์)
We busted like bubbles
(วี บัซท ไล๊ค บั๊บเบิ้ล)
With the police
(วิธ เดอะ โพลิ๊ซ)
This nation’s peace sent here to run you
(ดิส เน๊ชั่น พี๊ซ เซ็นท เฮียร ทู รัน ยู)
Now look at what this crooked world has come to
(นาว ลุ๊ค แกท ว๊อท ดิส ครุค เวิลด แฮ็ส คัม ทู)
I grew up on the other side of perfect, a life of hurtin’
(ไอ กรู อั๊พ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เพ๊อร์เฟ็คท , อะ ไล๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ดิน)
Man I still hustle, so I’m dyin certain
(แมน นาย สทิลล เฮสเซล , โซ แอม ดายอิน เซ๊อร์เท่น)
So I spent your time in poor and working
(โซ ไอ ซเพ็นท ยุร ไทม์ อิน พัวร์ แอนด์ เวิคกิง)
I see no reason
(ไอ ซี โน รี๊ซั่น)
So I stay ballin’ season to season
(โซ ไอ สเทย์ บอลลิน ซี๊ซั่น ทู ซี๊ซั่น)
Why you stuck thinking that they give a f*ck?
(วาย ยู ซทัค ติ้งกิง แดท เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

[Napolean]
([ Napolean ])

You tell me my world is in peace, but n*gga your lying
(ยู เทลล มี มาย เวิลด อีส ซิน พี๊ซ , บั๊ท เอ็น *gga ยุร ลายยิง)
Cause half of my n*ggas, long gone, buried in the dirt just for trying
(ค๊อส ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย เอ็น *ggas , ลอง กอน , เบ๊อรี่ อิน เดอะ เดิร์ท จั๊สท ฟอร์ ทไรอิง)
Sometimes I think my block is dying
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค มาย บล๊อค อีส ไดอิง)
And that it’s awful
(แอนด์ แดท อิทซ ออฟุล)
To wake up to another day, sh*t ain’t change that all fool
(ทู เว้ค อั๊พ ทู อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , ฌะ *ที เอน เช้งจํ แดท ดอร์ ฟูล)
I wake up sweatin, dreamin, coughin
(ไอ เว้ค อั๊พ สเวเดน , ดรีมมิน , coughin)
Seein’ me upside down backwards head twisted
(ซีอิน มี อัพไซต์ เดาน แบคเวิด เฮด ทวิสท)
While I’m layin in the coffin
(ไวล์ แอม เลย์อิน อิน เดอะ ค๊อฟฟิน)
The sh*t comes around so often
(เดอะ ฌะ *ที คัม อะราวนฺดฺ โซ อ๊อฟเฟ่น)
So tell me something
(โซ เทลล มี ซัมติง)
Before I take it out on the world, and get to dumpin’
(บีฟอร์ ไอ เท้ค อิท เอ๊าท ออน เดอะ เวิลด , แอนด์ เก็ท ทู dumpin)
N*gga I been so through pain go through the struggle
(เอ็น *gga ไอ บีน โซ ทรู เพน โก ทรู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Doin the same thing you did at my age and that’s hustlin
(โดย เดอะ เซม ทริง ยู ดิด แอ็ท มาย เอจ แอนด์ แด้ท ฮัสลิน)
On the edge of straight bustin’
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ สเทร๊ท บัสติน)
Well since you don’t give a f*ck
(เวลล ซิ๊นซ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
I be frontin
(ไอ บี ฟ้อนดิน)
And I’ma drink my Hennessey like it ain’t nothin
(แอนด์ แอมอา ดริ๊งค มาย เฮนเนสซี ไล๊ค อิท เอน นอทติน)

[Outro x2]
([ เอ๊าโต x2 ])

Now if I choose to ride, thuggin’ till the day I die
(นาว อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู ไรด์ , ตั๊กกิน ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
While I’m kickin rhymes, getting to their children’s minds
(ไวล์ แอม คิคคิน ไรม , เกดดดิ้ง ทู แดร์ ชีลดเร็น ไมนด์)
Now they give a f*ck about us
(นาว เด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

They wanna see us die, they kick us every time we try
(เด วอนนา ซี อัซ ดาย , เด คิ๊ค อัซ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี ธราย)
They don’t give a f*ck about us
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)
So while I’m getting high, I’m watching as the world goes by
(โซ ไวล์ แอม เกดดดิ้ง ไฮฮ , แอม วัทชิง แอส เดอะ เวิลด โกซ บาย)
Cause they don’t give a f*ck about us
(ค๊อส เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They Don’t Give A F*ck About Us คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น