เนื้อเพลง Why Can’t I Wake up with You คำอ่านไทย Take That

Can’t decide if I should read or think
(แค็นท ดีไซด์ อิ๊ฟ ฟาย เชิด รี๊ด ออ ทริ๊งค)
I’ll keep an open mind, till the day sets in
(อิลล คี๊พ แอน โอ๊เพ่น ไมนด์ , ทิลล์ เดอะ เดย์ เซ็ท ซิน)
Hear you call me, I’m so willing to call back
(เฮียร ยู คอลลํ มี , แอม โซ วีลลิง ทู คอลลํ แบ็ค)
Hear you thinking, hope you hear me thinking too
(เฮียร ยู ติ้งกิง , โฮพ ยู เฮียร มี ติ้งกิง ทู)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
Why can’t I wake up with you
(วาย แค็นท ไอ เว้ค อั๊พ วิธ ยู)
S you’re there when I open my eyes
(เอส ยัวร์ แดร์ เว็น นาย โอ๊เพ่น มาย อาย)
Baby why can’t I wake up with you
(เบ๊บี้ วาย แค็นท ไอ เว้ค อั๊พ วิธ ยู)
You’re my life
(ยัวร์ มาย ไล๊ฟ)

I feel alive, so I’ll just begin
(ไอ ฟีล อะไล๊ฝ , โซ อิลล จั๊สท บีกิน)
Te rest my mind, before you ring me
(Te เรสท มาย ไมนด์ , บีฟอร์ ยู ริง มี)
Hear you thinking, hope you hear me thinking too
(เฮียร ยู ติ้งกิง , โฮพ ยู เฮียร มี ติ้งกิง ทู)

CHORUS
(ค๊อรัส)

So good to be near you, so dark when you walk from my side
(โซ กู๊ด ทู บี เนียร์ ยู , โซ ด๊าร์ค เว็น ยู ว๊อล์ค ฟรอม มาย ไซด์)
Baby why can’t I wake up with you, you’re my life, you’re my life
(เบ๊บี้ วาย แค็นท ไอ เว้ค อั๊พ วิธ ยู , ยัวร์ มาย ไล๊ฟ , ยัวร์ มาย ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Can’t I Wake up with You คำอ่านไทย Take That

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น