เนื้อเพลง If the Lord Wasn’t Walking by My Side คำอ่านไทย Elvis Presley

I don’t know just what I’d do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ว๊อท อาย ดู)
If the Lord wasn’t walking by my side
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์)
When I was drifting [when I was drifting on the sea of a despair]
(เว็น นาย วอส ดริฟทิง [ เว็น นาย วอส ดริฟทิง ออน เดอะ ซี อ็อฝ อะ ดิซแพ ])
and I was wandering [I was wandering if Jehovah’s up there]
(แอนด์ ดาย วอส วอนเดอะริง [ ไอ วอส วอนเดอะริง อิ๊ฟ จิโฮฝะ อั๊พ แดร์ ])
When Jesus found me,[Jesus found me in my sinful life]
(เว็น จีสัซ เฟานด มี , [ จีสัซ เฟานด มี อิน มาย ซีนฟุล ไล๊ฟ ])
he heard me praying [he heard me praying on my knees at night]
(ฮี เฮิด มี เพลยอิง [ ฮี เฮิด มี เพลยอิง ออน มาย นี แอ็ท ไน๊ท ])
Now I’m singing [Now I’m singing this happy song]
(นาว แอม ซิงกิง [ นาว แอม ซิงกิง ดิส แฮ๊พพี่ ซ็อง ])
because I’m happy [because I’m happy as I go along]
(บิคอส แอม แฮ๊พพี่ [ บิคอส แอม แฮ๊พพี่ แอส ซาย โก อะลอง ])
And I don’t know [I don’t know] just what I’d do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ [ ไอ ด้อนท์ โนว์ ] จั๊สท ว๊อท อาย ดู)
If the Lord wasn’t walking by my side
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์)
What would I do, [What would I do when a tear fills my eyes]
(ว๊อท เวิด ดาย ดู , [ ว๊อท เวิด ดาย ดู เว็น อะ เทียร์ ฟิลล มาย อาย ])
what would I do [What would I do when it’s my time to die]
(ว๊อท เวิด ดาย ดู [ ว๊อท เวิด ดาย ดู เว็น อิทซ มาย ไทม์ ทู ดาย ])
Well I’d be lonely, discouraged
(เวลล อาย บี โลนลิ , ดิสค๊อเหรจ)
Burdened on the way
(เบ๊อรํเด้น ออน เดอะ เวย์)
If the Lord wasn’t walking by my side every day
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

I’d be so friendless [I’d be friendless all alone and blue]
(อาย บี โซ ฟเรนดเล็ซ [ อาย บี ฟเรนดเล็ซ ซอร์ อะโลน แอนด์ บลู ])
and I’d be helpless [I’d be helpless, wouldn’t know what to do]
(แอนด์ อาย บี เฮลพเล็ซ [ อาย บี เฮลพเล็ซ , วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู ])
And I don’t know [I don’t know] just what I’d do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ [ ไอ ด้อนท์ โนว์ ] จั๊สท ว๊อท อาย ดู)
If the Lord wasn’t walking by my side
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์)

[What would I do] What would I do when the tears fill my eyes
([ ว๊อท เวิด ดาย ดู ] ว๊อท เวิด ดาย ดู เว็น เดอะ เทียร์ ฟิลล มาย อาย)
[What would I do] What would I do when it’s my time to die
([ ว๊อท เวิด ดาย ดู ] ว๊อท เวิด ดาย ดู เว็น อิทซ มาย ไทม์ ทู ดาย)
[I’d be lonely, discouraged, burdened on the way]
([ อาย บี โลนลิ , ดิสค๊อเหรจ , เบ๊อรํเด้น ออน เดอะ เวย์ ])
If the Lord wasn’t walking by my side every day
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

I’d be so friendless, [I’d be friendless all alone and blue]
(อาย บี โซ ฟเรนดเล็ซ , [ อาย บี ฟเรนดเล็ซ ซอร์ อะโลน แอนด์ บลู ])
I’d be so helpless [I’d be helpless, wouldn’t know what to do]
(อาย บี โซ เฮลพเล็ซ [ อาย บี เฮลพเล็ซ , วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู ])
And I don’t know [I don’t know] just what I’d do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ [ ไอ ด้อนท์ โนว์ ] จั๊สท ว๊อท อาย ดู)
If the Lord wasn’t walking by my side every day
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

If the Lord [wasn’t walking] wasn’t walking by my side
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด [ วอสซึ้น วอคกิง ] วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์)
[wasn’t walking by my side]
([ วอสซึ้น วอคกิง บาย มาย ไซด์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If the Lord Wasn’t Walking by My Side คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น