เนื้อเพลง Innocence Maintained คำอ่านไทย Jewel

ophelia drowned in the water / crushed by her own weight / hitler loved little blue-eyed boys / and it drove him to hate / birds always grow silent before the night descends / ’cause nature has a funny way of breaking what does not bend
(ophelia ดราวน อิน เดอะ ว๊อเท่อร / ครัช บาย เฮอ โอว์น เว๊ท / ฮิตเลอร์ ลัฝ ลิ๊ทเทิ่ล บลู อาย บอย / แอนด์ ดิท ดโรฝ ฮิม ทู เฮท / เบิร์ด ออลเว โกรว์ ไซ๊เล่นท บีฟอร์ เดอะ ไน๊ท ดีเซ้นดํ / ค๊อส เน๊เจ้อร์ แฮ็ส ซา ฟันนิ เวย์ อ็อฝ บเรคคิง ว๊อท โด น็อท เบ็นด)

a hero’s torso built of steel and novocain / his heart a bitter beat inside a bloodless frame / there was a hole inside his soul a manicure could not fill / so he found himself a whore to love / while daisies choked in the window sill
(อะ ฮีโร่ ทอโซ บิลท อ็อฝ สทีล แอนด์ โนโฝะเคน / ฮิส ฮาร์ท ดา บิ๊ทเท่อร์ บีท อิ๊นไซด์ อะ บลัดเล็ซ เฟรม / แดร์ วอส ซา โฮล อิ๊นไซด์ ฮิส โซล อะ แมนอิคยูร เคิด น็อท ฟิลล / โซ ฮี เฟานด ฮิมเซลฟ อะ โฮ ทู ลัฝ / ไวล์ เดซซีสฺ โชค อิน เดอะ วิ๊นโด้ว ซิล)

we’ve made houses for hatred / it’s time we made a place / where people’s souls may be seen and made safe / be careful with each other / these fragile flames / for innocence can’t be lost / it just needs to be maintained
(หวีบ เมด เฮ้าส ฟอร์ เฮทเร็ด / อิทซ ไทม์ วี เมด อะ เพลส / แวร์ พี๊เพิ่ล โซล เมย์ บี ซีน แอนด์ เมด เซฟ / บี แค๊ร์ฟูล วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ / ฑิส แฟร๊กไจล์ เฟลม / ฟอร์ อีนโนะเซ็นซ แค็นท บี ล็อซท / อิท จั๊สท นี๊ด ทู บี เมนเทน)

a small town in ohio / two boys are filled with violence / and darkness spreads its legs for hate and ignorance / we are given to a god to put our faith therein / but to be forgiven, we must first believe in sin
(อะ สมอลล์ ทาวน์ อิน โอฮายโอ้ / ทู บอย แซร์ ฟิลล วิธ ไฝโอะเล็นซ / แอนด์ ดาคเน็ซ สเพร๊ด อิทซ เล้ก ฟอร์ เฮท แอนด์ อีกโนะแร็นซ / วี อาร์ กีฝเอ็น ทู อะ ก๊อด ทู พุท เอ๊า เฟท therein / บั๊ท ทู บี เฟาะกีฝเอ็น , วี มัสท์ เฟิร์สท บีลี๊ฝ อิน ซิน)
we’ve made houses for hatred / it’s time we made a place / where people’s souls may be seen and made safe / be careful with each other / these fragile flames / for innocence can’t be lost / it just needs to be maintained
(หวีบ เมด เฮ้าส ฟอร์ เฮทเร็ด / อิทซ ไทม์ วี เมด อะ เพลส / แวร์ พี๊เพิ่ล โซล เมย์ บี ซีน แอนด์ เมด เซฟ / บี แค๊ร์ฟูล วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ / ฑิส แฟร๊กไจล์ เฟลม / ฟอร์ อีนโนะเซ็นซ แค็นท บี ล็อซท / อิท จั๊สท นี๊ด ทู บี เมนเทน)

i want to live bravely and love without fear / i want always to feel the wings of grace near / we all will be christed when we hear ourselves say / we are that to which we pray
(ไอ ว้อนท ทู ไล้ฝ บเรฝลิ แอนด์ ลัฝ วิธเอ๊าท เฟียร์ / ไอ ว้อนท ออลเว ทู ฟีล เดอะ วิง อ็อฝ เกร๊ซ เนียร์ / วี ออล วิล บี คไรซท เว็น วี เฮียร เอารเซลฝส เซย์ / วี อาร์ แดท ทู วิช วี เพรย์)

we’ve made houses for hatred / it’s time we made a place / where people’s souls may be seen and made safe / be careful with each other / these fragile flames / we’ve built houses for hatred / it’s time we made a place / where people’s souls may be seen and made safe
(หวีบ เมด เฮ้าส ฟอร์ เฮทเร็ด / อิทซ ไทม์ วี เมด อะ เพลส / แวร์ พี๊เพิ่ล โซล เมย์ บี ซีน แอนด์ เมด เซฟ / บี แค๊ร์ฟูล วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ / ฑิส แฟร๊กไจล์ เฟลม / หวีบ บิลท เฮ้าส ฟอร์ เฮทเร็ด / อิทซ ไทม์ วี เมด อะ เพลส / แวร์ พี๊เพิ่ล โซล เมย์ บี ซีน แอนด์ เมด เซฟ)

be careful with each other / these fragile flames / for innocence can’t be lost / it just needs to be maintained
(บี แค๊ร์ฟูล วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ / ฑิส แฟร๊กไจล์ เฟลม / ฟอร์ อีนโนะเซ็นซ แค็นท บี ล็อซท / อิท จั๊สท นี๊ด ทู บี เมนเทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocence Maintained คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น