เนื้อเพลง It Makes Me Ill คำอ่านไทย N’Sync

I Was Hanging With The Fellas
(ไอ วอส แฮงอิง วิธ เดอะ เฟลลา)
Saw You With Your New Boyfriend It Made Me Jealous
(ซอว์ ยู วิธ ยุร นิว บอยเฟรน ดิท เมด มี เจลอัซ)
I Was Hoping That I’d Never See You With Him
(ไอ วอส โฮพปิง แดท อาย เน๊เฝ่อร์ ซี ยู วิธ ฮิม)
But It’s All Good ’cause I’m Glad That I Met Him
(บั๊ท อิทซ ซอร์ กู๊ด ค๊อส แอม แกล๊ด แดท ไอ เม็ท ฮิม)
Heh
(เอฮ)
’cause Now I Know The Competition’s Very Slim To None
(ค๊อส นาว ไอ โนว์ เดอะ ค็อมพิทีฌอัน เฝ๊รี่ สลิม ทู นัน)
And I Can Tell By Looking That He’s Not The One
(แอนด์ ดาย แคน เทลล บาย ลุคอิง แดท อีส น็อท ดิ วัน)
He’s Not The Type You Said You Liked
(อีส น็อท เดอะ ไท๊พ ยู เซ็ด ยู ลิค)
His Style Is Wack Clothes Are Bad
(ฮิส สไทล์ อีส แวค คโลฑ แซร์ แบ้ด)
Come On Girl Let Him Go
(คัมมอน เกิร์ล เล็ท ฮิม โก)
I Want You Back
(ไอ ว้อนท ยู แบ็ค)

Call Me A Hater If You Want To
(คอลลํ มี อะ เฮเดอ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
But I Only Hate On Him ’cause I Want You
(บั๊ท ไอ โอ๊นลี่ เฮท ออน ฮิม ค๊อส ไอ ว้อนท ยู)
Say I’m Trippin’ If You Feel Like
(เซย์ แอม ทริพพิน อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค)
But You Without Me Ain’t Right
(บั๊ท ยู วิธเอ๊าท มี เอน ไร๊ท)
You Can Say I’m Crazy If You Want To
(ยู แคน เซย์ แอม คเรสิ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
That’s True I’m Crazy ’bout You
(แด้ท ทรู แอม คเรสิ เบาท ยู)
You Could Say I’m Breakin’ Down Inside
(ยู เคิด เซย์ แอม เบรกกิ้น เดาน อิ๊นไซด์)
’cause I Can’t See You With Another Guy
(ค๊อส ไอ แค็นท ซี ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ กาย)

It Makes Me Ill
(อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)
Oh It Makes Me Ill
(โอ อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)

Girl I Know That We Broke Up
(เกิร์ล ไอ โนว์ แดท วี บโรค อั๊พ)
But That Doesn’t Mean You Should Give The Cold Shoulder
(บั๊ท แดท ดัสอินท มีน ยู เชิด กี๊ฝ เดอะ โคลด์ โช๊ลเด้อร์)
’cause You Know That I Truly Do Adore Ya
(ค๊อส ยู โนว์ แดท ไอ ทรูลิ ดู อะโด ยา)
And That Other Guy Can’t Do Nothin’ For Ya
(แอนด์ แดท อ๊อเธ่อร์ กาย แค็นท ดู นอทติน ฟอร์ ยา)
Uh
(อา)
See
(ซี)
I Can Tell That You Don’t Really Love That Guy
(ไอ แคน เทลล แดท ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ แดท กาย)
But There’s No Need For You To Go And Waste Your Time
(บั๊ท แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ ยู ทู โก แอนด์ เวซท ยุร ไทม์)
I Think You Know I Love Ya More
(ไอ ทริ๊งค ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา โม)
Girl You Gotta Let Him Go
(เกิร์ล ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
I Want You So Just Give Him The Door
(ไอ ว้อนท ยู โซ จั๊สท กี๊ฝ ฮิม เดอะ ดอร์)

Call Me A Hater If You Want To
(คอลลํ มี อะ เฮเดอ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
But I Only Hate On Him ’cause I Want You
(บั๊ท ไอ โอ๊นลี่ เฮท ออน ฮิม ค๊อส ไอ ว้อนท ยู)
You Can Say I’m Trippin’ If You Feel Like
(ยู แคน เซย์ แอม ทริพพิน อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค)
But You Without Me Ain’t Right
(บั๊ท ยู วิธเอ๊าท มี เอน ไร๊ท)
You Can Say I’m Crazy If You Want To
(ยู แคน เซย์ แอม คเรสิ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
That’s True I’m Crazy ’bout You
(แด้ท ทรู แอม คเรสิ เบาท ยู)
You Could Say I’m Breakin’ Down Inside
(ยู เคิด เซย์ แอม เบรกกิ้น เดาน อิ๊นไซด์)
’cause I Can’t See You With Another Guy
(ค๊อส ไอ แค็นท ซี ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ กาย)

It Makes Me Ill
(อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)
Oh It Makes Me Ill
(โอ อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)

Ohhhhhhhh
(โอ้~)

It Makes Me Ill Cause You Used To Be My Girl
(อิท เม้ค มี อิลล ค๊อส ยู ยู๊ส ทู บี มาย เกิร์ล)
Used To Be My Girl
(ยู๊ส ทู บี มาย เกิร์ล)
Used To Be My Girl Yeahhh
(ยู๊ส ทู บี มาย เกิร์ล เย้)
It Makes Me Ill Cause You Used To Be My Girl
(อิท เม้ค มี อิลล ค๊อส ยู ยู๊ส ทู บี มาย เกิร์ล)
My Girl
(มาย เกิร์ล)
So Baby Come Back To Me
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)

It Makes Me Ill
(อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)
Oh It Makes Me Ill
(โอ อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)

Oh It Makes Me Ill
(โอ อิท เม้ค มี อิลล)
To See You Give
(ทู ซี ยู กี๊ฝ)
Love And Attention At His Will
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทเทนฌัน แอ็ท ฮิส วิล)
And You Can’t Imagine How It Makes Me Feel
(แอนด์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิท เม้ค มี ฟีล)
To See You With Him
(ทู ซี ยู วิธ ฮิม)

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

What We Done And Done It Again Messaaaaage Ohhhh
(ว๊อท วี ดัน แอนด์ ดัน อิท อะเกน Messaaaaage โอ้)
Laughter Of The Guys Aha Oh
(ลาฟเทอะ อ็อฝ เดอะ กาย อะฮา โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Makes Me Ill คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น