เนื้อเพลง Big Lie, Small World คำอ่านไทย Sting

I sat down and wrote this letter
(ไอ แซ็ท เดาน แอนด์ โรท ดิส เล็ทเท่อร์)
Telling you that I felt better
(เทลลิง ยู แดท ไอ เฟ็ลท เบ๊ทเท่อร์)
Since you’ve gone and I was free
(ซิ๊นซ ยู๊ฟ กอน แอนด์ ดาย วอส ฟรี)
I’m so happy
(แอม โซ แฮ๊พพี่)

I have so little time to spare now
(ไอ แฮ็ฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทู สแพร์ นาว)
I’m wanted almost everywhere now
(แอม ว้อนท อ๊อลโมสท เอวี่แวร์ นาว)
I make out like Casanova
(ไอ เม้ค เอ๊าท ไล๊ค คาซาโนฝา)
Friends are always coming over
(เฟรน แซร์ ออลเว คัมอิง โอ๊เฝ่อร)

I signed my name as if I meant it
(ไอ ซายน มาย เนม แอส อิ๊ฟ ฟาย เม็นท ดิธ)
And sealed it with a kiss and sent it
(แอนด์ ซีล ดิท วิธ อะ คิซ แซน เซ็นท ดิธ)
The letter headed through my mood
(เดอะ เล็ทเท่อร์ เฮด ทรู มาย มู้ด)
Happy in my solitude
(แฮ๊พพี่ อิน มาย ซอลอิทยูด)

But halfway home I changed my tune
(บั๊ท ฮอฟเวย์ โฮม ไอ เช้งจํ มาย จูน)
And when I saw my lonely room
(แอนด์ เว็น นาย ซอว์ มาย โลนลิ รูม)
The mirror caught my eye
(เดอะ มิเร่อร์ คอท มาย อาย)
When I sat down, I cried
(เว็น นาย แซ็ท เดาน , ไอ คราย)

Big lie, small world
(บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)
It was a big lie, small world
(อิท วอส ซา บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)

I had to intercept that letter
(ไอ แฮ็ด ทู อินเทอร์เส็พท แดท เล็ทเท่อร์)
Telling you that I was better
(เทลลิง ยู แดท ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์)
I raced to catch the postman’s van
(ไอ เร้ซ ทู แค็ทช เดอะ โพสต์แมน แฝน)
He was leaving as I ran
(ฮี วอส ลีฝอิงส แอส ซาย แร็น)

I missed the bus, I missed the train
(ไอ มิส เดอะ บัส , ไอ มิส เดอะ เทรน)
I end up walking in the rain
(ไอ เอ็นด อั๊พ วอคกิง อิน เดอะ เรน)
Big dog chased me down the street
(บิ๊ก ด้อกก เชส มี เดาน เดอะ สทรีท)
Hadn’t had a bite to eat
(แฮดอินท แฮ็ด อะ ไบ้ท์ ทู อี๊ท)

Feeling sorry for myself
(ฟีลอิง ซ๊อรี่ ฟอร์ ไมเซลฟ)
And wishing I was someone else
(แอนด์ วิชชิ้ง ไอ วอส ซัมวัน เอ๊ลส)
I walked across the city
(ไอ ว๊อล์ค อะคร๊อส เดอะ ซิ๊ที่)
Because I couldn’t stand your pity
(บิคอส ไอ คูดซึ่น สแทนด์ ยุร พิ๊ที่)

Big lie, small world
(บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)
It was a big lie, small world
(อิท วอส ซา บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)

The place you live looks opulent
(เดอะ เพลส ยู ไล้ฝ ลุ๊ค ออพอิวเล็นท)
And obviously a higher rent
(แอนด์ ออบเฝียซลิ อะ ไฮเออะ เร๊นท)
Than a cozy little room
(แฑ็น อะ โคสิ ลิ๊ทเทิ่ล รูม)
I had this sense of doom
(ไอ แฮ็ด ดิส เซ้นส อ็อฝ ดูม)

Your landlord says you’re out of town
(ยุร แลนหลอก เซย์ ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
But your new boyfriend’s always around
(บั๊ท ยุร นิว บอยเฟรน ออลเว อะราวนฺดฺ)
The hour was getting late
(เดอะ เอาเอ้อร์ วอส เกดดดิ้ง เหลท)
So I sit down and wait
(โซ ไอ ซิท เดาน แอนด์ เว้ท)

Here’s the postman with my letter
(เฮียร เดอะ โพสต์แมน วิธ มาย เล็ทเท่อร์)
Coming down the path he better
(คัมอิง เดาน เดอะ พาธ ฮี เบ๊ทเท่อร์)
Give that thing to me
(กี๊ฝ แดท ทริง ทู มี)
I have to make him see
(ไอ แฮ็ฝ ทู เม้ค ฮิม ซี)

Begging doesn’t do the trick
(เบกกิง ดัสอินท ดู เดอะ ทริ๊ค)
He thinks that I’m a lunatic
(ฮี ทริ๊งค แดท แอม มา ลยูนะทิค)
But then who comes upon the scene
(บั๊ท เด็น ฮู คัม อุพอน เดอะ ซีน)
But your new boyfriend, Mr. Clean
(บั๊ท ยุร นิว บอยเฟรน , มีซเทอะ คลีน)

I hit the postman, hit your lover
(ไอ ฮิท เดอะ โพสต์แมน , ฮิท ยุร ลัฝเออะ)
Grabbed the letter, ran for cover
(แกรบเบด เดอะ เล็ทเท่อร์ , แร็น ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
The police arrived in time for tea
(เดอะ โพลิ๊ซ อะไร๊ฝ อิน ไทม์ ฟอร์ ที)
They said they’d like to question me
(เด เซ็ด เดยฺ ไล๊ค ทู เคว๊สชั่น มี)

But I can only curse my fate
(บั๊ท ไอ แคน โอ๊นลี่ เคอร์ส มาย เฟ้ท)
I had to face the magistrate
(ไอ แฮ็ด ทู เฟซ เดอะ แมจอิซทเรท)
It hasn’t been the best of days
(อิท แฮ็ซท บีน เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เดย์)
I’d like to fly away
(อาย ไล๊ค ทู ฟลาย อะเวย์)

Big lie, small world
(บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)
Big lie, small world
(บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)
It was a big lie, small world
(อิท วอส ซา บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)
Big lie, small world
(บิ๊ก ไล , สมอลล์ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Lie, Small World คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น