เนื้อเพลง A Tout Le Monde (Set Me Free) คำอ่านไทย Megadeth feat Cristina Scabbia

Don’t remember where I was
(ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ แวร์ ไอ วอส)
I realized life was a game
(ไอ รีแอะไลส ไล๊ฟ วอส ซา เกม)
The more seriously I took things
(เดอะ โม ซีเรียซลิ ไอ ทุค ทริง)
The harder the rules became
(เดอะ อาณ์เดอ เดอะ รูล บิเคม)
I had no idea what it’d cost
(ไอ แฮ็ด โน ไอเดีย ว๊อท อิทด คอสทํ)
My life passed before my eyes
(มาย ไล๊ฟ พาสส บีฟอร์ มาย อาย)
I found out how little I accomplished
(ไอ เฟานด เอ๊าท ฮาว ลิ๊ทเทิ่ล ไอ แอ๊คคอมผลิช)
All my plans denied
(ออล มาย แพลน ดีนาย)

So as you read this know my friends
(โซ แอส ยู รี๊ด ดิส โนว์ มาย เฟรน)
I’d love to stay with you all
(อาย ลัฝ ทู สเทย์ วิธ ยู ออล)
please smile when you think of me
(พลีซ สไมล์ เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
My body’s gone that’s all
(มาย บ๊อดี้ กอน แด้ท ซอร์)

A tout le monde [To all the world]
(อะ เทาทฺ le มองด [ ทู ออล เดอะ เวิลด ])
A tout mes amis [To all my friends]
(อะ เทาทฺ เมซ amis [ ทู ออล มาย เฟรน ])
Je vous aime [I love you]
(จี วูฝ aime [ ไอ ลัฝ ยู ])
Je dois partir [I have to leave]
(จี โดยสฺ partir [ ไอ แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ ])
These are the last words
(ฑิส อาร์ เดอะ ล๊าสท เวิร์ด)
I’ll ever speak
(อิลล เอ๊เฝ่อร์ สพี๊ค)
And they’ll set me free
(แอนด์ เด๊ว เซ็ท มี ฟรี)

If my heart was still alive
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท วอส สทิลล อะไล๊ฝ)
I know it would surely break
(ไอ โนว์ อิท เวิด ฌูรลิ เบร๊ค)
And my memories left with you
(แอนด์ มาย เมรโมรี เล๊ฟท วิธ ยู)
There’s nothing more to say
(แดร์ นัธอิง โม ทู เซย์)

Moving on is a simple thing
(มูฝอิง ออน อีส ซา ซิ๊มเพิ่ล ทริง)
What it leaves behind is hard
(ว๊อท ดิธ ลี๊ฝ บีฮายน์ อีส ฮาร์ด)
You know the sleeping feel no more pain
(ยู โนว์ เดอะ ซลีพพิง ฟีล โน โม เพน)
And the living are scarred
(แอนด์ เดอะ ลีฝอิง อาร์ สเกลี่)

A tout le monde [To everybody]
(อะ เทาทฺ le มองด [ ทู เอวี่บอดี้ ])
A tout mes amis [To all my friends]
(อะ เทาทฺ เมซ amis [ ทู ออล มาย เฟรน ])
Je vous aime [I love you]
(จี วูฝ aime [ ไอ ลัฝ ยู ])
Je dois partir [I have to leave]
(จี โดยสฺ partir [ ไอ แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ ])
These are the last words
(ฑิส อาร์ เดอะ ล๊าสท เวิร์ด)
I’ll ever speak
(อิลล เอ๊เฝ่อร์ สพี๊ค)
And they’ll set me free
(แอนด์ เด๊ว เซ็ท มี ฟรี)

So as you read this know my friends
(โซ แอส ยู รี๊ด ดิส โนว์ มาย เฟรน)
I’d love to stay with you all
(อาย ลัฝ ทู สเทย์ วิธ ยู ออล)
Please smile, smile when you think about me
(พลีซ สไมล์ , สไมล์ เว็น ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี)
My body’s gone that’s all
(มาย บ๊อดี้ กอน แด้ท ซอร์)

A tout le monde [To everybody]
(อะ เทาทฺ le มองด [ ทู เอวี่บอดี้ ])
A tout mes amis [To all my friends]
(อะ เทาทฺ เมซ amis [ ทู ออล มาย เฟรน ])
Je vous aime [I love you]
(จี วูฝ aime [ ไอ ลัฝ ยู ])
Je dois partir [I have to leave]
(จี โดยสฺ partir [ ไอ แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ ])
These are the last words
(ฑิส อาร์ เดอะ ล๊าสท เวิร์ด)
I’ll ever speak
(อิลล เอ๊เฝ่อร์ สพี๊ค)
And they’ll set me free
(แอนด์ เด๊ว เซ็ท มี ฟรี)
X2
(X2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Tout Le Monde (Set Me Free) คำอ่านไทย Megadeth feat Cristina Scabbia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น