เนื้อเพลง U Should คำอ่านไทย LL Cool J

Uhh.. yeah
(อา เย่)
Uh-huh.. uh-huh
(อา ฮู อา ฮู)
Uhh.. yeah
(อา เย่)
Uh-huh..
(อา ฮู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I’ma make you feel good [uhh]
(แอมอา เม้ค ยู ฟีล กู๊ด [ อา ])
It’ll be my pleasure to take you out the hood [yeah]
(อิว บี มาย พเลฉเออะ ทู เท้ค ยู เอ๊าท เดอะ ฮุด [ เย่ ])
Let you shop ’til you drop
(เล็ท ยู ช๊อพ ทิล ยู ดรอพ)
Let you pick your own rocks
(เล็ท ยู พิค ยุร โอว์น ร๊อค)
I’ma carry the bags
(แอมอา แค๊รรี่ เดอะ แบ๊ก)
Tell you little things, make you giggle and laugh
(เทลล ยู ลิ๊ทเทิ่ล ทริง , เม้ค ยู กิ๊กเกิล แอนด์ ล๊าฟ)
In the.. strawberry bubblebath
(อิน เดอะ ซทรอเบริ bubblebath)
The future’s bright, baby forget about the past [yeah]
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไบร๊ท , เบ๊บี้ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ พาสท์ [ เย่ ])
Get your toes done [uhh]
(เก็ท ยุร โท ดัน [ อา ])
Sacrifice our love for no one [uh-uh]
(แซ๊คริไฟซ์ เอ๊า ลัฝ ฟอร์ โน วัน [ อา อา ])
French perfume
(ฟเร็นช เพ๊อร์ฟูม)
Brand new mansion, let you decorate the rooms [hoo]
(แบรนดฺ นิว แม๊นชั่น , เล็ท ยู เด๊คโคเหรท เดอะ รูม [ ฮู ])
Breakfast in the suite [yeah]
(บเรคฟัซท อิน เดอะ ซวีท [ เย่ ])
Walk hand in hand in the French Riviera streets
(ว๊อล์ค แฮนด์ อิน แฮนด์ อิน เดอะ ฟเร็นช Riviera สทรีท)
Make no mistake
(เม้ค โน มิสเท้ค)
I’ma get you what you want, girl whatever it takes [yeah]
(แอมอา เก็ท ยู ว๊อท ยู ว้อนท , เกิร์ล ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค [ เย่ ])

[Chorus: sung] + [LL]
([ ค๊อรัส : ซัง ] + [ LL ])
You.. should know, how to treat, your girl, playboy
(ยู เชิด โนว์ , ฮาว ทู ทรี๊ท , ยุร เกิร์ล , พเลบอย)
[You should know how to treat her]
([ ยู เชิด โนว์ ฮาว ทู ทรี๊ท เฮอ ])
You.. should know, how to treat, your girl, playboy
(ยู เชิด โนว์ , ฮาว ทู ทรี๊ท , ยุร เกิร์ล , พเลบอย)
[That’s your girl playboy]
([ แด้ท ยุร เกิร์ล พเลบอย ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I’ma caress your face [uhh]
(แอมอา คะเรซ ยุร เฟซ [ อา ])
Give you the keys to your new place
(กี๊ฝ ยู เดอะ คีย์ ทู ยุร นิว เพลส)
Just don’t touch my safe [ahaha]
(จั๊สท ด้อนท์ ทั๊ช มาย เซฟ [ ahaha ])
That’s forbidden fruit, and that would be a waste
(แด้ท ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท , แอนด์ แดท เวิด บี อะ เวซท)
Which bracelet you want? [huh?]
(วิช บเรซเล็ท ยู ว้อนท [ ฮู ])
What shoes you wanna flaunt? [huh?]
(ว๊อท ชู ยู วอนนา ฟลอนท [ ฮู ])
You like the Gucci joints
(ยู ไล๊ค เดอะ กู๊ซชี่ จอยนท)
Or the Manolo Blahniks cause they ultra sheek
(ออ เดอะ Manolo Blahniks ค๊อส เด อัลทระ sheek)
Have you lookin like a runway model [uhh]
(แฮ็ฝ ยู ลุคกิน ไล๊ค เก รันเวย์ โม๊เด็ล [ อา ])
Sippin Perrier your way out of custom bottles
(ซิบปิ่น Perrier ยุร เวย์ เอ๊าท อ็อฝ คั๊สท่อม บ๊อทเทิ่ล)
Aromatherapy and massages
(Aromatherapy แอนด์ แมสเสจ)
Take you to church baby, teach you who God is [amen]
(เท้ค ยู ทู เชิร์ช เบ๊บี้ , ที๊ช ยู ฮู ก๊อด อีส [ เอเมน ])
Tell me what you like [uhh]
(เทลล มี ว๊อท ยู ไล๊ค [ อา ])
Where you wanna go, we goin there tonight
(แวร์ ยู วอนนา โก , วี โกอิน แดร์ ทูไน๊ท)
No question I’m the real McCoy
(โน เคว๊สชั่น แอม เดอะ เรียล เมคคอย)
You ain’t gotta be a pimp if she loves you playboy
(ยู เอน กอททะ บี อะ พิมพ อิ๊ฟ ชี ลัฝ ยู พเลบอย)

[Chorus] w/ variations
([ ค๊อรัส ] ดับบิว / แฝริเอฌัน)

[Bridge: LL ad libs]
([ บริดจ : LL แอ็ด ลิบสฺ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I tease you with the tip [mmm]
(ไอ ทีส ยู วิธ เดอะ ทิพ [ อึม ])
I’ll bite your bottom lip [mmm]
(อิลล ไบ้ท์ ยุร บ๊อทท่อม ลิพ [ อึม ])
Make you climax real quick
(เม้ค ยู ไคล๊แหม๊กซํ เรียล ควิค)
Over and over again, it’s sick
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน , อิทซ ซิ๊ค)
Orderin your favorite food [mmm]
(Orderin ยุร เฟเฝอะริท ฟู้ด [ อึม ])
Incense and candles, I set the mood
(อีนเซ็นซ แอนด์ แค๊นเดิ้ล , ไอ เซ็ท เดอะ มู้ด)
Tear you up on Playstation 2
(เทียร์ ยู อั๊พ ออน เพลย์สเตชัน ทู)
You on the phone with your aunt cause I’m lacin you [uhh]
(ยู ออน เดอะ โฟน วิธ ยุร อั๊นท ค๊อส แอม lacin ยู [ อา ])
Pillow fights in the waterbed, mirrors on the ceiling [yeah]
(พิ๊ลโล่ว ไฟ้ท ซิน เดอะ วอเทอะริ , มิเร่อร์ ออน เดอะ ซี๊ลิ่ง [ เย่ ])
Hot and sweaty, clothes start peeling
(ฮอท แอนด์ ซเวทอิ , คโลฑ สท๊าร์ท peelings)
Why you think the waterfall’s in the shower
(วาย ยู ทริ๊งค เดอะ วอเตอร์ฟอล ซิน เดอะ เช๊าเว่อร์)
Float with me, the world is ours
(โฟล้ท วิธ มี , เดอะ เวิลด อีส เอ๊า)
You a pretty little thing, y’know?
(ยู อะ พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง , yknow)
You keep me hungry, make me wanna get dough
(ยู คี๊พ มี ฮั๊งกรี้ , เม้ค มี วอนนา เก็ท โด)
That’s why I take care of you
(แด้ท วาย ไอ เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Most men can’t do what I do, y’know?
(โมซท เม็น แค็นท ดู ว๊อท ไอ ดู , yknow)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yeah, treat you right baby
(เย่ , ทรี๊ท ยู ไร๊ท เบ๊บี้)
I’ll treat you right, yeah..
(อิลล ทรี๊ท ยู ไร๊ท , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Should คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น