เนื้อเพลง Whenever คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Love, through the trees, past the sky
(ลัฝ , ทรู เดอะ ทรี , พาสท์ เดอะ สกาย)
Beyond the northern lights.
(บียอนด์ เดอะ นอเฑิน ไล๊ท)
Your the same, my delight…Reflecting in your eyes
(ยุร เดอะ เซม , มาย ดีไล๊ท รีเฟคติ้ง อิน ยุร อาย)
And I won’t let go, if you wait for me… Whenever, whatever
(แอนด์ ดาย ว็อนท เล็ท โก , อิ๊ฟ ยู เว้ท ฟอร์ มี ฮเว็นเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ)
And then you, select the day, selection… Whenever, whenever.
(แอนด์ เด็น ยู , ซิเล็คท เดอะ เดย์ , ซิเลคฌัน ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
We’ll go-ooo-oooo-ooo… Whenever, whenever.
(เวลล โก อู้ อู้ อู้ ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
We’ll go-ooo-oooo-ooo-ooo.
(เวลล โก อู้ อู้ อู้ อู้)
I wa- I-wa I wanna love forever, love forever, baby.
(ไอ วา ไอ วา ไอ วอนนา ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร , ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร , เบ๊บี้)
Wherever, wherever you wanna go [One day]
(ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ ยู วอนนา โก [ วัน เดย์ ])
Do whatever, do whatever baby
(ดู ฮว็อทเอฝเออะ , ดู ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้)
Wherever, wherever, forever together
(ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ , ฟอเร๊เฝ่อร ทูเก๊ทเธ่อร์)
I fell asleep, don’t know why… You let me come alive
(ไอ เฟ็ล อะสลี๊พ , ด้อนท์ โนว์ วาย ยู เล็ท มี คัม อะไล๊ฝ)
You and me… We collide… Ignite the starry fire
(ยู แอนด์ มี วี คอลไลด์ อิ๊กไน๊ท เดอะ ซทาริ ไฟเออะร)
And you wake me up, and you wait for it…. Whenever, whenever
(แอนด์ ยู เว้ค มี อั๊พ , แอนด์ ยู เว้ท ฟอร์ อิท ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
And you wake me up, and you wait for it…. Whenever, whenever
(แอนด์ ยู เว้ค มี อั๊พ , แอนด์ ยู เว้ท ฟอร์ อิท ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
I wanna go-oooo-ooo-oooo… Whenever, whenever.
(ไอ วอนนา โก อู้ อู้ อู้ ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
I wanna go-oooo-ooo-oooooo
(ไอ วอนนา โก อู้ อู้ อู้)
I wa- I-wa I wanna love forever, love forever, baby.
(ไอ วา ไอ วา ไอ วอนนา ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร , ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร , เบ๊บี้)
Wherever, wherever you wanna go [One day]
(ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ ยู วอนนา โก [ วัน เดย์ ])
Do whatever, do whatever baby
(ดู ฮว็อทเอฝเออะ , ดู ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้)
Wherever, wherever, forever together
(ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ , ฟอเร๊เฝ่อร ทูเก๊ทเธ่อร์)
Whenever, whenever, whenever, whenever, whenever,
(ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ ,)
whenever, whenever, whenever.
(ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
I love you forever and ever and always I love you
(ไอ ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ ออลเว ซาย ลัฝ ยู)
Whenever you need me, i’ll be there right by you
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นี๊ด มี , อิลล บี แดร์ ไร๊ท บาย ยู)
Whenever you call me, i’m there when you call…
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอลลํ มี , แอม แดร์ เว็น ยู คอลลํ)
Whenever your falling, i’m there when you fall
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร ฟ๊อลิง , แอม แดร์ เว็น ยู ฟอลล์)
Wherever your going, i’ll be right there showing
(ฮแวเรฝเออะ ยุร โกอิ้ง , อิลล บี ไร๊ท แดร์ โชว์วิง)
Our love’s always growing and growing and growing
(เอ๊า ลัฝ ออลเว กโรอิง แอนด์ กโรอิง แอนด์ กโรอิง)
I know that you know it, there’s no need for guessing…
(ไอ โนว์ แดท ยู โนว์ อิท , แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ เกรสซิง)
When I am requesting, i’m there with no questions
(เว็น นาย แอ็ม requestings , แอม แดร์ วิธ โน เคว๊สชั่น)
As… I’ll go, wherever, whenever… If ever, you need me, i’ll be here…
(แอส อิลล โก , ฮแวเรฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ อิ๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ , ยู นี๊ด มี , อิลล บี เฮียร)
Forever.
(ฟอเร๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whenever คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น