เนื้อเพลง Ghost Rider คำอ่านไทย Rush

Pack up all those phantoms
(แพ็ค อั๊พ ออล โฑส แฟนทัม)
Shoulder that invisible load
(โช๊ลเด้อร์ แดท อินฝิ๊ซิเบิ้ล โหลด)
Keep on riding North and West
(คี๊พ ออน ไรดอิง น๊อร์ธ แอนด์ เว๊สท)
Haunting that wilderness road
(ฮันติง แดท วีลเดอะเน็ซ โร้ด)
Like a ghost rider
(ไล๊ค เก โก๊สท ไรดเออะ)

Carry all those phantoms
(แค๊รรี่ ออล โฑส แฟนทัม)
Through bitter wind and stormy skies
(ทรู บิ๊ทเท่อร์ วินด แอนด์ ซทอมิ สกาย)
From the desert to the mountain
(ฟรอม เดอะ เดสเสิร์ท ทู เดอะ เม๊าเท่น)
From the lowest low to the highest high
(ฟรอม เดอะ โลเอซท โลว ทู เดอะ ฮายเอส ไฮฮ)
Like a ghost rider
(ไล๊ค เก โก๊สท ไรดเออะ)

Keep on riding North and West
(คี๊พ ออน ไรดอิง น๊อร์ธ แอนด์ เว๊สท)
Then circle South and East
(เด็น เซ๊อร์เคิ้ล เซ๊าธ แอนด์ อี๊สท)
Show me beauty but there is no peace
(โชว์ มี บิ๊วที่ บั๊ท แดร์ อีส โน พี๊ซ)
For the ghost rider
(ฟอร์ เดอะ โก๊สท ไรดเออะ)

Shadows on the road behind
(แฌดโอ ออน เดอะ โร้ด บีฮายน์)
Shadows on the road ahead
(แฌดโอ ออน เดอะ โร้ด อะเฮด)
Nothing can stop you now
(นัธอิง แคน สท๊อพ ยู นาว)

There’s a shadow on the road behind
(แดร์ ซา แฌดโอ ออน เดอะ โร้ด บีฮายน์)
There’s a shadow on the road ahead
(แดร์ ซา แฌดโอ ออน เดอะ โร้ด อะเฮด)
Nothing can stop you now
(นัธอิง แคน สท๊อพ ยู นาว)

Sunrise in the mirror
(ซีนไลท์ อิน เดอะ มิเร่อร์)
Lightens that invisible load
(ไลทน แดท อินฝิ๊ซิเบิ้ล โหลด)
Riding on a nameless quest
(ไรดอิง ออน อะ เนมเล็ซ คเว็ซท)
Haunting that wilderness road
(ฮันติง แดท วีลเดอะเน็ซ โร้ด)
Like a ghost rider
(ไล๊ค เก โก๊สท ไรดเออะ)

Just an escape artist
(จั๊สท แอน เอสเขพ อาทิซท)
Racing against the night
(เรสซิ่ง อะเก๊นสท เดอะ ไน๊ท)
A wandering hermit
(อะ วอนเดอะริง เฮอมิท)
Racing toward the light
(เรสซิ่ง ทูวอด เดอะ ไล๊ท)

From the white sands
(ฟรอม เดอะ ไว๊ท แซนด์)
To the canyonlands
(ทู เดอะ canyonlands)
To the redwood stands
(ทู เดอะ redwood สแทนด์)
To the barren lands
(ทู เดอะ แบเร็น แลนด์)

Sunrise on the road behind
(ซีนไลท์ ออน เดอะ โร้ด บีฮายน์)
Sunset on the road ahead
(ซันเซส ออน เดอะ โร้ด อะเฮด)
There’s nothing to stop you now
(แดร์ นัธอิง ทู สท๊อพ ยู นาว)
Nothing can stop you now
(นัธอิง แคน สท๊อพ ยู นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost Rider คำอ่านไทย Rush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น