เนื้อเพลง About a Burning Fire คำอ่านไทย Blindside

I thought about fire in the sky
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)
I thought about love burning in your eye
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ เบรินนิง อิน ยุร อาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)

I thought about fire in the sky
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)
I thought about love burning in your eye
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ เบรินนิง อิน ยุร อาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)

It hurts
(อิท เฮิร์ท)
That drops of fire would fall so precise
(แดท ดรอพ อ็อฝ ไฟเออะร เวิด ฟอลล์ โซ พรีไซ๊ส)
And how everything else would lose its meaning
(แอนด์ ฮาว เอ๊วี่ติง เอ๊ลส เวิด ลู้ส อิทซ มีนนิง)
What a beautiful
(ว๊อท ดา บยูทิฟุล)
What a painful surprise
(ว๊อท ดา เพลนฟลู เซอร์ไพร๊ส)
There is no peace outside if there is nothing within
(แดร์ อีส โน พี๊ซ เอ๊าทไซ้ด อิ๊ฟ แดร์ อีส นัธอิง วิธอิน)
It hurts
(อิท เฮิร์ท)
But like coming home
(บั๊ท ไล๊ค คัมอิง โฮม)
Once dried up
(วั๊นซ ดไรด อั๊พ)
I guess this is what you get
(ไอ เกสส ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท)
When a heart expands
(เว็น อะ ฮาร์ท เอ็กสแพนด)

I thought about fire in the sky
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)
I thought about love burning in your eye
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ เบรินนิง อิน ยุร อาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)

Love is destructive
(ลัฝ อีส ดิซทรัคทิฝ)
For the ego
(ฟอร์ ดิ อี๊โก้)
And your voice is the only thing
(แอนด์ ยุร ว๊อยซ์ อีส ดิ โอ๊นลี่ ทริง)
That speaks rebelliously in this world of claiming your own
(แดท สพี๊ค ริเบลยัซลิ อิน ดิส เวิลด อ็อฝ ครีมมิง ยุร โอว์น)
There is no peace outside if there’s nothing within
(แดร์ อีส โน พี๊ซ เอ๊าทไซ้ด อิ๊ฟ แดร์ นัธอิง วิธอิน)
Love is addictive
(ลัฝ อีส แอคดิซทีฝ)
For the spirit
(ฟอร์ เดอะ สพีหริท)
And your voice whispers with a roar
(แอนด์ ยุร ว๊อยซ์ วิสเพ่อร์ วิธ อะ โร)
That fire rises up, refills
(แดท ไฟเออะร ไร๊ส อั๊พ , รีฟิลล)
Place the right king on the throne
(เพลส เดอะ ไร๊ท คิง ออน เดอะ ธโรน)

I thought about fire in the sky
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)
I thought about love burning in your eye
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ เบรินนิง อิน ยุร อาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)

I thought about fire in the sky
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)
I thought about love burning in your eye
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ เบรินนิง อิน ยุร อาย)
I thought about fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ไฟเออะร)

I thought about a burning fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา เบรินนิง ไฟเออะร)
I thought about a love in fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา ลัฝ อิน ไฟเออะร)
I thought about your love, yeah
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ , เย่)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)

I thought about a burning fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา เบรินนิง ไฟเออะร)
I thought about a love in fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา ลัฝ อิน ไฟเออะร)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)

I thought about a burning fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา เบรินนิง ไฟเออะร)
I thought about a love in fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา ลัฝ อิน ไฟเออะร)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)

I thought about a burning fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา เบรินนิง ไฟเออะร)
I thought about a burning fire
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา เบรินนิง ไฟเออะร)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)
I thought about your love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ยุร ลัฝ)

I thought about a love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดา ลัฝ)
I thought about love
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง About a Burning Fire คำอ่านไทย Blindside

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น