เนื้อเพลง If You Don’t Know Me by Now คำอ่านไทย Human Nature

[if you don’t know me by now]
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว ])
You will never, never, never know me, whooooa
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี , ฮู)

All the things that we’ve been through
(ออล เดอะ ทริง แดท หวีบ บีน ทรู)
You should understand me
(ยู เชิด อั๊นเด้อรสแทนด มี)
Like i understand you
(ไล๊ค ไก อั๊นเด้อรสแทนด ยู)
Now baby, i know the difference
(นาว เบ๊บี้ , ไอ โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Between right and wrong
(บีทะวีน ไร๊ท แอนด์ รอง)
I ain’t gonna do nothin’
(ไอ เอน กอนนะ ดู นอทติน)
To upset our happy home
(ทู อั๊พเซ็ท เอ๊า แฮ๊พพี่ โฮม)
[ooooooh] oh, don’t get so excited
([ อู้ ] โอ , ด้อนท์ เก็ท โซ เอ็กไซ๊ทํ)
When i come home a little late at night
(เว็น นาย คัม โฮม อะ ลิ๊ทเทิ่ล เหลท แอ็ท ไน๊ท)
’cause we only act like children
(ค๊อส วี โอ๊นลี่ แอ๊คท ไล๊ค ชีลดเร็น)
When we argue fuss and fight
(เว็น วี อ๊าร์กิว ฟัซ แซน ไฟ้ท)

[if you don’t know me by now]
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว ])
If you don’t know me by now
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว)
[you will never, never, never know me]
([ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี ])
You will never, never, never know me, whooooa
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี , ฮู)
[if you don’t know me by now]
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว ])
If you don’t know me, baby
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี , เบ๊บี้)
[you will never, never, never know me]
([ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี ])
No you won’t, ah-hey
(โน ยู ว็อนท , อา เฮ)

We’ve all got our own funny moods
(หวีบ ออล ก็อท เอ๊า โอว์น ฟันนิ มู้ด)
I’ve got mine
(แอฝ ก็อท ไมน์)
Woman you’ve got yours too
(วู๊แม่น ยู๊ฟ ก็อท ยุร ทู)
Just trust in me
(จั๊สท ทรัสท อิน มี)
Like i trust in you
(ไล๊ค ไก ทรัสท อิน ยู)
As long as we’ve been together
(แอส ลอง แอส หวีบ บีน ทูเก๊ทเธ่อร์)
That should be so easy to do
(แดท เชิด บี โซ อีสอิ ทู ดู)
Just get yourself together
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Or we might as well say goodbye
(ออ วี ไมท แอส เวลล เซย์ กู๊ดบาย)
What good is a love affair
(ว๊อท กู๊ด อีส ซา ลัฝ แอฟแฟร์)
When you can’t see eye to eye, ooooh
(เว็น ยู แค็นท ซี อาย ทู อาย , อู้)

[if you don’t know me by now]
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว ])
If you don’t
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)
If you don’t know me, baby
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี , เบ๊บี้)
[you will never, never, never know me, whooooa]
([ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี , ฮู ])
Hey-hey, hey-hey, hey-hey-hey
(เฮ เฮ , เฮ เฮ , เฮ เฮ เฮ)
[if you don’t know me by now]
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว ])
If you don’t know me by now
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บาย นาว)
[you will never, never, never know me]
([ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี ])
No you won’t, ah-hey….
(โน ยู ว็อนท , อา เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Don’t Know Me by Now คำอ่านไทย Human Nature

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น