เนื้อเพลง You Know My Name (Look Up My Number) คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon, McCartney — B-side of ” Let It Be ” single]
([ เลนนอน , แมคคาร์นี บี ไซด์ อ็อฝ ” เล็ท ดิธ บี ” ซิ๊งเกิ้ล ])

You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Look up the number
(ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Look up the number
(ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You you know you know my name
(ยู ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
You you know you know my name
(ยู ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)

Good evening and welcome to Slaggers
(กู๊ด อี๊ฝนิ่ง แอนด์ เว้ลคั่ม ทู Slaggers)
Featuring Denis O’Bell
(ฟิทจูริง Denis OBell)
Come on Ringo, let’s hear it for Denis
(คัมมอน Ringo , เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ Denis)

Good evening
(กู๊ด อี๊ฝนิ่ง)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Better look up the number
(เบ๊ทเท่อร์ ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
[That’s right] look up the number
([ แด้ท ไร๊ท ] ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You you know you know my name
(ยู ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
You you know you know my name
(ยู ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Ba ba ba ba ba ba ba ba ba
(บา บา บา บา บา บา บา บา บา)
Look up my number
(ลุ๊ค อั๊พ มาย นั๊มเบ้อร์)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
That’s right look up the number
(แด้ท ไร๊ท ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
Oh you know you know
(โอ ยู โนว์ ยู โนว์)
You know my name you know you know you know my name.
(ยู โนว์ มาย เนม ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)

Huh huh huh huh
(ฮู ฮู ฮู ฮู)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Ba ba ba pum
(บา บา บา pum)
Look up the number
(ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
Look up the number
(ลุ๊ค อั๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You-a you know you know my name
(ยู อะ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
Baby you-a you know you know my name
(เบ๊บี้ ยู อะ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
You know my name you know you know you know my name
(ยู โนว์ มาย เนม ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
Go on Denis, let’s hear it for Denis O’Bell
(โก ออน Denis , เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ Denis OBell)
You know my name you know you know you know you know you know my name
(ยู โนว์ มาย เนม ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
Prrr you know my name and the number
(Prrr ยู โนว์ มาย เนม แอนด์ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
You know my name and the number you know you know my name
(ยู โนว์ มาย เนม แอนด์ เดอะ นั๊มเบ้อร์ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย เนม)
Look up me number
(ลุ๊ค อั๊พ มี นั๊มเบ้อร์)
You know my number three you know my number two
(ยู โนว์ มาย นั๊มเบ้อร์ ทรี ยู โนว์ มาย นั๊มเบ้อร์ ทู)
You know my number three you know my number four
(ยู โนว์ มาย นั๊มเบ้อร์ ทรี ยู โนว์ มาย นั๊มเบ้อร์ โฟ)
You know my name you know number too
(ยู โนว์ มาย เนม ยู โนว์ นั๊มเบ้อร์ ทู)
You know my name you know my number
(ยู โนว์ มาย เนม ยู โนว์ มาย นั๊มเบ้อร์)
What’s up with you?
(ว๊อท อั๊พ วิธ ยู)

You know my name
(ยู โนว์ มาย เนม)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
Yeah.
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Know My Name (Look Up My Number) คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น