เนื้อเพลง Mrs. Potter’s Lullaby คำอ่านไทย Counting Crows

words & music by:
(เวิร์ด & มิ๊วสิค บาย :)
Adam F. Duritz
(แอดแอ็ม เอฟ ดิวริส)

Well I woke up in mid-afternoon cause that’s when it all hurts the most
(เวลล ไอ โวค อั๊พ อิน มิด แอฟเตอร์นูน ค๊อส แด้ท เว็น หนิด ออล เฮิร์ท เดอะ โมซท)
I dream I never know anyone at the party and I’m always the host
(ไอ ดรีม ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์ เอนอิวัน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ แอนด์ แอม ออลเว เดอะ โฮสท)
If dreams are like movies, then memories are films about ghosts
(อิ๊ฟ ดรีม แซร์ ไล๊ค มูวี่ , เด็น เมรโมรี แซร์ ฟิล์ม อะเบ๊าท โก๊สท)
You can never escape, you can only move south down the coast
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ เอสเขพ , ยู แคน โอ๊นลี่ มู๊ฝ เซ๊าธ เดาน เดอะ โค้สท)

Well, I am an idiot walking a tightrope of fortune and fame
(เวลล , ไอ แอ็ม แอน อี๊เดียท วอคกิง อะ ดีทายเชิบ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน แอนด์ เฟม)
I am an acrobat swinging trapezes through circles of flame
(ไอ แอ็ม แอน แอคโระแบ็ท สวิงงิง ทแระพีส ทรู เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ เฟลม)
If you’ve never stared off in the distance, then your life is a shame
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ สทาร์ ออฟฟ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ , เด็น ยุร ไล๊ฟ อีส ซา เชม)
And though I’ll never forget your face,
(แอนด์ โธ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยุร เฟซ ,)
sometimes I can’t remember my name
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)

Hey Mrs. Potter don’t cry
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ด้อนท์ คราย)
Hey Mrs. Potter I know why but
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ไอ โนว์ วาย บั๊ท)
Hey Mrs. Potter won’t you talk to me
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ว็อนท ยู ท๊อล์ค ทู มี)

Well, there’s a piece of Maria in every song that I sing
(เวลล , แดร์ ซา พี๊ซ อ็อฝ มาเรีย อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง แดท ไอ ซิง)
And the price of a memory is the memory of the sorrow it brings
(แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ อะ เม๊มโมรี่ อีส เดอะ เม๊มโมรี่ อ็อฝ เดอะ ซ๊อโร่ว อิท บริง)
And there is always one last light to turn out and one last bell to ring
(แอนด์ แดร์ อีส ออลเว วัน ล๊าสท ไล๊ท ทู เทิร์น เอ๊าท แอนด์ วัน ล๊าสท เบลล์ ทู ริง)
And the last one out of the circus has to lock up everything
(แอนด์ เดอะ ล๊าสท วัน เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เซ๊อร์คัส แฮ็ส ทู ล๊อค อั๊พ เอ๊วี่ติง)

Or the elephants will get out and forget to remember what you said
(ออ ดิ เอ๊เลแฟ้นท วิล เก็ท เอ๊าท แอนด์ ฟอร์เก๊ท ทู รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เซ็ด)
And the ghosts of the tilt-a-whirl will linger inside of your head
(แอนด์ เดอะ โก๊สท อ็อฝ เดอะ ทิลท ดา ฮเวิล วิล ลีงเกอะ อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยุร เฮด)
And the ferris wheel junkies will spin them forever instead
(แอนด์ เดอะ เฟริ วีล จังคี วิล สพิน เด็ม ฟอเร๊เฝ่อร อินสเท๊ด)
When I see you a blanket of stars covers me in bed
(เว็น นาย ซี ยู อะ แบล๊งเค๊ท อ็อฝ สทาร์ โค๊ฝเฝ่อร์ มี อิน เบ๊ด)

Hey Mrs. Potter don’t go
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ด้อนท์ โก)
Hey Mrs. Potter I don’t know but
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ไอ ด้อนท์ โนว์ บั๊ท)
Hey Mrs. Potter won’t you talk to me
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ว็อนท ยู ท๊อล์ค ทู มี)

All the blue light reflections that color my mind when I sleep
(ออล เดอะ บลู ไล๊ท ริฟเคลฌัน แดท คัลเออะ มาย ไมนด์ เว็น นาย สลี๊พ)
And the lovesick rejections that accompany the company I keep
(แอนด์ เดอะ lovesick ริเจคฌัน แดท แอ๊คคอมพานี่ เดอะ คัมพะนิ ไอ คี๊พ)
All the razor perceptions that cut just a little too deep
(ออล เดอะ เร๊เซ่อร์ เพอะเซพฌัน แดท คัท จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ดี๊พ)
Hey I can bleed as well as anyone, but I need someone to help me sleep
(เฮ ไอ แคน บลีด แอส เวลล แอส เอนอิวัน , บั๊ท ไอ นี๊ด ซัมวัน ทู เฮ้ลพ มี สลี๊พ)

So I throw my hand into the air and it swims in the beams
(โซ ไอ โธรว์ มาย แฮนด์ อิ๊นทู ดิ แอร์ แอนด์ ดิท สวิม ซิน เดอะ บีม)
It’s just a brief interruption of the swirling dust sparkle jet stream
(อิทซ จั๊สท ดา บริ๊ฟ อินเทะรัพฌัน อ็อฝ เดอะ สเวอร์ลิง ดัสท สปาคเกิล เจ๊ต สทรีม)
Well, I know I don’t know you and you’re probably not what you seem
(เวลล , ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ โนว์ ยู แอนด์ ยัวร์ พรอบอับลิ น็อท ว๊อท ยู ซีม)
But I’d sure like to find out
(บั๊ท อาย ชัวร์ ไล๊ค ทู ไฟนด์ เอ๊าท)
So why don’t you climb down off that movie screen
(โซ วาย ด้อนท์ ยู ไคลบ์ เดาน ออฟฟ แดท มูวี่ สครีน)

Hey Mrs. Potter don’t turn
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ด้อนท์ เทิร์น)
Hey Mrs. Potter I burn for you
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ไอ เบิร์น ฟอร์ ยู)
Hey Mrs. Potter won’t you talk to me
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ว็อนท ยู ท๊อล์ค ทู มี)

When the last king of Hollywood shatters his glass on the floor
(เว็น เดอะ ล๊าสท คิง อ็อฝ ฮอลิวูด แฌทเทอะ ฮิส กล๊าสส ออน เดอะ ฟลอร์)
and orders another
(แอนด์ อ๊อร์เด้อร์ อะน๊าเทร่อร์)
Well, I wonder what he did that for
(เวลล , ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ฮี ดิด แดท ฟอร์)
That’s when I know that I have to get out cause I have been there before
(แด้ท เว็น นาย โนว์ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู เก็ท เอ๊าท ค๊อส ไอ แฮ็ฝ บีน แดร์ บีฟอร์)
So I gave up my seat at the bar and I head for the door
(โซ ไอ เกฝ อั๊พ มาย ซีท แอ็ท เดอะ บาร์ แอนด์ ดาย เฮด ฟอร์ เดอะ ดอร์)

We drove out to the desert just to lie down beneath this bowl of stars
(วี ดโรฝ เอ๊าท ทู เดอะ เดสเสิร์ท จั๊สท ทู ไล เดาน บีนี๊ทร ดิส โบลว์ อ็อฝ สทาร์)
We stand up at the Palace like it’s the last of the great Pioneertown bars
(วี สแทนด์ อั๊พ แอ็ท เดอะ พ๊าเหลซ ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ เกรท Pioneertown บาร์)
We shout out these songs against the clang of electric guitars
(วี เช๊าท เอ๊าท ฑิส ซ็อง อะเก๊นสท เดอะ คแล็ง อ็อฝ อิเล๊คทริค กิทา)
You can see a million miles tonight
(ยู แคน ซี อะ มิ๊ลเลี่ยน ไมล ทูไน๊ท)
But you can’t get very far
(บั๊ท ยู แค็นท เก็ท เฝ๊รี่ ฟาร์)

Hey Mrs. Potter I won’t touch and
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ไอ ว็อนท ทั๊ช แอนด์)
Hey Mrs. Potter it’s not much but
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ อิทซ น็อท มัช บั๊ท)
Hey Mrs. Potter won’t you talk to me
(เฮ มีซซิซ พอทเทอะ ว็อนท ยู ท๊อล์ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mrs. Potter’s Lullaby คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น