เนื้อเพลง Why is Love So Hard to Find? คำอ่านไทย Jesse McCartney

Everyday, I look around
(เอวี่เดย์ , ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Seems that no one’s ever satisfied
(ซีม แดท โน วัน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
Could it be, that underneath
(เคิด ดิท บี , แดท อันเดอะนีธ)
We’ve all got something to hide?
(หวีบ ออล ก็อท ซัมติง ทู ไฮด์)

From the moment we arrive
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท วี อะไร๊ฝ)
We want to fill the space inside
(วี ว้อนท ทู ฟิลล เดอะ สเพ๊ซ อิ๊นไซด์)
We all need to feel alive
(วี ออล นี๊ด ทู ฟีล อะไล๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If it’s love that keeps us breathin’
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ แดท คี๊พ อัซ บีตดิน)
Gives us something to believe in
(กี๊ฝ อัซ ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)
Is it fear that makes us blind?
(อีส ซิท เฟียร์ แดท เม้ค อัซ ไบลนฺดฺ)
Tell me, why is love so hard to find?
(เทลล มี , วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

If we hear so much about it
(อิ๊ฟ วี เฮียร โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ)
And we can’t go on without it
(แอนด์ วี แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ดิธ)
Let the mystery unwind
(เล็ท เดอะ มิ๊สเทอรี่ อันไวนด์)
Tell me, why is love so hard to find?
(เทลล มี , วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

All I know is when you find it
(ออล ไอ โนว์ อีส เว็น ยู ไฟนด์ ดิท)
Even earth can feel like you’re in heaven
(อี๊เฝ่น เอิร์ทร แคน ฟีล ไล๊ค ยัวร์ อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Tell me now, unlock the secret
(เทลล มี นาว , อันลอค เดอะ ซี๊เขร็ท)
Help us all to find the hidden treasure
(เฮ้ลพ อัซ ซอร์ ทู ไฟนด์ เดอะ ฮีดดน เทร๊เช่อร)

From the moment we arrive
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท วี อะไร๊ฝ)
We want to fill the space inside
(วี ว้อนท ทู ฟิลล เดอะ สเพ๊ซ อิ๊นไซด์)
We all need to feel alive
(วี ออล นี๊ด ทู ฟีล อะไล๊ฝ)

[Repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Why is love so hard to find,
(วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ,)
Tell me why is love so hard to find?
(เทลล มี วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
Why is love so hard to find,
(วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ,)
Tell me why is love so hard to find?
(เทลล มี วาย อีส ลัฝ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
[so hard baby]
([ โซ ฮาร์ด เบ๊บี้ ])

Don’t you know I’m never gonna give up
(ด้อนท์ ยู โนว์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ)
‘Til I find the love?
(ทิล ไอ ไฟนด์ เดอะ ลัฝ)
I’ll be searchin’ the whole world over
(อิลล บี เสริทชิน เดอะ โฮล เวิลด โอ๊เฝ่อร)
To find my love…
(ทู ไฟนด์ มาย ลัฝ)

[Repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why is Love So Hard to Find? คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น