เนื้อเพลง Kabul Sh*t คำอ่านไทย Lily Allen

There’s a hole in our logic
(แดร์ ซา โฮล อิน เอ๊า ล๊อจิค)
There’s a hole in the sky
(แดร์ ซา โฮล อิน เดอะ สกาย)
And one day just like magic
(แอนด์ วัน เดย์ จั๊สท ไล๊ค แม๊จิค)
We’re all going to die
(เวีย ออล โกอิ้ง ทู ดาย)
‘Cause we didn’t turn the lights off
(ค๊อส วี ดิ๊นอิน เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
And we didn’t take the bus
(แอนด์ วี ดิ๊นอิน เท้ค เดอะ บัส)
Even though we know we should have
(อี๊เฝ่น โธ วี โนว์ วี เชิด แฮ็ฝ)
Oh, silly old us
(โอ , ซิ๊ลลี่ โอลด์ อัซ)

Well we should have recycled
(เวลล วี เชิด แฮ็ฝ รีไซเคิล)
And saved our resources
(แอนด์ เซฝ เอ๊า รีซ๊อซ)
While there’s still someone else’s
(ไวล์ แดร์ สทิลล ซัมวัน เอ๊ลส)
Someone call the armed forces
(ซัมวัน คอลลํ ดิ อาร์ม ฟอร์ซ)
And we’ll blame it on terror
(แอนด์ เวลล เบลม อิท ออน เท๊อร์เร่อร์)
Also known as religion
(อ๊อลโซ โนน แอส รีลิ๊เจี้ยน)
But we shouldn’t feel guilt
(บั๊ท วี ชูดดึ่น ฟีล กิ๊ลท)
For protecting our children
(ฟอร์ โพเทคติง เอ๊า ชีลดเร็น)

Excuse me, sir
(เอ็กซคิ้วส มี , เซ่อร์)
But is this what they call denial
(บั๊ท อีส ดิส ว๊อท เด คอลลํ ดิไนแอ็ล)
Just to carry on regardless
(จั๊สท ทู แค๊รรี่ ออน ริกาดเล็ซ)
We’ll only do it for a while
(เวลล โอ๊นลี่ ดู อิท ฟอร์ รา ไวล์)
We’ll carry on straight down the line
(เวลล แค๊รรี่ ออน สเทร๊ท เดาน เดอะ ไลน์)
Down the road to nowhere
(เดาน เดอะ โร้ด ทู โนแวร์)
Do you know where it is leading us
(ดู ยู โนว์ แวร์ อิท อีส ลีดอิง อัซ)
And do we even wanna go there
(แอนด์ ดู วี อี๊เฝ่น วอนนา โก แดร์)

I don’t have the answers
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิ แอ๊นเซ่อร)
I don’t know where we start
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ วี สท๊าร์ท)
Start to pick up all the pieces
(สท๊าร์ท ทู พิค อั๊พ ออล เดอะ พี๊ซ)
Of everything we’ve torn apart
(อ็อฝ เอ๊วี่ติง หวีบ โทน อะพาร์ท)
Now, you’d think that we’d be grateful
(นาว , ยูต ทริ๊งค แดท เว็ด บี เกร๊ทฟุล)
For the fact we’ve got a choice
(ฟอร์ เดอะ แฟคท หวีบ ก็อท ดา ช๊อยซํ)
Instead we throw it back at people
(อินสเท๊ด วี โธรว์ อิท แบ็ค แกท พี๊เพิ่ล)
Who don’t even have a voice
(ฮู ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ อะ ว๊อยซ์)

And the teachers always told us
(แอนด์ เดอะ ที๊ชเช่อร ออลเว โทลด อัซ)
Told us we should love thy neighbor
(โทลด อัซ วี เชิด ลัฝ ไฑ เนเบอะ)
And my mother always told me
(แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์ ออลเว โทลด มี)
Told me I should vote [new?] labor
(โทลด มี ไอ เชิด โฝท [ นิว ] เลเบอะ)
But I don’t know who to trust
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู ทู ทรัสท)
And I just find it all confusing
(แอนด์ ดาย จั๊สท ไฟนด์ ดิท ออล ค็อนฟยูสอิง)
All as useless as each other
(ออล แอส ยูสเหลด แอส อีช อ๊อเธ่อร์)
Past the point of being amusing
(พาสท์ เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ บีอิง อัมยูสอิง)

Excuse me, sir
(เอ็กซคิ้วส มี , เซ่อร์)
But is this what they call denial
(บั๊ท อีส ดิส ว๊อท เด คอลลํ ดิไนแอ็ล)
Just to carry on regardless
(จั๊สท ทู แค๊รรี่ ออน ริกาดเล็ซ)
We’ll only do it for a while
(เวลล โอ๊นลี่ ดู อิท ฟอร์ รา ไวล์)
We’ll carry on straight down the line
(เวลล แค๊รรี่ ออน สเทร๊ท เดาน เดอะ ไลน์)
Down the road to nowhere
(เดาน เดอะ โร้ด ทู โนแวร์)
Do you know where it is leading us
(ดู ยู โนว์ แวร์ อิท อีส ลีดอิง อัซ)
And do we even wanna go there
(แอนด์ ดู วี อี๊เฝ่น วอนนา โก แดร์)

Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
(Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

Excuse me, sir
(เอ็กซคิ้วส มี , เซ่อร์)
But is this what they call denial
(บั๊ท อีส ดิส ว๊อท เด คอลลํ ดิไนแอ็ล)
Just to carry on regardless
(จั๊สท ทู แค๊รรี่ ออน ริกาดเล็ซ)
We’ll only do it for a while
(เวลล โอ๊นลี่ ดู อิท ฟอร์ รา ไวล์)
We’ll carry on straight down the line
(เวลล แค๊รรี่ ออน สเทร๊ท เดาน เดอะ ไลน์)
Down the road to nowhere
(เดาน เดอะ โร้ด ทู โนแวร์)
Do you know where it is leading us
(ดู ยู โนว์ แวร์ อิท อีส ลีดอิง อัซ)
And do we even wanna go there
(แอนด์ ดู วี อี๊เฝ่น วอนนา โก แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kabul Sh*t คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น