เนื้อเพลง The Potion คำอ่านไทย Ludacris

What up aye shawty what it is
(ว๊อท อั๊พ ไอ ชาวดี้ ว๊อท ดิธ อีส)
[repeat 3x]
([ รีพี๊ท 3x ])

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Lil Buddy whatcha want some violent sh*t 2 steppin laid back still wildin sh*t what up
(ลิล บั๊ดดี้ วอทชา ว้อนท ซัม ไฝ๊โอเล้นท ฌะ *ที ทู สเตปปิน เลด แบ็ค สทิลล วิวดิน ฌะ *ที ว๊อท อั๊พ)
aye baby I got the potion Take a sip of this and put yo back in motion
(ไอ เบ๊บี้ ไอ ก็อท เดอะ โพฌัน เท้ค เก ซิพ อ็อฝ ดิส แซน พุท โย แบ็ค อิน โมฌัน)
[repeat 1x]
([ รีพี๊ท 1x ])

[VERSE 1]
([ เฝิซ วัน ])
Man I’m like a needle in a haystack so face that goin back to the drwing board connect dots
(แมน แอม ไล๊ค เก นี๊ดเดิ้ล อิน อะ haystack โซ เฟซ แดท โกอิน แบ็ค ทู เดอะ drwings บอร์ด คอนเน็คท ดอท)
but can’t trace that Matta fact erase that cause I’m this late track getcha face slapped and I’m
(บั๊ท แค็นท เทร๊ซ แดท Matta แฟคท อีเรส แดท ค๊อส แอม ดิส เหลท แทร็ค แกทชา เฟซ สแลพ แอนด์ แอม)
straight so don’t taste that try somthin different and sh*t I’m listenin and sh*t speakin about
(สเทร๊ท โซ ด้อนท์ เท๊ซท แดท ธราย ซัมติน ดีฟเฟอะเร็นท แอนด์ ฌะ *ที แอม ลิเซินนิน แอนด์ ฌะ *ที สปีกิน อะเบ๊าท)
what hip-hop missin and sh*t I’m bout to feel aboard Ludacris born in illinois raisd in Atlanta
(ว๊อท ฮิพ ฮ็อพ มิซซิน แอนด์ ฌะ *ที แอม เบาท ทู ฟีล อะบ๊อร์ด ลูดาคริ บอน อิน อิเรนนอยสฺ raisd อิน แอทแรนทา)
taught hamma since I was a little boy ain’t nobody like me so they wanna fight me fight me step
(ทอท hamma ซิ๊นซ ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย เอน โนบอดี้ ไล๊ค มี โซ เด วอนนา ไฟ้ท มี ไฟ้ท มี สเท็พ)
to me now but it ain’t like me people swear they sike me just cause he like skippy wit braids in
(ทู มี นาว บั๊ท ดิธ เอน ไล๊ค มี พี๊เพิ่ล สแวร์ เด ซิกคี มี จั๊สท ค๊อส ฮี ไล๊ค สกิ๊บพี วิท บเรด ซิน)
his hair don’t mean that n*gga look like me trick getcha mind right livin in a limelight so
(ฮิส แฮร์ ด้อนท์ มีน แดท เอ็น *gga ลุ๊ค ไล๊ค มี ทริ๊ค แกทชา ไมนด์ ไร๊ท ลีฝอิน อิน อะ ไลม์ไลท์ โซ)
picture what they’ll do for my jimmy and a kondike Bar Bar hardy hard tell yo mama imma ghetto
(พิ๊คเจ้อร์ ว๊อท เด๊ว ดู ฟอร์ มาย จิมมี่ แอนด์ อะ kondike บาร์ บาร์ ฮาดิ ฮาร์ด เทลล โย มามะ แอมมา เกทโท)
superstar
(ซูเปอร์สตาร์)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[VERSE 2]
([ เฝิซ ทู ])
Only 75 I make but still a bigshot plus i gotta big clean everyday stay fresher than whats in
(โอ๊นลี่ 75 ไอ เม้ค บั๊ท สทิลล อะ bigshot พลัส ซาย กอททะ บิ๊ก คลีน เอวี่เดย์ สเทย์ ฟเรฌเออะ แฑ็น ว๊อท ซิน)
a ziploc tell yo man to kick rocks when I make my pit stops I’m in then its hard to get me out
(อะ ziploc เทลล โย แมน ทู คิ๊ค ร๊อค เว็น นาย เม้ค มาย พิท สท๊อพ แอม อิน เด็น อิทซ ฮาร์ด ทู เก็ท มี เอ๊าท)
like imma slip not Born to be a leader and not no not a follower only hang wit chicks that got mo
(ไล๊ค แอมมา สลิ๊พ น็อท บอน ทู บี อะ ลีดเออะ แอนด์ น็อท โน น็อท ดา ฟอลโละเออะ โอ๊นลี่ แฮง วิท ชิค แดท ก็อท โม)
twist than Oliver And imma tell my hollower would i like to borrow her lips bringing out the best
(ทวิสท แฑ็น Oliver แอนด์ แอมมา เทลล มาย hollower เวิด ดาย ไล๊ค ทู บ๊อโร่ว เฮอ ลิพ บริงกิง เอ๊าท เดอะ เบ๊สท์)
in me specially if she’s a swallower freaky-deaky yellow man to all the lovely ladys that like to
(อิน มี ซเพฌแอ็ลลิ อิ๊ฟ ชี ซา swallower ฟรีคกี้ deaky เย๊ลโล่ว แมน ทู ออล เดอะ ลัฝลิ เล๊ดี้ แดท ไล๊ค ทู)
jiggle like jello man bigger booty small waist put’me in a small place and if it ain’t no ass
(จีกกล ไล๊ค เจลโล่ แมน บี๊กเกอร์ บูทิ สมอลล์ เว๊สท putme อิน อะ สมอลล์ เพลส แอนด์ อิ๊ฟ อิท เอน โน อาซ)
where im at then I’m in the wrong place bells like a bondsman but keep’em dancin like Bob
(แวร์ แอม แอ็ท เด็น แอม อิน เดอะ รอง เพลส เบลล์ ไล๊ค เก bondsman บั๊ท keepem แดนซิน ไล๊ค บ็อบ)
Johnson who da hell is that in that fancy car tell yo mama imma ghetto superstar
(จอนสัน ฮู ดา เฮ็ลล อีส แดท อิน แดท แฟ๊นซี คารํ เทลล โย มามะ แอมมา เกทโท ซูเปอร์สตาร์)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[VERSE 3]
([ เฝิซ ที ])
Jump down turn around
(จั๊มพ เดาน เทิร์น อะราวนฺดฺ)
Pick a bell of cotton
(พิค กา เบลล์ อ็อฝ ค๊อทท่อน)
Jump down turn around
(จั๊มพ เดาน เทิร์น อะราวนฺดฺ)
Pick a bell of hay
(พิค กา เบลล์ อ็อฝ เฮ)
Oh Lordy pick a bell of cotton
(โอ ลอร์ดี้ พิค กา เบลล์ อ็อฝ ค๊อทท่อน)
Oh Lordy Pick a bell of hay
(โอ ลอร์ดี้ พิค กา เบลล์ อ็อฝ เฮ)
[repeat 1x]
([ รีพี๊ท 1x ])

Still workin like a slave
(สทิลล เวิคกิน ไล๊ค เก สเล๊ฝ)
Learnin tricks in da trade in da ghetto state of mind till im rich and I’m paid pickin records
(เลินนิน ทริ๊ค ซิน ดา เทรด อิน ดา เกทโท สเทท อ็อฝ ไมนด์ ทิลล์ แอม ริ๊ช แอนด์ แอม เพลด พิกคิน เร๊คขอร์ด)
Like cotton in the thick of the day
(ไล๊ค ค๊อทท่อน อิน เดอะ ทริ๊ค อ็อฝ เดอะ เดย์)
Till I’m spoiled and I’m rotten and they send us away life no different that ozar minimum wage
(ทิลล์ แอม สพอยล์ แอนด์ แอม รอตอึน แอนด์ เด เซ็นด อัซ อะเวย์ ไล๊ฟ โน ดีฟเฟอะเร็นท แดท ozar มีนอิมัม เว้จ)
mo money but still locked in a similar cage either losers of tomorrow Now just that and theres
(โม มั๊นนี่ บั๊ท สทิลล ล๊อค อิน อะ ซิ๊มิล่าร์ เค้จ ไอ๊เทร่อ ลูสเออะ อ็อฝ ทูม๊อโร่ว นาว จั๊สท แดท แอนด์ แดร์)
really nothin missin to say but
(ริแอ็ลลิ นอทติน มิซซิน ทู เซย์ บั๊ท)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Potion คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น