เนื้อเพลง Descend The Shades of Night คำอ่านไทย Machine Head

Sitting in the empty black
(ซีททิง อิน ดิ เอ๊มพที่ แบล๊ค)
The last slivers of dusk have passed
(เดอะ ล๊าสท ซลีฝเออะ อ็อฝ ดัซค แฮ็ฝ พาสส)
Accept the dawn to ease the fear
(แอ๊คเซพท เดอะ ดอว์น ทู อี๊ส เดอะ เฟียร์)
One day I will not be here
(วัน เดย์ ไอ วิล น็อท บี เฮียร)
Death she comes and with her thread
(เด้ท ชี คัม แซน วิธ เฮอ เทร๊ด)
Upon me ties a mask for dead
(อุพอน มี ไท ซา แมสค ฟอร์ เด้ด)
Its tears of blood begin to seep
(อิทซ เทียร์ อ็อฝ บลัด บีกิน ทู ซีพ)
And bleed the sky
(แอนด์ บลีด เดอะ สกาย)

Descend the shades of night
(ดีเซ้นดํ เดอะ เฉด อ็อฝ ไน๊ท)
Death shines her golden light
(เด้ท ไชน์ เฮอ โกลเด็น ไล๊ท)
Across a blackened sky
(อะคร๊อส ซา บแล็คเค็น สกาย)
All our hate is a product of a world…
(ออล เอ๊า เฮท อีส ซา โพร๊ดัคท อ็อฝ อะ เวิลด)
We created
(วี คริเอท)

Ashen clouds obscure my brain
(แอฌเอ็น คลาวดํ อ๊อบสคูร์ มาย เบรน)
Doubts begin to turn to shame
(เดาท บีกิน ทู เทิร์น ทู เชม)
Insecureness tears at bliss
(Insecureness เทียร์ แอ็ท บลิซ)
I hate me for this weakness
(ไอ เฮท มี ฟอร์ ดิส วีคเน็ซ)
Faith drives me to carry on
(เฟท ไดร๊ฝ มี ทู แค๊รรี่ ออน)
And take the road less travelled on
(แอนด์ เท้ค เดอะ โร้ด เลซ ทแรฝเอ็ลด ออน)
Resentment swallowed means to drown
(ริเสนทเม็นท สว๊อลโล่ว มีน ทู ดราวน)
The poison down
(เดอะ พ๊อยซั่น เดาน)
The shades of night descend
(เดอะ เฉด อ็อฝ ไน๊ท ดีเซ้นดํ)

Descend the shades of night
(ดีเซ้นดํ เดอะ เฉด อ็อฝ ไน๊ท)
Death shines her golden light
(เด้ท ไชน์ เฮอ โกลเด็น ไล๊ท)
Across a blackened sky
(อะคร๊อส ซา บแล็คเค็น สกาย)
All our hate is a product of a world…
(ออล เอ๊า เฮท อีส ซา โพร๊ดัคท อ็อฝ อะ เวิลด)
We created
(วี คริเอท)

[Solo: Demmel, Flynn, Demmel]
([ โซ๊โล่ : Demmel , Flynn , Demmel ])

Scream with me
(สครีม วิธ มี)
Bleed with me
(บลีด วิธ มี)
Seethe with me
(ซีฑ วิธ มี)
Sing with me
(ซิง วิธ มี)

Free me
(ฟรี มี)
Free me
(ฟรี มี)
Free me
(ฟรี มี)

Descend the shades of night
(ดีเซ้นดํ เดอะ เฉด อ็อฝ ไน๊ท)
Death shines her golden light
(เด้ท ไชน์ เฮอ โกลเด็น ไล๊ท)
Across a blackened sky
(อะคร๊อส ซา บแล็คเค็น สกาย)
The shades of night descend
(เดอะ เฉด อ็อฝ ไน๊ท ดีเซ้นดํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Descend The Shades of Night คำอ่านไทย Machine Head

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น