เนื้อเพลง Single คำอ่านไทย New Kids on The Block feat Ne-Yo

If you ain’t got no money [4x]
(อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท โน มั๊นนี่ [ 4x ])
If you’re independent
(อิ๊ฟ ยัวร์ อินดีเพ๊นเด้นท)
Get your money, girl [4x]
(เก็ท ยุร มั๊นนี่ , เกิร์ล [ 4x ])

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate man
(Deticate แมน)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Single ladies
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส)
You can’t go wrong
(ยู แค็นท โก รอง)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate man
(Deticate แมน)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)

If you came here
(อิ๊ฟ ยู เคม เฮียร)
By yourself tonight
(บาย ยุรเซลฟ ทูไน๊ท)
Cause he wouldn’t
(ค๊อส ฮี วูดดึ่น)
Pick up the phone
(พิค อั๊พ เดอะ โฟน)
He was supposed
(ฮี วอส ซั๊พโพ้ส)
To bring you
(ทู บริง ยู)
Here tonight
(เฮียร ทูไน๊ท)
Couldn’t find him
(คูดซึ่น ไฟนด์ ฮิม)
So you came alone
(โซ ยู เคม อะโลน)

It don’t matter
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
Cause you’re here now
(ค๊อส ยัวร์ เฮียร นาว)
And the music
(แอนด์ เดอะ มิ๊วสิค)
You’re enjoying
(ยัวร์ เอนจอยอิง)
So for the next
(โซ ฟอร์ เดอะ เน๊กซท)
Couple minutes
(คั๊พเพิ่ล มิ๊หนิท)
Baby
(เบ๊บี้)
I’m-a be
(แอม มา บี)
Your boyfriend
(ยุร บอยเฟรน)

Pretty mama
(พริ๊ทที่ มามะ)
If you’re single
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซิ๊งเกิ้ล)
Single
(ซิ๊งเกิ้ล)
You don’t gotta be
(ยู ด้อนท์ กอททะ บี)
Alone tonight
(อะโลน ทูไน๊ท)
So while the DJ
(โซ ไวล์ เดอะ ดีเจ)
Plays this single
(เพลย์ ดิส ซิ๊งเกิ้ล)
Single
(ซิ๊งเกิ้ล)
Just pretend
(จั๊สท พรีเท็นด์)
That I’m your man
(แดท แอม ยุร แมน)
Tonight
(ทูไน๊ท)

Chorus: [2x]
(ค๊อรัส : [ 2x ])
Said
(เซ็ด)
You ain’t gotta be alone
(ยู เอน กอททะ บี อะโลน)
I’ll be your boyfriend
(อิลล บี ยุร บอยเฟรน)
Said
(เซ็ด)
You don’t gotta be alone
(ยู ด้อนท์ กอททะ บี อะโลน)
Girl
(เกิร์ล)
I’ll be your boyfriend
(อิลล บี ยุร บอยเฟรน)
Said
(เซ็ด)
You ain’t gonna be alone
(ยู เอน กอนนะ บี อะโลน)
Baby
(เบ๊บี้)
I’ll be your boyfriend
(อิลล บี ยุร บอยเฟรน)
[Oh]
([ โอ ])
Be your boyfriend
(บี ยุร บอยเฟรน)
Till the song goes out
(ทิลล์ เดอะ ซ็อง โกซ เอ๊าท)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate man
(Deticate แมน)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Single ladies
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส)
You can’t go wrong
(ยู แค็นท โก รอง)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate man
(Deticate แมน)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)

He don’t tell you
(ฮี ด้อนท์ เทลล ยู)
That you’re beautiful
(แดท ยัวร์ บยูทิฟุล)
Let me tell it to you
(เล็ท มี เทลล อิท ทู ยู)
To the beat
(ทู เดอะ บีท)
He don’t tell you
(ฮี ด้อนท์ เทลล ยู)
That he loves you
(แดท ฮี ลัฝ ยู)
Girl
(เกิร์ล)
[Loves you, girl]
([ ลัฝ ยู , เกิร์ล ])
Let me sing it
(เล็ท มี ซิง อิท)
In a harmony
(อิน อะ ฮาโมะนิ)

Let my song
(เล็ท มาย ซ็อง)
Get you higher
(เก็ท ยู ไฮเออะ)
[Higher]
([ ไฮเออะ ])
Cause we don’t ever have
(ค๊อส วี ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ)
To come back down
(ทู คัม แบ็ค เดาน)
And baby
(แอนด์ เบ๊บี้)
If you should miss me
(อิ๊ฟ ยู เชิด มิซ มี)
Just have the DJ
(จั๊สท แฮ็ฝ เดอะ ดีเจ)
Run it back, now
(รัน หนิด แบ็ค , นาว)
[Oh]
([ โอ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Be your boyfriend
(บี ยุร บอยเฟรน)
‘Till the song goes out
(ทิลล์ เดอะ ซ็อง โกซ เอ๊าท)
Be your boyfriend
(บี ยุร บอยเฟรน)
‘Till the song goes out
(ทิลล์ เดอะ ซ็อง โกซ เอ๊าท)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate
(Deticate)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Single ladies
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส)
You can’t go wrong
(ยู แค็นท โก รอง)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Tell the DJ
(เทลล เดอะ ดีเจ)
To turn it loud
(ทู เทิร์น หนิด เลาด)
Deticate
(Deticate)
Your favorite song
(ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
Single ladies
(ซิ๊งเกิ้ล เลดิส)
You can’t go wrong
(ยู แค็นท โก รอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Single คำอ่านไทย New Kids on The Block feat Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น