เนื้อเพลง Amazin’ คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
C’mon, and you don’t stop [here go another one]
(ซีมอน , แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ [ เฮียร โก อะน๊าเทร่อร์ วัน ])
Uhh, uhh, and you don’t stop [here go another one]
(อา , อา , แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ [ เฮียร โก อะน๊าเทร่อร์ วัน ])
Uhh, uhh, and you don’t stop [here go another one]
(อา , อา , แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ [ เฮียร โก อะน๊าเทร่อร์ วัน ])
[Feel me baby, it’s on]
([ ฟีล มี เบ๊บี้ , อิทซ ออน ])

Uhh, I was launched off the block, straight to the top
(อา , ไอ วอส ล๊อนช ออฟฟ เดอะ บล๊อค , สเทร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ)
To yachts with helicopters, I’m so hot
(ทู ย็อท วิธ เฮลอิคอพเทอะ , แอม โซ ฮอท)
Paparazzi, blinded by the rocks
(ปาปาเรซซี่ , ไบลนฺดฺ บาย เดอะ ร๊อค)
My limousine roll up, the whole world shocked cause
(มาย ลีมอุสีน โรลล อั๊พ , เดอะ โฮล เวิลด ช๊อค ค๊อส)
you steppin out with an entrepeneur
(ยู สเตปปิน เอ๊าท วิธ แอน entrepeneur)
I copped you more than what you bargained for
(ไอ ค๊อพพี่ ยู โม แฑ็น ว๊อท ยู บ๊าร์เก้น ฟอร์)
Roll the red carpet, enjoy the profits
(โรลล เดอะ เร้ด ค๊าร์เพ็ท , เอ็นจอย เดอะ โพร๊ฝิต)
First, let’s make love in the walk-in closet
(เฟิร์สท , เล็ท เม้ค ลัฝ อิน เดอะ ว๊อล์ค อิน คลอสเอ็ท)
Daddy just made a nine digit deposit
(แดดดิ จั๊สท เมด อะ ไนน ดิ๊จิท ดิพ๊อสิท)
Believe me sweetie, it’s not luck it’s logic
(บีลี๊ฝ มี ซวิทอิ , อิทซ น็อท ลัค อิทซ ล๊อจิค)
I’m the captain of my destiny
(แอม เดอะ แค๊พเท่น อ็อฝ มาย เดซทินิ)
Used to dream of the things I was blessed to see
(ยู๊ส ทู ดรีม อ็อฝ เดอะ ทริง ซาย วอส เบล๊ส ทู ซี)
The jewels and the papers, sports cars and such
(เดอะ จิ๊วเอ็ล แซน เดอะ เพ๊เพ่อร์ , สพอร์ท คารํ แซน ซัช)
There’s nothing in the world LL can’t touch
(แดร์ นัธอิง อิน เดอะ เวิลด LL แค็นท ทั๊ช)
You stood by my side and pushed me so much
(ยู ซทูด บาย มาย ไซด์ แอนด์ พุช มี โซ มัช)
That’s why you got them 10 karats, you know what?
(แด้ท วาย ยู ก็อท เด็ม เทน แคแร็ท , ยู โนว์ ว๊อท)

[Chorus: Kandice Love]
([ ค๊อรัส : Kandice ลัฝ ])
It’s so amazing, amazing, amazing
(อิทซ โซ อะเมสอิง , อะเมสอิง , อะเมสอิง)
Life’s given my baby, my baby, my baby
(ไล๊ฟ กีฝเอ็น มาย เบ๊บี้ , มาย เบ๊บี้ , มาย เบ๊บี้)
Maybe some day you’ll feel, how I feel, it’s crazy
(เมบี ซัม เดย์ โยว ฟีล , ฮาว ไอ ฟีล , อิทซ คเรสิ)
To see my baby.. is so amazing
(ทู ซี มาย เบ๊บี้ อีส โซ อะเมสอิง)

[LL] Sing it baby
([ LL ] ซิง อิท เบ๊บี้)

[Kandice Love]
([ Kandice ลัฝ ])
I’ve got riches wall to wall
(แอฝ ก็อท ริชอิส วอลล์ ทู วอลล์)
Up the stairs and, down the hall of
(อั๊พ เดอะ สแทร์ แซน , เดาน เดอะ ฮอลล์ อ็อฝ)
all the things that we have done
(ออล เดอะ ทริง แดท วี แฮ็ฝ ดัน)
You got more ideas for us to
(ยู ก็อท โม ไอเดีย ฟอร์ อัซ ทู)
live our lives.. and explore..
(ไล้ฝ เอ๊า ไล้ฝ แซน เอ็กซโพลร์)
There is no topping you, you’re untoppable
(แดร์ อีส โน ท็อพพิง ยู , ยัวร์ untoppable)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LL Cool J – over Chorus]
([ LL คูล เจ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
So what you sayin? Uh-huh
(โซ ว๊อท ยู เซย์อิน อา ฮู)
Hehehe, I appreciate it
(Hehehe , ไอ แอพพรี๊ชิเอท อิท)

[Kandice Love]
([ Kandice ลัฝ ])
It’s so amazing, your love, to me
(อิทซ โซ อะเมสอิง , ยุร ลัฝ , ทู มี)
It’s so amazing, amazing, to me
(อิทซ โซ อะเมสอิง , อะเมสอิง , ทู มี)
It’s so amazing, your love, to me
(อิทซ โซ อะเมสอิง , ยุร ลัฝ , ทู มี)
It’s so amazing, amazing, to me
(อิทซ โซ อะเมสอิง , อะเมสอิง , ทู มี)

It’s alright..
(อิทซ ออลไร๊ท)
Sometimes you work late at night [I know baby]
(ซัมไทม์ ยู เวิ๊ร์ค เหลท แอ็ท ไน๊ท [ ไอ โนว์ เบ๊บี้ ])
[I miss you too]
([ ไอ มิซ ยู ทู ])
Just as long, as you don’t defy my love
(จั๊สท แอส ลอง , แอส ยู ด้อนท์ ดีฟาย มาย ลัฝ)
Then it’s on [I promise you baby]
(เด็น อิทซ ออน [ ไอ พรอมอิซ ยู เบ๊บี้ ])
[I’ll always love you]
([ อิลล ออลเว ลัฝ ยู ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Uh, uh, slide out to Venice, my game’s in order
(อา , อา , สไล๊ด เอ๊าท ทู เฝนอิซ , มาย เกม ซิน อ๊อร์เด้อร์)
Would chip in to vent, but the city’s on water
(เวิด ชิพ อิน ทู เฝ๊นท , บั๊ท เดอะ ซิ๊ที่ ออน ว๊อเท่อร)
Searchlights and fireworks bling the sky
(Searchlights แซน ไฟเออเวิร์ค บลิง เดอะ สกาย)
A vowel on the end of everything we buy
(อะ เฝาเอ็ล ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง วี บาย)
Yellow ice in both ears, I loosen up the tie
(เย๊ลโล่ว ไอ๊ซ์ อิน โบทรฺ เอียร , ไอ ลูเซ็น อั๊พ เดอะ ไท)
I’m lovin this lifestyle, baby I can’t lie
(แอม ลัฝวิน ดิส ไลฟ์สตายอฺ , เบ๊บี้ ไอ แค็นท ไล)
It feels so good it make a grown man cry
(อิท ฟีล โซ กู๊ด ดิท เม้ค เก กโรน แมน คราย)
Cause I made it out the hood and a lot of my crew died
(ค๊อส ไอ เมด อิท เอ๊าท เดอะ ฮุด แอนด์ อะ ล็อท อ็อฝ มาย ครู ดาย)
I guess I had determination
(ไอ เกสส ซาย แฮ็ด ดิเทอมิเนฌัน)
And baby girl kept me in the congregation
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล เค็พท มี อิน เดอะ คองกริเกฌัน)
Now it’s private jets and deep conversation
(นาว อิทซ ไพร๊เฝท เจ๊ต แซน ดี๊พ คอนเฝอะเซฌัน)
Hundred G’s a month to show appreciation
(ฮั๊นเดร็ด จีส ซา มั้นธ ทู โชว์ แอ็พรีฌิเอฌัน)
All eyes on us, the cameras flash
(ออล อาย ออน อัซ , เดอะ แค๊เมร่า แฟลช)
In God We Trust, I don’t love this cash
(อิน ก๊อด วี ทรัสท , ไอ ด้อนท์ ลัฝ ดิส แค๊ช)
But you was definitely – by my side when my world collapsed
(บั๊ท ยู วอส เดฟอินิทลิ บาย มาย ไซด์ เว็น มาย เวิลด คอลแลพสํ)
Now I’m, rich for life and I’m payin you back
(นาว แอม , ริ๊ช ฟอร์ ไล๊ฟ แอนด์ แอม เพย์อิน ยู แบ็ค)

{*Amerie ad libs*}
({*เอมเมอร์รี แอ็ด ลิบสฺ *})

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LL Cool J – over Chorus]
([ LL คูล เจ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
This is like this for life baby
(ดิส ซิส ไล๊ค ดิส ฟอร์ ไล๊ฟ เบ๊บี้)
This gon’ always be like this
(ดิส ก็อน ออลเว บี ไล๊ค ดิส)
God is my witness
(ก๊อด อีส มาย วิทเหนส)
Hold you tight for the rest of my life
(โฮลด์ ยู ไท๊ท ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Yknahmsayin?
(Yknahmsayin)
There’s nothing I won’t do for you baby
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
I’m your man, I’m your man
(แอม ยุร แมน , แอม ยุร แมน)
Our love is amazing, yeah
(เอ๊า ลัฝ อีส อะเมสอิง , เย่)

[Amerie] It’s so, amazing, to me
([ เอมเมอร์รี ] อิทซ โซ , อะเมสอิง , ทู มี)

[fear Kandice Love]
([ เฟียร์ Kandice ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazin’ คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น