เนื้อเพลง No Life คำอ่านไทย Slipknot

My freedom is best
(มาย ฟรีดัม อีส เบ๊สท์)
Whole country’s on house arrest
(โฮล คั๊นทรี่ ออน เฮ้าส อะเร๊สท)
And everyone’s a suspect
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ซา ซั๊สเพ็คท)
You can’t feel the flow because you died
(ยู แค็นท ฟีล เดอะ โฟลว์ บิคอส ยู ดาย)
Face down on a ” suicide ”
(เฟซ เดาน ออน อะ ” ซุยไซ้ด “)
The muthaf*cker’s on self-destruct
(เดอะ muthaf*ckers ออน เซลฟ์ ดีซทัซ)
Nobody guardin’ your back, it’s all a front
(โนบอดี้ guardin ยุร แบ็ค , อิทซ ซอร์ อะ ฟร๊อนท)
Save this! My rage is bliss!
(เซฝ ดิส ! มาย เร้จ อีส บลิซ !)
I’m takin’ names and gettin’ pissed!
(แอม ทอคกิ่น เนม แซน เกดดิน พิซ !)

Where’s Chuck D when ya need him?
(แวร์ ชัค ดี เว็น ยา นี๊ด ฮิม)
You ain’t sh*t, just a puddle on the
(ยู เอน ฌะ *ที , จั๊สท ดา พาทเดว ออน เดอะ)
Bed spread
(เบ๊ด สเพร๊ด)
The maniac psycho
(เดอะ เมเนียค ไซโคะ)
Cool j screamed the sh*t
(คูล เจ สครีม เดอะ ฌะ *ที)
But I still can’t believe it
(บั๊ท ไอ สทิลล แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
Man, it’s funny that you scare me so
(แมน , อิทซ ฟันนิ แดท ยู สแคร์ มี โซ)
Just enough to f*ck me up again and again
(จั๊สท อีน๊าฟ ทู เอฟ *ck มี อั๊พ อะเกน แอนด์ อะเกน)
Hard life is hard as hell
(ฮาร์ด ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด แอส เฮ็ลล)
Better back the f*ck on up
(เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค เดอะ เอฟ *ck ออน อั๊พ)
Cuz this is…
(คัซ ดิส ซิส)

No kind of life! This is no kind of life!
(โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[I’ve got to get out!]
([ แอฝ ก็อท ทู เก็ท เอ๊าท ! ])
It’s no kind of life! This is no kind of life!
(อิทซ โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[You can’t blame me!]
([ ยู แค็นท เบลม มี ! ])

Can’t be real no more – Your mask is skin and bone
(แค็นท บี เรียล โน โม ยุร แมสค อีส สกิน แอนด์ โบน)
Savor every flavor you want cuz it’s not your own
(เซเฝอะ เอ๊เฝอร์รี่ ฟเลเฝอะ ยู ว้อนท คัซ อิทซ น็อท ยุร โอว์น)
Bad-ass at bat, man
(แบ้ด อาซ แอ็ท แบท , แมน)
Forget about the battle, it’s the war we gotta win
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล , อิทซ เดอะ วอร์ วี กอททะ วิน)
Breathe! Amer-cult, Breathe! On more – Seethe!
(บรีฑ ! Amer คัลท , บรีฑ ! ออน โม ซีฑ !)
Freak like you gotta pair
(ฟรี๊ค ไล๊ค ยู กอททะ แพ)
Won’t be my fault
(ว็อนท บี มาย ฟอลท)
When you’re painted in the corner of a no-good life
(เว็น ยัวร์ เพ้นท อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ อะ โน กู๊ด ไล๊ฟ)
This is…
(ดิส ซิส)

No kind of life! This is no kind of life!
(โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[I’ve got to get out!]
([ แอฝ ก็อท ทู เก็ท เอ๊าท ! ])
It’s no kind of life! This is no kind of life!
(อิทซ โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[You can’t blame me!]
([ ยู แค็นท เบลม มี ! ])

I can’t remember, I don’t understand,
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
Is it malice that makes you this way?
(อีส ซิท แมลอิซ แดท เม้ค ยู ดิส เวย์)
Carry it with you ’til someone forgives you
(แค๊รรี่ อิท วิธ ยู ทิล ซัมวัน ฟอร์กี๊ฝ ยู)
I laugh cuz there’s nothing to say
(ไอ ล๊าฟ คัซ แดร์ นัธอิง ทู เซย์)
You can’t begin to consider the
(ยู แค็นท บีกิน ทู คอนซิ๊เด้อร์ เดอะ)
Palpable hate in the air when you’re here
(Palpable เฮท อิน ดิ แอร์ เว็น ยัวร์ เฮียร)
None of us wonder what weather you’re under
(นัน อ็อฝ อัซ วั๊นเด้อร ว๊อท เว๊เธ่อร ยัวร์ อั๊นเด้อร)
You’re making it perfectly clear!
(ยัวร์ เมคอิง อิท เพอเฟ็คทลิ เคลียร์ !)

Lights ain’t on – sh*t ain’t right
(ไล๊ท เอน ออน ฌะ *ที เอน ไร๊ท)
Never had peace so I had to fight
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด พี๊ซ โซ ไอ แฮ็ด ทู ไฟ้ท)
Can you look in my eyes when my back’s against
(แคน ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย เว็น มาย แบ็ค อะเก๊นสท)
The wall, slash at my eyes, surprise, you’ll never get me
(เดอะ วอลล์ , สแหล๊ช แอ็ท มาย อาย , เซอร์ไพร๊ส , โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท มี)
You’re all reality and sound bites
(ยัวร์ ออล ริแอลอิทิ แอนด์ ซาวน์ด ไบ้ท์)
And the freedom is never in plain sight
(แอนด์ เดอะ ฟรีดัม อีส เน๊เฝ่อร์ อิน เพลน ไซ๊ท)
The feelings, the question, the price is too
(เดอะ ฟีลอิง , เดอะ เคว๊สชั่น , เดอะ ไพร๊ซ์ อีส ทู)
Human, for f*cking sake – This is…
(ฮิ๊วแมน , ฟอร์ เอฟ *คิง เซ้ค ดิส ซิส)

No kind of life! This is no kind of life!
(โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[I’ve got to get out!]
([ แอฝ ก็อท ทู เก็ท เอ๊าท ! ])
It’s no kind of life! This is no kind of life!
(อิทซ โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ! ดิส ซิส โน ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)
[You can’t blame me!]
([ ยู แค็นท เบลม มี ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Life คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น