เนื้อเพลง People Get Ready คำอ่านไทย Rod Stewart

People get ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
There’s a train a-coming
(แดร์ ซา เทรน อะ คัมอิง)
You don’t need no baggage
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แบกกิจ)
You just get on board
(ยู จั๊สท เก็ท ออน บอร์ด)
All you need is faith
(ออล ยู นี๊ด อีส เฟท)
To hear the diesels humming
(ทู เฮียร เดอะ ดีเส็ล ฮัมมิง)
Don’t need no ticket
(ด้อนท์ นี๊ด โน ทิ๊คเค๊ท)
You just thank the Lord
(ยู จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด)

People get ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
For the train to Jordan
(ฟอร์ เดอะ เทรน ทู จอแดน)
Picking up passengers
(พีคคิงส อั๊พ แพซเซ็นเจอะ)
From coast to coast
(ฟรอม โค้สท ทู โค้สท)
Faith is the key
(เฟท อีส เดอะ คีย์)
Open the doors and board them
(โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ แซน บอร์ด เด็ม)
There’s room for all
(แดร์ รูม ฟอร์ ออล)
among the loved the most
(อะมอง เดอะ ลัฝ เดอะ โมซท)

There ain’t no room
(แดร์ เอน โน รูม)
for the hopeless sinner
(ฟอร์ เดอะ โฮพเล็ซ ซีนเนอะ)
Who would hurt all mankind just
(ฮู เวิด เฮิร์ท ดอร์ แม๊นคายนด จั๊สท)
To save his own
(ทู เซฝ ฮิส โอว์น)
Have pity on those
(แฮ็ฝ พิ๊ที่ ออน โฑส)
whose chances are thinner
(ฮูส แช้นซํ แซร์ ธีนเนอะ)
Cause there’s no hiding place
(ค๊อส แดร์ โน ไฮดอิง เพลส)
From the Kingdom’s Throne
(ฟรอม เดอะ คีงดัม ธโรน)

So people get ready
(โซ พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
for the train a-comin’
(ฟอร์ เดอะ เทรน อะ คัมอิน)
You don’t need no baggage
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แบกกิจ)
you just get on board !
(ยู จั๊สท เก็ท ออน บอร์ด !)
All you need is faith
(ออล ยู นี๊ด อีส เฟท)
to hear the diesels humming
(ทู เฮียร เดอะ ดีเส็ล ฮัมมิง)
Don’t need no ticket
(ด้อนท์ นี๊ด โน ทิ๊คเค๊ท)
you just thank, you just thank the Lord
(ยู จั๊สท แธ๊งค์ , ยู จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด)

Yeah
(เย่)
Ooh
(อู้)

Yeah
(เย่)
Ooh
(อู้)

I’m getting ready
(แอม เกดดดิ้ง เร๊ดี้)
I’m getting ready
(แอม เกดดดิ้ง เร๊ดี้)
this time I’m ready
(ดิส ไทม์ แอม เร๊ดี้)
this time I’m ready
(ดิส ไทม์ แอม เร๊ดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง People Get Ready คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น